Bài Viết by "Kính Sợ Chúa"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kính Sợ Chúa. Hiển thị tất cả bài đăng

Tạ ơn Chúa, vì biết kính sợ Chúa

1.
Dịp cuối năm và dịp đầu năm, tôi thường tập trung tâm hồn tôi vào việc tạ ơn Chúa.
Tôi tạ ơn Chúa vì biết bao ơn Chúa đã ban cho tôi trong thời gian qua và ngay chính lúc này.
Một trong những ơn cao quý mà tôi nhận ra để tạ ơn Chúa cách riêng, đó là ơn biết kính sợ Chúa. Biết kính sợ Chúa, nên được Chúa xót thương. Như lời Đức Mẹ Maria đã ca ngợi Chúa xưa: “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 50).
2.
Thế nào là kính sợ Chúa? Tôi xin Đức Mẹ dạy tôi. Bằng nhiều cách, với nhiều lần, Đức Mẹ cho tôi hiểu: Biết kính sợ Chúa là một ơn Chúa ban. Với ơn đó, tôi nhận ra mấy điều lạ lùng Chúa làm cho tôi.

Điều lạ lùng thứ nhất là tôi xác tín mình tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối, mọi sự tốt lành tôi được là do lòng thương xót Chúa mà thôi.
3.
Xác tín mình tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối chỉ là khởi đầu. Từ khởi đầu chân thành đó, tôi thường nài xin Chúa cứu tôi.
Tôi nói với Chúa những lời thống thiết như:
“Xin rửa con sạch mọi lỗi lầm.
Của lễ con dâng là tâm hồn tan nát khiêm cung.
Xin tạo cho con một trái tim trong sạch (Tv 51(50)).
Với những lời thống thiết như thế, tôi đến với Chúa. Tôi được gặp Chúa.
4.
Khi gặp được Chúa, tôi mới thấy rõ mọi sự tốt lành tôi có hôm nay đều do ơn Chúa xót thương tôi.
Từ nhận thức đó, tôi mới thấy mình phải tỉnh thức với những gì hay nâng mình lên. Nâng mình lên có khi một cách lộ liễu, có khi một cách ngây thơ, có khi một cách đạo đức giả hình.
Xin thú thực là cho dù tỉnh thức đến mấy, tôi vẫn thấy sự nâng mình lên cách này cách nọ vẫn là điều có thể xảy ra cho tôi, nếu Chúa không ra tay can thiệp. Tôi tạ ơn Chúa, vì Chúa đã can thiệp.
5.
Điều lạ lùng thứ hai là Chúa cho tôi cảm nhận được rõ ràng điều Đức Mẹ đã nói xưa:
“Chúa biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” (Lc 1, 51).
Phường lòng trí kiêu căng có thể là những người xa gần, và cũng có thể là chính tôi.
Khi tôi bị Chúa dẹp lòng trí kiêu căng trong tôi, tôi cảm thấy rất đau. Nhưng Chúa cho tôi nhận ra đau đớn đó là thuốc chữa trị. Biết chấp nhận đớn đau đó cũng là một ơn Chúa. Bởi vì đau đớn bất cứ do đâu, đều vẫn là điều ai cũng muốn tránh.
6.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi sẽ biết cầu nguyện cho những người bị đau đớn, khi Chúa dùng đau đớn để chữa lòng trí kiêu căng của họ.
"...Tôi rất mừng là hiện nay, các lễ phong chức hầu như không còn thói quen đề cao chức thánh như một thứ quyền lực, mà nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ khiêm nhường...”
7.
Biết đón nhận đớn đau, biết cộng tác với Chúa trong đau đớn, đều là những việc không dễ dàng, cho dù trong lý thuyết chủ chương của chúng ta là dễ dàng. Phải khiêm tốn nhận sự thực đó, để được là kẻ kính sợ Chúa.
8.
Điều lạ lùng thứ ba là tôi nhận ra đừng bao giờ muốn là quyền lực, nhưng hãy luôn là kẻ phục vụ khiêm nhường, kẻo Chúa sẽ đảo ngược lại.
Tôi vẫn sợ mình là một quyền lực. Tôi rất ái ngại, khi thấy xuất hiện trong Hội Thánh đó đây những cá nhân hoặc những nhóm coi mình là đạo đức, nhưng lại rất quyền lực do kiêu căng.
Nếu để tự do phát triển, những quyền lực kiêu căng đó sẽ là một mối họa gây hại cho cộng đoàn. Tinh thần quyền lực sẽ lây lan, khiến “Chúa ra tay hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1, 52-53).
9.
Kinh nghiệm cho tôi thấy đúng là như vậy. Khi Chúa ra tay hạ bệ những ai quyền thế, thì không tránh được những sợ hãi. Và khi Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, thì khó tránh khỏi những ghen tuông.
Cho dù vậy, thì việc Chúa làm vẫn là như vậy. Từ đó tôi thấy Nước Chúa được phát triển không nhờ những người quyền lực kiêu căng, nhưng qua những người là dụng cụ khiêm nhường phục vụ.
10.
Tôi rất mừng là hiện nay, các lễ phong chức hầu như không còn thói quen đề cao chức thánh như một thứ quyền lực, mà nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ khiêm nhường.
Nếu không, rồi sẽ thấy ứng nghiệm lời Đức Mẹ đã nói: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.
Nhận ra điều đó, là dấu chỉ người biết kính sợ Thiên Chúa.
11.
Điều lạ lùng thứ bốn là Chúa cho tôi biết nối kết niềm tin của tôi vào niềm tin của tổ phụ Abraham, của Đức Mẹ và của mọi người thánh trong lịch sử cứu độ.
Trong kinh ngợi khen, Đức Mẹ nói: “Chúa nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1, 55).
Khi tôi nối kết niềm tin của tôi vào niềm tin của tổ phụ Abraham và của Đức Mẹ, thì tôi từ bỏ mọi sự, để chỉ vâng phục thánh ý Chúa mà thôi.
12.
Ở đây, khi đề cập đến vấn đề thực thi thánh ý Chúa, tôi sực nhớ tới Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi được phúc gần ngài nhiều lần và tại nhiều nơi. Lần nào, chỗ nào, tôi cũng thấy thánh nhân trong thái độ cầu nguyện. Ngài lắng nghe ý Chúa, ngài kết hợp với ý Chúa, ngài thực thi ý Chúa. Trong mọi sự, ngài đều sống tinh thần xin vâng của Đức Mẹ. Trong mọi thử thách, ngài đều sống trọn vẹn lời Chúa Giêsu xưa tại vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha mà thôi”.
Gương sáng của thánh nhân đã ảnh hưởng mạnh đến tôi. Tôi tin ngài đang cầu nguyện cho tôi.
13.
Một lần nữa. Tôi xin nhắc lại niềm tin của tôi là lòng thương xót Chúa chỉ dành cho những ai kính sợ Chúa. Thế có nghĩa là chúng ta phải chú trọng đến tinh thần kính sợ Chúa, để được Chúa xót thương.
14.
Hiện nay, xem ra rất nhiều người không biết và cũng không muốn kính sợ Chúa, nên cũng không biết tìm đến lòng xót thương của Chúa.
Nếu hiện tình đang xảy ra đúng như vậy, thì chúng ta là những môn đệ tin theo Chúa Giêsu, phải ưu tiên lo đổi mới chính bản thân mình được nên kẻ kính sợ Chúa, để tìm nơi Chúa lòng xót thương cứu độ.
Phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Đó là lời nguyện chúc chân thành tha thiết xin gởi đến mọi người gần xa, và tất nhiên cho chính kẻ hèn mọn này.

LỜI CHIA SẺ LINH MỤC ĐA MINH ĐỒNG TRUNG 
" THIÊN THẦN CHÚA HẠ TRẠI ĐỒN BINH, CHUNG QUANH NHỮNG NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA VÀ BÊNH CHỮA HỌ " ( TV. 33,8 ).
Castra ponit angelus Domini, circa timentes eum, et eripit eos ( Psalmus 33,8 )
Thứ Hai 28.02.2015 là trọn hai năm trời Đức Thánh Cha Bêndicto XVI chính thức từ chức; đúng hơn, là ngày Giáo Hội Công Giáo của Chúa Giêsu Kito chính thức bước vào Vườn Cây Dầu, để trở nên giống Chúa Giêsu trong cuộc Thương Khó Chịu Chết đem Ơn Cứu Rỗi cho toàn thể nhân loại. 
Như Chúa Giêsu khi còn sinh thời, Ngài tự do giảng giải, làm phép lạ cứu chữa nhiều người, và có nhiều kẻ thù ghen ghét đã tìm cách hãm hại Ngài, nhưng vì chưa tới giờ Đức Chúa Cha định, không ai, không quyền lực nào bất cứ, có thể làm gì được Chúa. Nhưng khi tới Giờ Chúa Cha định, thì chẳng phải do áp lực trần thế nào, Chúa Giêsu tự ra nộp mình để thi hành Thánh Ý Thiên Chúa Cha. Cũng y như thế, Hiền thê của Chúa Giêsu là Hội Thánh, cũng phải trở nên giống Bạn mình mọi đàng. Nên mặc dầu Giáo Hội bị biết bao kẻ thù tấn công, nhưng vẫn không làm gì được hết vì chưa tới giờ, nhưng khi Thiên Chúa Cha đã định ngày giờ Giáo Hội phải vào Tuần Thương Khó..., thì không ai ngăn cản được. Và có thể nói, là ĐTC. Benedicto 16 rất khả ái khả kính của chúng ta phải từ chức, từ nhiệm là theo ý nghĩa đó. 
Nên ngày này là ngày hết sức quan trọng, là ngày mà Giáo Hội Lữ Hành của Chúa phải hoàn toàn cúi đầu Xin Vâng Phục Mệnh Thiên Chúa là Cha.
Khi Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta đau thương tột độ, cầu nguyện thiết tha với Chúa Cha trong Vườn Giêtsimani, máu me nhỏ xuống dồn dập tới tấp, Chúa rơi vào cơn hấp hối, Chúa Cha đã phải sai Thiên Thần đến an ủi, thêm sức mạnh cho Chúa, thì Giáo Hội hiện đang đau khổ rơi vào cơn hấp hối đây cũng vậy. Chúa cũng phái các Tổng Thần và các Thiên Thần đến để an ủi, nâng đỡ và bảo vệ Giáo Hội Chân Thật và tất cả những ai quyết tâm cố gắng chấp nhận mọi thử thách khổ đau trong sự hoàn toàn tuyệt đối trung thành với Chúa và Giáo Huấn của Ngài, với Giáo Hội Tông Truyền của Chúa và Lời Thánh Kính vô cùng đáng quí trọng của Ngài.
Chúng ta có lý do để tin rằng, xưa khi Ông Bà nguyên tổ chúng ta phạm tội bất tuân mà bỏ Chúa, nên đã bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng, và Chúa đã lệnh cho các Tổng Thần Ưu Việt nhất cầm gươm lửa canh không cho ai được phép vào ; thì phải chăng ngày nay, Chúa cũng ra lệnh cho các Tổng Thần Ưu Việt tay cầm gươm lửa gìn giữ, săn sóc các con yêu của Thiên Chúa và Mẹ Rất Thánh Chúa, và chư vị đó sẽ gìn giữ chúng ta an toàn trên khắp các nẻo đường như Thánh vịnh 90 đã nói ? 
Vì thế, như Ông Noe xưa, chúng ta cũng cứ Đóng Tàu theo lệnh Thiên Chúa ( Sứ Điệp Từ Trời ), cho dù người ta chê, người ta khinh, chửi rủa và xúc phạm, tấn công, coi thường và lên án chúng ta.v.v., chúng ta vẫn tiếp tục Đóng Tàu theo sự hướng dẫn vô cùng khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria , cách đặc biệt qua SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI hết sức lạ lùng và tràn đầy yêu thương.
Xem ra càng ngày càng rõ hơn, các thế lực của thần dữ chống, nghịch lại với Thiên Chúa và các con cái Ngài, đang tung ra đủ thứ chiêu lừa bịp và đủ loại lưới giăng muốn đánh bẫy, và bắt sống những người con, nhất là những người con chí cốt của Thiên Chúa và Mẹ Maria Đồng Công Vô Nhiễm.
Có những người có thể là vì lòng ngay, đang bị Satan điều khiển và lợi dụng để đi trực tiếp chống lại Các Sứ Điệp Thật của Thiên Chúa vì quá yêu thương đã, đang và sẽ vẫn còn ban cho nhân loại.
Bằng những bài viết nghiên cứu có vẻ công phu lắm, nhằm minh chứng Sứ Điệp Từ Trời không phải là bởi Thiên Chúa.v.v.v. Họ không ngờ rằng vô tình gậy ông đập lưng ông, khi mà họ cứ đi tìm đủ mọi lý lẽ, cả những tô phóng tạo hoẹt, để đánh lừa lòng tin của những người đang tin tưởng hoàn toàn và ngay cả sống chết cho SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI này.
Người ta đưa ra và nại vào một số luận chứng thần học bề ngoài có vẻ ăn chắc, nhưng thật ra họ đâu có biết rằng, rất nhiều người Chúa cho dù không học thần học, nhưng vì khiêm tốn và đơn sơ trẻ thơ, đã được Chúa cho hiểu nhiều điều mầu nhiệm mà nhiều nhà thần học cũng không hiểu được. Đúng là mầu nhiệm Nước Thiên Chúa giấu khỏi những người cậy mình khôn ngoan thông thái mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.
Người ta cứ tưởng là trưng dẫn một số tư tưởng của vị thần học này kia là OK, là thuyết phục, là bịt miệng người khác..., mà họ đâu có ngờ là có rất nhiều người đã biết, đâu phải cứ thần học gia nào cũng đúng. Đơn giản là có nhiều loại thần học. - Có những nhà thần học đúng, nhưng cũng không thiếu những nhà thần học sai bét . - Có những nhà thần học được Chúa soi sáng và hướng dẫn, nhưng cũng đâu thiếu những nhà thần học bè Tam Điểm và ma quỷ hướng dẫn. 
Người sáng lập ra bè Tin Lành là Luthero cũng là một nhà thần học đấy! Và rất nhiều những bè rối, bè lạc đạo, lạc giáo đều là những nhà thần học đấy chứ ! Thần học giải phóng là thứ thần học của con người, của cộng sản, cũng là do nhà thần học Công giáo mà ra đấy chứ ! Đâu phải cứ giới thiệu quảng cáo hoặc nại vào thế giá của nhà thần học này, nhà thần học kia là đúng hết đâu !
Chúng ta đừng quên là các nhà thần học được gọi là chính hiệu của Thiên Chúa và của Giáo Hội Công Giáo Chân Thật thì không có nhiều đâu, còn những nhà thần học lai căng, hoặc sai lầm, hoặc giả tạo thì rất nhiều ! Thế mà chẳng hiểu vì sao mà vị giáo hoàng này lại nhận và khích lệ cổ võ hợp tác với thần học giải phóng, là thần học mà Giáo Hội, thời của các giáo hoàng trước đây cực lực phản đối và lên án, vì những sai lầm trầm trọng nghịch với Đức Tin Kito giáo. Không những thế, kỳ vừa qua, ngài lại còn chọn một số thần học nữ để làm việc cho Toà Thánh nữa. Có phải là ngài đang muốn thay đổi và phá đổ nền thần học bất đi dịch từ thời Chúa Giêsu đến giờ, để thay thế bằng một nền thần học không phải là còn đặt trên nền tảng Thánh Kinh nữa, mà là đặt trên nền tảng của những con người chủ trương tha hồ tự do phạm tội và loại bỏ Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, không ?
Ngày nay, nếu ai được ơn Chúa ban cho Ơn Phân Định, thì họ chẳng vất vả mấy, cũng dễ dàng nhận ra đây đang đúng là " Dấu Hiệu Cuối Thời ". Mà dấu rõ nhất là chưa có thời nào mà người ta chủ trương chống lại và tích cực tìm mọi cách có thể để loại bỏ Thiên Chủa là Chủ tể, là Tác giả của Thế giới muôn vật hữu hình và vô hình cho bằng ngày nay. XÁC CHẾT Ở ĐÂU, DIỀU HÂU TỰU LẠI ĐÓ, chả lẽ không đúng sao ?
Có thế kỷ nào mà người ta láo với Chúa, vô phép bất kính tột độ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể cho bằng thế kỷ này không ?
Có thời nào mà người ta tự do phá thai ( giết người thân và là con của lòng mình ) cho bằng thời nay không ?
Có thời nào mà người ta đề cao sex, quảng cáo và thoải mái tự do ở mọi lãnh vực cho bằng ngày nay không ?
Có bao giờ mà người ta đã đang tự do cho phép hợp pháp đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng tính cho bằng bây giờ không ?
Có bao giờ mà ở vào thời con người tiến bộ văn minh tột bậc, người ta lại trở nên độc ác giết và làm hại nhau chưa từng thấy cho bằng ngày hôm nay không ?
Nếu suy nghĩ và quan sát, theo dõi tin tức báo chí, truyền hình truyền thanh, thì sẽ thấy có một điều gì đó bất ổn rất lớn đang ở phía gần đàng trước sắp xảy đến cho nhân loại, và nếu tin vào Kinh Thánh, thì càng nghiệm ra rõ hơn đang có một biến cố vĩ đại có một không hai sắp sửa xảy ra cho thế giới tự nhiên và thế giới nhân sinh những con người đang sống và sinh hoạt trên quả địa cầu này.
Đừng có nông cạn thiếu khôn ngoan mà đánh phi đi cả những dấu hiệu nhỏ bé và tầm thường, như trường hợp cá lớn, cá bé, chim chóc chết hàng loạt mà không hiểu nguyên do tại sao lại xảy ra như thế? 
Vâng, những điều xảy ra trên bầu trời, dưới biển, trên đất liền vào thời nay cộng với những dấu vĩ đại người ta dễ dàng bỏ Chúa Thật để đi thờ phượng làm tôi ma quỷ, thờ thần tôi, thờ tình dục, xác thịt, thờ của cải vật chất, thờ danh vọng quyền chức, thờ tự do,cũng như thờ các ngẫu tượng, nhất là khi Tôn Giáo Mới ra đời là Tôn Giáo Hiệp Chủng Quốc đối nghịch hẳn với Giáo Hội Công Giáo Chính Truyền và Thiên Chúa Ba Ngôi Chân Thật và Duy Nhất Hằng Hữu Hằng Có Đời Đời.
Và cũng là một điềm không bình thường mà có thể nói là ai ai cũng thấy nếu muốn, đó là hiện tượng mặt trời quay tít thò lò. Một ông cha bạn ở Sài Gòn có kể cho tôi nghe, thoạt tiên thì tôi không tin, nhưng khi thử thì thấy đúng như thế. Các bạn cứ thử nhìn thẳng vào mặt trời coi, đầu tiên hơi chói mắt, khi chớp mắt được mấy lần thì thấy dần dần xung quanh mặt trời có những đám mây mầu xanh làm mặt trời trở nên dịu nắng chói chàng đi và sau đó thấy mặt trời quay, và càng quay thì mặt trời càng rõ lên hình bánh thánh, dầy cộm lên, đồng thời các mép cạnh chung quanh mặt trời rất sắc mịn trọn và rõ nét, rất đẹp ! Chung quang mặt trời lúc đó có khi mầu hồng, mầu vàng, có khi mầu xanh... Phải chăng, đây cũng là một trong những dấu hiệu báo cho chúng ta biết là chúng ta đang được hân hạnh sống trong thời cuối, thời chuẩn bị rất gần Đón Chúa Quang Lâm ?
Nhưng một trong những dấu gần và rõ ràng nhất, là một vị thuộc về thế giới bên kia đang đứng vào ghế của Thánh Phêro, nhưng lại không theo và làm việc của Thánh Phêro đại diện Hội Thánh Công Giáo, mà lại theo tôn chỉ và làm việc của những thế lực bách hại Phêro và chống lại Thiên Chúa của Phêro, chống lại và loại trừ Chúa Giêsu Kito, là Chúa và là Thầy Chí Thánh của Phêro và Giáo Huấn Thánh Thiện của Ngài.
Nếu vị giáo hoàng này trung thành theo và làm việc của Thánh Phêro, thì vị này sẽ như Phêro trong tinh thần và cuộc sống cũng như trong trách nhiệm lớn lao, sẽ là Bỏ Thầy chúng con biết theo ai như Phêro chứ ! Nhưng không, vị này không phải như Phêro mà thậm chí còn ngược lại như Juda phản bội và bán sống Thầy mình, bán sống Giáo Hội của Thầy mình cho quân dữ đem đi giết !
Nếu vị giáo hoàng mà thế giới và cả Giáo Hội, rất đông người đang tưởng lầm là hồng ân Chúa ban đây, đang bị vị này xỏ mũi dẫn dần dần đi vào lò sát sinh đây, mà là vị giáo hoàng đúng thật của Thiên Chúa, thì vị này sẽ tuyên xưng như Thánh Phêro Đá Tảng rằng : Thầy Là ĐỨC KITO, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG chứ ! Nhưng không đâu, vị này đã dám công khai vu khống tuyên bố : Chúa Giêsu là tội nhân. Và. vị này còn cả dám tuyên bố : tôi tin Thiên Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa của Đạo Công Giáo. Thế thì thiên chúa của vị này tin là ai ? Có phải là Luxipher không ? Qua đó, có phải là vị này đã phi đi một cách kín kín hở hở toàn thể Kho Tàng Đức Tin của Hội Thánh Công Giáo Tông Truyền hay không ?
Vị giáo hoàng rất khác lạ và không theo, không giống bất cứ vị giáo hoàng thánh thiện nào từ trước đến nay, đang tinh vi ra sức phá bỏ Công Trình Tạo Dựng và Công Trình Cứu Chuộc của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh !
Và cũng chính vị giáo hoàng này đã cùng với các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ cùng " ben " với mình, để đang làm hư hỏng các hồng y, các giám mục, các linh mục, các tu si nam nữ khác và rất đông người trên thế giới này !
Những điều ghê tởm khốc hại có một không hai trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo và lịch sử thế giới của ngày nay, phải xảy ra đứng như Lời Hằng Sống của Thiên Chúa không thể sai lầm đã nói trong Thánh Kinh, đặc biệt là Sách Tiên tri Đaniel, Chương 24 Phúc Âm theo Thánh sử Máttheu và Sách Khải Huyền, mà SÁCH SỰ THẬT SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI đang hướng dẫn, cắt nghĩa và giải thích cho chúng ta là những người Tin. Nếu không xảy ra như thế thì chả lẽ Lời Chúa nói sai ! Không, ngàn lần không, dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phảy trong Lời Chúa không qua đi cho đến khi mọi lời tiên báo phải được ứng nghiệm từng li từng tí !
Qua THĐGMTG tháng 10. 2014, một THĐGMTG bất hợp pháp, chính ra các hồng y, các giám mục..,phải tẩy chay, vì mang mục đích chống lại Thiên Chúa và Lề Luật của Ngài . . Đúng, quả là vị giáo hoàng này đã tài tình khéo léo " ném đá giấu tay " rất giỏi. Vị này đã vẽ đường ra cho các vị khác làm theo, đến khi bị người ta phản ảnh thì luôn được đổ cho các vị thừa hành, chứ đó không phải là quan điểm và lập trường của giáo hoàng, đang khi đó thì phải là " tội qui vô trưởng chứ! ". 
Trong mấy tháng qua, theo dõi báo chí nói về vị giáo hoàng này, người ta thấy có những vị hồng y, giám mục, một số ở Hoa Kỳ chẳng hạn, đã lên tiếng xin vị giáo hoàng này cho biết quan điểm và lập trường của ngài về nhiều vấn đề trái với Giáo Hội và Giáo Huấn của Chúa từ trước đến giờ, mà từ ngày vị giáo hoàng này lên ngôi, nhất là trong và sau THĐGMTG 2014 vừa rồi, được đưa ra bàn và giải quyết và đã gây ra biết bao xao động bất an thắc mắc đến khó hiểu có nguy cơ lung lạc Đức tin của rất đông người. Nhưng vị giáo hoàng này vẫn im hơi lặng tiếng ( kẻo bị bại lộ là giáo hoàng Tam Điểm đã bao năm mong đợi mà nay đã thành công đưa lên được rồi ) . 
Bên Ba Lan cũng có ít nhất một vị Hồng y vừa rồi đã lên tiếng công khai : THĐGMTG 2014 VỪA QUA ĐÃ PHẢN BỘI GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II VỀ VẦN ĐỀ XÉT, ĐỂ RỒI SẼ CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI LY DỊ ĐƯỢC TÁI HÔN VÀ RƯỚC LỄ BÌNH THƯƠNG NHƯ BAO NHIÊU NGƯỜI KHÁC. VÀ ĐÃ LẠM DỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA ĐỂ HỢP PHÁP HOÁ CHO NGƯỜI TA VẪN CỨ TIẾP TỤC XÚC PHẠM ĐẾN CHÚA VÀ XÉ RÁCH NÁT GIỚI LUẬT CỦA THIÊN CHÚA, THAY VÌ GIÚP CHO NGƯỜI TA ĂN NĂN QUAY TRỞ VỀ VỚI CHÚA ĐỂ NHẬN ĐƯỢC LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI.
Đúng là vị giáo hoàng đồ giả nay khéo đánh lừa và ném đá giấu tay rất giỏi để vẫn giữ được uy tín giả dối ăn cướp của mình !
Quả thật, vị giáo hoàng này đã cùng với các người trong " ben " của mình đang khéo léo rất hay để xây cho Giáo Hội và thế giới Một Tháp Babel Mới, mô phỏng tựa tựa như tháp Babel của thời Cựu ước. Một Tháp Babel của Tôn Giáo Hiệp Chủng Quốc Toàn Cầu của Một Thế Giới Mới ! Và rồi chắc chắn cũng sẽ lãnh đủ mọi hậu quả khốc liệt nhất vì việc đã cùng nhau cố tính đánh mất Chính Gốc Cội là Thiên Chúa Hằng Sống của mình.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện tha thiết, nhất là bằng thêm lên những Chuỗi Kinh Mân Côi sốt sắng nhiều tình mến hơn để xin Chúa và Đức Mẹ, Người Nữ đạp giập đầu Satan, giập đầu con rắn già, can thiệp ban cho có nhiều vị Hồng y, Giám mục, Linh mục..., trung thành với Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội, dám lên tiếng cùng nhau " Tẩy Chay " THĐGMTG vào tháng 10 năm 2015 này, cũng như THĐGMTG 2014 ( đáng lẽ ra cũng phải bị tẩy chay rồi ), vì là THĐ chủ đích bàn và quyết định những điều phản bội với Thiên Chúa Ba Ngôi và Giáo Hội ? Công Giáo Chân Thật. Nếu không được thì xin cho có nhiều vị dám lên tiếng chống lại và nhiều vị sẽ phủ quyết không chấp nhận trong lá phiếu của mình....
Chắc chắn với sự chọn lựa một số khá đông những hồng y, giám mục, linh mục đồng thuận với mình mới đây của vị giáo hoàng này, để là có thêm những thành viên có tiếng nói và có lá phiếu , Ngài có thể đã nắm chắc phần chiến thắng trong việc đưa đến việc Bội Giáo chưa từng có trên khắp thế giới. 
Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, một xin vâng Thánh Ý Cha mà thôi !
Như xưa, trước khi các Tông đồ vào Tuần Thương Khó, Chúa đã phải đưa Ba Vị Đại Diện là Phêro, Giacobe và Gioan lên núi Tabor, để an ủi, phấn khích,tăng thêm sức mạnh cho các Ông khi Thầy bị bắt và các Ông bị bách hại, thì ngày nay cũng thế, qua Thánh Kinh và đặc biệt qua SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI, Chúa và Đức Trinh Nữ Maria cũng bật mí cho chúng ta về Hạnh Phúc của Cuộc Quang Lâm của Chúa và Hạnh Phúc mắt chưa hề xem, tai chưa hề nghe, lòng chưa hề cảm nghiệm những sự lạ lùng vĩ đại Thiên Chúa dọn sẵn cho những con thảo tín trung với Ngài, trong TRỜI MỚI ĐẤT MỚI.
LM. ĐaMinh Đồng Trung
( Thứ Bẩy, ngày 14.02.2015 )

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.