Bài Viết by "Kinh Thánh"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Thánh. Hiển thị tất cả bài đăng

Không có nghi ngờ gì về Kinh Thánh là một quyển sách độc nhất. Thực ra, Kinh Thánh là một tổng hợp của các sách, tổng cộng là 66 sách. Có một tác giả viết về sự độc nhất của Kinh Thánh, viết như thế này:
Đây là một quyển sách:
 1. Được viết trong vòng trên 1500 năm;
 2. Được viết thông qua 40 thế hệ;
 3. Được viết bởi hơn 40 tác giả, ở những bước đường trong cuộc sống khác nhau – bao gồm các vua, nông dân, các triết lý gia, ngư dân, nhà thơ, các chính trị gia, các học giả,…
 • Môi-sê, người lãnh đạo chính trị, được đào tạo tại các trường Đại Học của Ai Cập
 • Phê-rô, người đánh cá
 • Amos, người chăn
 • Giô-suê, lãnh đạo quân sự
 • Nê-hê-mi, người hầu rượu
 • Đa-ni-en, tổng thống quốc gia
 • Lu-ca, một bác sỹ
 • Sô-lô-môn, vua
 • Mát-thêu, người thu thuế
 • Phao-lô, người thầy
 1. Được viết ở tại các địa điểm khác nhau:
 • Môi-sê ở trong đồng vắng
 • Giê-rê-mi ở trong ngục tối
 • Đa-ni-en ở bên sườn núi và trong một cung điện
 • Phao-lô ở trong ngục tù
 • Lu-ca trong lúc đang đi với Gio-an trên sườn đồi Pát-mô
 • Những người khác ở trong sự khắc nghiệt của các chiến dịch quân sự
 1. Được viết ở các thời điểm khác nhau: Vua Đa-vít giữa lúc có chiến tranh, Vua Sô-lô-môn ở thời hòa bình.
 2. Được viết ở những tâm trạng khác nhau: Một số bài được viết ở đỉnh cao của niềm vui, những bài khác từ nơi sâu thẳm của nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
 3. Được viết ở ba lục địa khác nhau Châu Á, Châu Phi và Châu Âu
 1. Được viết bằng những ngôn ngữ khác nhau: Híp-ri…, Ả-Rập…, và Hy Lạp
Cuối cùng, những chủ đề của Kinh Thánh bao gồm hàng trăm các chủ đề hay gây tranh cãi. Thế nhưng, các tác giả Kinh Thánh nói về chúng với sự hòa điệu và liên tục từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Một câu chuyện đang được mở ra.
Câu chuyện đang được mở ra này là điều mà chúng ta muốn xem đến – đơn giản và không có những thuật ngữ thần học. Cho đến bây giờ điều độc đáo nhất của Kinh Thánh là sự tuyên bố đó là Lời của Thiên Chúa.

Được Thiên Chúa hà hơi

Thường khi nói về lời Thánh Kinh, Kinh Thánh chép rằng…
Cả Kinh Thánh đều được Thiên Chúa hà hơi soi dẫn…
2 Ti-mô-thê 3:16
Khái niệm về việc Thiên Chúa hà hơi vào Lời Thánh Kinh bản thân nó là một sự nghiên cứu. Giống như khi một người hít hơi vào, và hơi thở đó đến từ sâu thẳm bên trong của người đó, cũng như vậy tất cả lời Thánh Kinh được xem như là sản phẩm của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa và Lời Ngài không thể tách rời được, đó cũng là một lý do tại sao Kinh Thánh thường được nói đến là Lời của Thiên Chúa.
Để đơn giản hóa việc này, chúng ta có thể xem nó như cách này. Thiên Chúa truyền cho con người những điều mà Ngài muốn được lưu lại và những người đó viết chúng lại. Hầu hết những người này được gọi là các Tiên Tri.
Thời xưa Thiên Chúa đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri…
Híp-ri 1:1
Ngày nay, chúng ta nghĩ rằng những tiên tri là những người tiên đoán trước về tương lai. Nhưng ở thời điểm Kinh Thánh được viết, một tiên tri chỉ là một người báo tin truyền lại những lời của Thiên Chúa cho những người khác. Đôi khi những lời tiên tri liên quan đến những sự kiện trong tương lai, nhưng rất thường xuyên những lời này cũng liên quan đến cuộc sống hằng ngày.
Thiên Chúa hướng dẫn những vị tiên tri theo một cách mà những gì được chép lại là chính xác với những điều Ngài muốn viết. Cùng lúc đó, Thiên Chúa cho phép người viết lưu lại Lời của Ngài – Lời của Thiên Chúa – theo như phong cách độc nhất của vị tiên tri đó, nhưng làm việc đó mà không hề mắc lỗi. Những người này không có sự tự do để thêm vào những suy nghĩ riêng của chính họ vào các sứ điệp, hay là những điều mà chính họ mơ đến.
Trước hết anh chị em hãy biết rằng không lời tiên tri nào trong Kinh Thánh có thể được giải nghĩa theo ý riêng của một người nào, vì không lời tiên tri nào phát xuất từ ý riêng của cá nhân nào, nhưng người ta được Ðức Thánh Linh cảm thúc đã nói ra sứ điệp từ Thiên Chúa.
2 Phê-rô 1: 20-21
Thiên Chúa đã không đóng dấu sự chấp nhận vào những nỗ lực văn chương của con người. Cụm từ cảm thúc/dẫn dắt [carried along] được sử dụng ở những chỗ khác trong Kinh Thánh liên quan đến việc dẫn dắt/ di chuyển một người bị liệt. Giống như một người bị liệt không thể đi bằng chính năng lực của người ấy được, như vậy các tiên tri không viết Lời Thánh Kinh bằng hướng của chính họ. Kinh Thánh rất rõ ràng về điểm này – đó là sứ điệp của Thiên Chúa từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc.

Tính Chính Xác Tuyệt Đối

Những tiên tri viết về Lời của Thiên Chúa vào một cuộn sách, thường thì được làm da động vật hoặc là từ bột giấy. Những bản gốc được gọi là bản tự viết tay.
Vì các bản tự viết tay có tuổi thọ hạn chế, nên có nhiều các bản sao chép được viết lại từ những cuộn sách đó. Nhưng những bản sao chép đó, tất cả đều được chép bằng tay! Những người chép lại nhận thức rằng những điều mà được lưu lại chính là Lời của Thiên Chúa, dẫn đến một trong những công việc sao chép đáng chú ý nhất trong lịch sử.
Trong việc viết lại các văn bản bằng tiếng Híp-ri
Họ sử dụng tất cả những cách bảo vệ có thể, bất kể có những rắc rối hay tốn nhiều công sức, để đảm bảo cho tính chính xác trong việc truyền tải nội dung. Số lượng của các chữ trong một quyển sách được tính toán và những chữ ở giữa cũng được nêu ra. Cũng giống như vậy đối với các từ, và những từ ở giữa cũng được ghi chú. 
Điều này được thực hiện với cả bản sao và bản tự viết tay gốc để đảm bảo là cả hai bản đều hoàn toàn giống nhau. 
Những bản sao chép lại rất chính xác trong quá trình chuyển soạn đến nỗi mà khi Các Cuộn Sách Biển Chết [Dead Sea Scrolls] được tìm thấy (viết vào năm 100 Trước Công Nguyên), và được so sánh với các bản sao được chép đi chép lại từ nhiều thế kỷ cho đến giai đoạn 1000 năm sau đó (900 Sau Công Nguyên), không hề có những sự khác nhau đáng kể nào về nội dung.
Các Cuộn Sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) cho thấy Kinh Thánh đã không thay đổi
Joshephus, một nhà lịch sử học người Do Thái từ thế kỷ đầu tiên sau Công Nguyên, tóm tắt lại cho người của ông khi phát biểu rằng…
Chúng ta công nhận cách kiên quyết về uy tín của những quyển sách này của dân tộc chúng ta, là bằng chứng bởi những việc chúng ta làm; vì đã trải qua nhiều thế hệ, không ai có thể mạnh dạn thêm vào bất cứ điều gì vào các sách, hoặc lấy đi những điều gì từ chúng, hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong chúng, nhưng điều này trở nên rất tự nhiên đối với tất cả những người Do Thái…đó là trân trọng những quyển sách đó…thiêng liêng.
Những người này hoàn toàn bị thuyết phục rằng việc can thiệp vào sứ điệp là dối trá với Thiên Chúa. Chúng ta có một lý do để chắc chắn rằng những gì chúng ta có ngày hôm nay cốt yếu giống như những gì các nhà tiên tri đã viết.
Thật sự Kinh Thánh là một quyển sách độc đáo theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Chẳng khác nào Kinh Thánh là…một quyển sách được trích dẫn nhiều nhất, được phát hành nhiều nhất, được biên dịch nhiều nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người.

Cựu Ước và Tân Ước

Khi chúng ta bắt đầu đi qua Kinh Thánh, việc biết Kinh Thánh được chia ra làm hai phần chính thì rất có ích – Cựu Ước và Tân Ước. Theo lịch sử, phần Cựu Ước thì được chia ra làm thể loại nhỏ hơn:
 1. Các sách về Luật Mô-sê ( Đôi khi được nói đến là Các sách Torah, Các sách của Mô-sê, hoặc Luật Pháp)
 2. Các Sách Tiên Tri (Sau đó, phần thứ ba được gọi là Các Sách Văn Thơ, và được chia ra từ Các Sách Tiên Tri)
Trong Thánh Kinh, cụm từ Luật Pháp và Các Tiên Tri là một cách nói về cả phần Cựu Ước – một phần bao gồm khoảng hai phần ba của cả Kinh Thánh. Một phần ba còn lại được nói đến là Tân Ước.

Lời của Thiên Chúa

Điều rất quan trọng để ghi nhớ là Kinh Thánh tuyên xưng là Lời của Thiên Chúa – Sứ điệp của Ngài cho con người. Chúng ta được cho biết rằng thông qua các trang của Kinh Thánh chúng ta có thể trở nên quen thuộc với Thiên Chúa. Tuyên bố như vậy khiến cho kể cả những người trung lập nhất cũng phải dừng lại và suy xét điều mà Kinh Thánh nói đến.
CHÚA ôi, Ngài hiện hữu đến đời đời;
Lời Ngài được vững lập trên trời.

Thi Thiên 119: 89

"Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy; để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."
Ông Tô ma nói với Chúa Giê su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?". Chúa Giê su đáp: "Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."
(Ga 14, 1-7)

Ngày nọ, Wei chia sẻ sự thất vọng cùng nỗi lo lắng của mình với một người bạn Cơ đốc, và nhận ra những gì anh đã bỏ lỡ, thiếu mất. Anh dâng cuộc đời mình cho Chúa và Ngài đã giúp anh trở thành nhà sản xuất cà phê hàng đầu ở Trung Quốc.
Ở bất cứ nơi nào tại Bắc Kinh, bạn sẽ thấy những chiếc xe máy màu vàng thật đáng yêu. Chúng góp phần trở thành điểm hấp dẫn của thành phố hiện đại này.
Cách đây 1 năm, khi những chiếc xe máy đặc biệt này được giới thiệu ở Trung Quốc (TQ), nhiều người cảm thấy kỳ lạ, chưa quen, nhưng nay chúng đã trở thành phương tiện giao thông phổ biến và thuận tiện nhất tại đất nước này. Người Bắc Kinh say mê chúng. Một phụ nữ nói với CBN News: “Đi bất cứ đâu, tôi đều thích dùng nó. Chúng làm cuộc sống dễ dàng hơn bằng màu sắc tươi sáng, làm Bắc Kinh trở nên hấp dẫn và hiện đại hơn!”.
Và còn một điều khác nữa mà những chiếc “xe máy vàng” này mang lại: nó giao cà phê khắp Bắc Kinh.
Wei Han Ye là người Bắc Kinh. Năm 19 tuổi, anh bỏ cả tâm huyết cho việc kinh doanh cà phê do bị mê hoặc bởi mùi thơm và hương vị tuyệt vời của nó. Wei nói với CBN News: “Lần đầu nếm cà phê, tôi bị cuốn ngay theo hương vị của nó. Lúc đó Starbucks vẫn còn rất mới mẻ ở TQ. Người TQ không hiểu làm thế nào loại thức uống phương Tây này lại được đánh giá cao như thế”.
Quyết tâm tìm hiểu thêm về cà phê, Wei học cách pha chế, thậm chí khám phá ra công thức độc đáo riêng mình. “Tôi đeo đuổi đam mê, nhưng thật không dễ dàng. Khi đối mặt với trở ngại, tôi thất vọng, biết rằng mình có thể nhưng vẫn có gì đó thiếu thiếu…”. Wei bắt đầu dành nhiều thời gian cho nó hơn gia đình. Anh không còn là người của gia đình, không quan tâm đến hôn nhân, con cái…
Ngày nọ, Wei gặp một người bạn theo đạo Chúa và anh chia sẻ nỗi thất vọng, lo lắng của mình. Sau cuộc nói chuyện dài, Wei nhận ra những gì mình đã bỏ lỡ, thiếu mất; và anh quyết định dâng cuộc đời mình cho Chúa.
Từ đó, Chúa đã mở đường, giúp anh trở thành nhà sản xuất cà phê thành công.
Anh nắm bắt cơ hội, mở cửa hàng tại những khu vực phổ biến nhất của Bắc Kinh, và việc kinh doanh bắt đầu phát triển. “Giống như Thiên Chúa đột nhiên mở vòi nước. Mọi người bắt đầu kéo đến quán, và tôi bị choáng ngợp bởi những lời chúc phúc và sự chu cấp của Ngài” – anh chia sẻ.
Sau 10 năm, Wei rất biết ơn những gì Chúa đã ban cho anh, anh bắt đầu mời khách lắng nghe câu chuyện của mình và tìm hiểu thêm về Chúa Giê su.
Đền thờ và việc thờ cúng tổ tiên rất phát triển ở TQ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ biết đến Phúc Âm. Wei nói với CBN News rằng khi mọi người hỏi anh làm thế nào thành công, anh cẩn thận giải thích rằng đó không phải do sức riêng mình, nhưng do anh kính sợ Chúa.

ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG
Mỗi tối thứ Sáu, Wei mở lớp học Kinh Thánh tại quán cà phê và say mê chia sẻ Lời Chúa với khách. 
Cô Zhang Rui – một Cơ đốc nhân rất thích học Kinh Thánh với Wei tại quán cà phê. “Wei là giáo viên tuyệt vời” – cô nói. “Anh ấy rất kiên nhẫn giải thích về Kinh Thánh cho chúng tôi. Những câu chuyện của anh về Chúa đã đụng chạm tôi”.
Cố gắng kiếm sống ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải không dễ. Wei nhận thấy hàng ngàn người TQ đang đổ xô về Bắc Kinh để theo đuổi ước mơ riêng mình; và anh đang có kế hoạch mở thêm nhiều quán cà phê nữa trên toàn quốc.
Mục đích mời những người yêu thích cà phê đến quán và cho họ cơ hội biết Chúa. Wei nói: “Thành công không dễ dàng, nhưng mọi người đều có cơ hội đạt được ước mơ bằng cách biết Chúa và đi theo các nguyên tắc của Ngài”.
Diệu Trang dịch
(Nguồn: cbn.com)

Mỗi tuần, nhiều thành viên nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tề tựu trong lớp học về Kinh Thánh được tổ chức tại Nhà Trắng, giúp họ có biệt danh “nội các sùng đạo nhất trong lịch sử”, theo đài Christian Broadcasting Network.

Các lớp học về Kinh Thánh hiện được tổ chức hằng tuần tại tổng hành dinh của Tổng thống Mỹ, thu hút nhiều quan chức Washington theo học. Những người tham gia thường xuyên bao gồm Bộ trưởng Y tế và Các dịch vụ con người Tom Price, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos, Bộ trưởng Nông nghiệp Sunny Perdue và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. 
Trong khi đó, các ông như Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cũng có mặt nếu lịch làm việc của họ cho phép. Đài Christian Broadcasting Network cho biết bản thân Tổng thống Trump cũng được hoan nghênh đến học, và nhận được bài giảng mỗi tuần.

Giảng viên của lớp học trên là Ralph Drollinger, từng thi đấu trong các giải bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA), trước khi chuyển sang con đường truyền giáo. Vào năm 1996, ông sáng lập Capitol Ministries tại thủ đô Washington, đảm nhận trách nhiệm rao giảng Phúc Âm cho các quan chức trong chính quyền Mỹ, với hy vọng có thể giúp họ hướng đến sự trưởng thành trong Chúa. Khi được hỏi về lớp học ở Nhà Trắng, ông Drollinger cho biết đây là hoạt động giảng dạy về Kinh Thánh thú vị nhất trong cuộc đời truyền đạo của mình: “Họ vô cùng ham học hỏi và hết sức ưu tú”.

Drollinger còn đánh giá rất cao việc mở lớp học nói trên, và bản thân ông cũng đảm nhiệm các lớp học tương tự ở Đồi Capitol cho những thành viên lưỡng viện quốc hội. Phó Tổng thống Pence bảo trợ cho các lớp học này, bên cạnh 8 thành viên nội các và 56 thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ.

 

Đây không phải là lần đầu tiên Kinh Thánh được giảng dạy tại Nhà Trắng. Vào thời Tổng thống George W. Bush (nhiệm kỳ 2001 - 2009), những buổi cầu nguyện được thực hiện hằng tuần, và các buổi học Kinh Thánh cũng được giảng tại đây. Cũng dưới thời Tổng thống Bush “con”, ông John Ashcroft đã tổ chức các lớp học Kinh Thánh tại Bộ Tư pháp Mỹ khi đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng. Bản thân đương kim Tổng thống Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng Kitô giáo trong giai đoạn tranh cử.

Cách đây hơn 1 tháng, Nhà Trắng đã công bố một bức ảnh cho thấy ông Trump đã gặp gỡ một số lãnh đạo tôn giáo ở Phòng Bầu dục, đầu cúi thấp để cầu nguyện. Trong bài phát biểu tại một hội nghị thường niên về đức tin và tôn giáo hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ tuyên bố luôn ủng hộ cộng đồng Kitô, bảo vệ quyền của họ và đảm bảo mọi công dân Mỹ được quyền theo đuổi đức tin của mình. 


ĐỊNH NGUYỄN

Phát hiện cung điện của một vị vua được nói tới trong Kinh Thánh, bên dưới một lăng mộ bị IS phá huỷ

Các nhà khảo cổ lần theo các đường hầm do các chiến binh Hồi giáo đã bới đào ra, trong khi chúng lùng kiếm kho báu.
Chú thích hình: Ông Iraqi Salem Harush Kadori, 68 tuổi, vệ binh bảo vệ thành phố cổ Hatra (phía nam Mosul gần biên giới Syria thuộc mạn Tây Bắc Iraq), chỉ vào một trong những ngôi đền với kiểu trang trí Đông phương, kết hợp với nét kiến trúc Hy Lạp và La Mã. Chiến tranh Iraq và các cuộc cướp phá sau đó đã không tác động đến thành cổ Hatra, là thành phố có nhiều đền thờ nằm trong vùng sa mạc, mong chờ một tương lai tươi sáng, đúng như tâm sự và ước mong của ông Salem, người bảo vệ chúng. AFP PHOTO/Philippe DESMAZES / AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

Các nhà khảo cổ Iraq đã có một khám phá bất ngờ bên dưới đống đổ nát của lăng mộ tiên tri Giona, bị IS phá huỷ hồi năm 2014: cung điện của vua Xan-khê-ríp (Sennacherib), vương quốc Át-sua (Assyrian) thế kỷ VI tcn.

Sau khi quân đội Iraq tái chiếm khu vực gần Mosul vào tháng trước, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra cung điện này, trong quá trình đánh giá thiệt hại tại khu vực được cho là lăng mộ của tiên tri Giona. Cung điện 2300 năm tuổi đã bị IS lùng sục đào bới. IS được cho là đã đào những đường hầm sâu bên dưới ngôi mộ, rất có thể chúng làm vậy là để vơ vét và đem bán các cổ vật ra chợ đen.

Các cuộc khai quật được tiến hành, vào năm 1852 bởi thủ hiến người Ottoman của thành Mosul, và vào những năm 1950 do Bộ Khảo cổ và Di tích Iraq chủ trì, tất cả đã không khai quật đủ sâu nên không tìm ra được cung điện. Trong những phát hiện mới này, phải kể đến một phiến đá cẩm thạch có khắc chữ hình nêm là thủ bút của vua Esarhaddon, có từ thời vương quốc Át-sua năm 672 tcn.

Giáo sư Eleanor Robson, chủ tịch Viện Nghiên cứu Iraq (Anh quốc), nói với tờ The Telegraph: “Không chỉ là những viên đá trang trí, nơi đây còn là một kho dữ liệu lịch sử khổng lồ. Rốt cuộc chúng ta đã có thể vẽ ra một bản phác thảo các báu vật của đế chế vĩ đại đầu tiên trên thế giới này, ngay tại giai đoạn cực thịnh của nó.”

Bà Layla Salih, nhà khảo cổ học Iraq tin rằng các phần tử vũ trang ISIS có thể đã cướp đi hàng trăm cổ vật có giá trị trước khi lực lượng Iraq giành lại khu vực này. “Tôi rất tiếc khi nghĩ đến việc IS đã tìm được rất nhiều thứ quý giá trước khi chúng tôi đến”, bà nói với Telegraph. “Chúng tôi tin rằng bọn chúng đã lấy và đã bán đi nhiều món cổ vật, như các bình gốm và những cổ vật bé hơn. Nhưng những gì bọn chúng vứt lại sẽ được nghiên cứu và chắc chắn giúp chúng ta biết thêm rất nhiều điều về giai đoạn này”.

Cuộc chiến mà vua Xan-khê-ríp chủ chiến chống lại vương quốc Giuđa đã được ghi chép trong Thánh Kinh:

“Sau nghe biết các sự việc và lòng trung thành của vua Khít-ki-gia, thì Xan-khê-ríp (Sennacherib), vua Át-sua (Assyrian) đến. Vua đến Giu-đa, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh phá các tường thành.” (2 Sb 32,1).

Cung điện xây cho vua Xan-khê-ríp được vua Esarhaddon cho tu sửa và mở rộng từ năm 681-669 TCN. Nó bị phá hủy một phần sau trận Niniveh năm 612 TCN, là trận chiến đã dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc Tân Át-sua, mở đường cho sự thành hình vương quốc Tân Babylon.

Tiên tri Giona được tôn kính trong các truyền thống Do-thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo; có nhận định cho rằng, các phần tử vũ trang IS đã dùng mìn để phá hủy ngôi mộ mang tên vị tiên tri, là nhằm tẩy xoá tất cả các yếu tố Do-thái giáo và Ki-tô giáo khỏi thực hành Hồi giáo.

Chuyển dịch: Ngô Tử (Nhóm phiên dịch Mai Khôi)

http://daminhvn.net/tin-giao-hoi-hoan-cau/phat-hien-cung-dien-cua-mot-vi-vua-duoc-noi-toi-trong-kinh-thanh-ben-duoi-mot-lang-mo-bi-is-pha-huy-13330.html

TRÍCH DI CHÚC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II

Các con thân mến !
Hiện nay, các con đang sống trong thời đại đầy gian nguy và thử thách. Chúng con hãy cố gắng kiên tâm vững tin vào Lời Chúa, chính Chúa Giêsu đã hiện ra và nhờ Cha thông báo cho các con những sứ điệp: Các con hãy cầu khẩn Thiên chúa là Thiên Chúa chúng ta giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này.
Các con yêu mến ! Khi Cha ra đi cũng chính là những biến cố thảm họa sẽ đổ xuống thế giới này, chiến tranh ngày càng lan rộng, động đất khắp nơi, các tai nạn lớn sẽ xảy ra tại các nước lớn như Nhật Bản, Trung Quốc … Chúng con là những người Cha tin yêu nhất, những người con thuộc dòng dõi Đavít, chúng ta hãy kêu xin cùng Thiên chúa bằng cách chúng ta đọc kinh, cầu nguyện với những lời tha thiết sau đây:

- XƯỚNG: Xin Chúa rủ lòng thương xót chúng con !

- ĐÁP: Vì Chúa đã sinh ra chúng con và đặt chúng con trên trái đất này.

- XƯỚNG: Xin an ủi nâng đỡ chúng con trong lúc gian nguy !

- ĐÁP: Vì Chúa là nguồn an ủi chúng con.

- XƯỚNG: Xin xua đuổi những giặc thù xa chân chúng con !

- ĐÁP: Vì Chúa là người đã bảo vệ chúng con.

* KẾT: Xin phù hộ chúng con trên đường dương thế tránh xa kẻ thù, tội lỗi, để chúng con một ngày nào đó được hưởng phúc vinh quang muôn đời cùng với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – Amen.

Sau khi các con đọc lời kinh trên, các con hãy đọc:

- 1 kinh Chúa Thánh Thần – 1 kinh Ăn năn tội.

- 1 kinh Tin kính – và lời kinh vắn tắt: 

GIÊSU – MARIA – GIUSE, CON MẾN YÊU.

XIN CỨU RỖI LINH HỒN CON VÀ MUÔN DÂN MỌI NƯỚC.

Khi các con phổ biến một bản kinh này cho người khác thì các con được hưởng một ơn Tiểu xá, cứ 100 người thì các con được một ơn Đại xá, và khi các con rời khỏi thế gian này sẽ được các Thiên thần đưa về trời hưởng hạnh phúc muôn đời.

Cha ban phép lành và chúc lành cho những ai phổ biến kinh này.

(Trích theo bản dịch tiếng Anh của Cha Lo-re-mo Bộ trưởng giáo lý Đức tin Rôma).

THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II DỰ BÁO VIỆC MẤT ĐỨC TIN - KHÔNG CÒN TIN VÀO LỜI CHÚA, cho đó là tưởng tượng, giai thoại, tam sao thất bản...Tất cả những chú giải và những lối giải thích làm cho Lời Chúa mất tính đáng tin cậy đều là dấu hiệu của việc mất đức tin.

THÁNH GIÁO HOÀNG KHUYÊN CHÚNG TA HÃY KIÊN TÂM VỮNG TIN VÀO LỜI CHÚA. BẤT CỨ LỜI NÀO CỦA CHÚA CŨNG ĐỀU LÀ ĐƯỜNG VÀ LÀ ÁNH SÁNG, LÀ NGUỒN MẠCH CỦA MỌI ĐƯỜNG NÊN THÁNH VÀ CỘI RỄ CỦA MỌI MẠC KHẢI TƯ.

Vậy chúng ta cố gắng vâng lời vị Cha dấu yêu để mai này được thân ái ở gần Người hưởng phúc Thiên Đàng.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Lời Chúa: Ga 6,54a.60-69
Đức Giêsu nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.

Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? " Ông Simôn Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Bản dịch Thánh Kinh được thực hiện chung bởi Công giáo và Tin lành Đức

Stuttgart, Đức – 5 thế kỷ sau cuộc Cải cách của Tin lành, các lãnh đạo Công giáo và các Giáo hội Tin lành Luther đã hiệp nhất với nhau trong việc đưa ra các bản dịch Thánh Kinh mới. Các bản dịch Thánh Kinh tiếng Đức được chỉnh sửa đã được đưa ra trong một buổi họp mặt đại kết tại nhà thờ thánh Eberhard của Công giáo, với sự có mặt của các chức sắc tôn giáo của hai bên.
Đức Hồng y Reinhard Marx của tổng giáo phận Munich và Freising, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã nhấn mạnh Sách Thánh như là sợi dây liên kết chặt chẽ được chia sẻ bởi các tín hữu Công giáo và Tin Lành. Ngài nói: “Thánh Kinh là nguồn nước sống động. Nước kín múc từ nguồn này không suy giảm đi nhưng gia tăng. Chúng ta càng tranh luận về Thánh Kinh thì chúng ta càng cảm nghiệm được mầu nhiệm Chúa Kitô.” Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng khi các Giáo hội đặt Lời Chúa ở giữa họ trong năm 2017 có ý nghĩa đại kết này.

Trong năm vừa qua, các bản dịch Thánh Kinh của Công giáo và Tin Lành được xem xét và sửa chữa. Một nhóm 200 người của hai Giáo hội đã tham gia vào tiến trình chỉnh sửa này.

Đức Giám mục Tin Lành Heinrich Bedford-Strohm, chủ tịch Hội đồng Giáo Hội Tin lành tại Đức nhận định: “Với các bản dịch mới, chúng ta ghi nhớ nền tảng được chia sẻ của chúng ta – Sách Thánh – và cùng nhau diễn tả sự tôn trọng đối với bản dịch của nhau,” Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Kinh như nền tảng được chia sẻ của đời sống Kitô hữu khi nói đến Thánh kinh chứa đầy những câu chuyện đức tin của con người.

Các vị lãnh đạo của Công giáo và Tin lành thông báo rằng họ sẽ dùng bản dịch Thánh Kinh mới trong các buổi đại kết trong tương lai.

Cuộc cải cách của nhà thần học Martin Luther xảy ra vào năm 1517 khi ông phát triển 95 luận đề chất vấn các thực hành lâu đời của Giáo hội Công giáo. Cuộc cải cách gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo, để lại sự chia rẽ sâu sắc giữa các tín hữu Tin lành và Công giáo hàng thế kỷ. Trong những năm qua, cả hai Giáo hội đã tiến lại gần nhau hơn. Việc đưa ra bản dịch Thánh Kinh là một trong những hoạt động đại kết được cổ võ bởi cả hay bên trong suốt năm 2016. (CNS 10/02/2017)
http://vi.radiovaticana.va/news/2017/02/10/b%E1%BA%A3n_d%E1%BB%8Bch_th%C3%A1nh_kinh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_th%E1%BB%B1c_hi%E1%BB%87n_chung_b%E1%BB%9Fi_c%C3%B4ng_gi%C3%A1o_v%C3%A0_tin_l%C3%A0nh_%C4%91%E1%BB%A9c/1291770

Hồng Thủy

Meriam Yahia Ibrahim Ishag bị cảnh sát Sudan bắt giam lúc 27 tuổi. Là người trở lại đạo Kitô giáo, cô bị kết án tử hình vì bội giáo, và bản án của cô còn kèm theo hình phạt 100 roi vì tội ngoại tình chỉ bởi cô đã kết hôn với một người Kitô giáo.
Một phụ nữ Hồi giáo mạo hiểm giúp một Kitô hữu cất giấu quyển Kinh thánh
Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, giới chức Sudan cuối cùng đã chùn tay, thả bà mẹ trẻ này vào năm 2014. Cô đã phải trải qua thời gian đau đớn trong tù, sinh hạ đứa con thứ hai trong cảnh tù đày. Cảnh ngộ của cô là biểu trưng cho sự bách hại Kitô hữu trên toàn thế giới. Cô đã lập một hội bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và tự do tôn giáo.

Cô đã không chấp nhận bỏ đạo

Trong thời gian Meriam bị đưa ra tòa, cô được hứa là sẽ được miễn tội chỉ cần cô bỏ đạo và tuyên xưng đức tin Hồi giáo. Nhưng cô đã từ chối. “Tôi không thể nói dối. Con cái tôi sẽ không còn tôn trọng tôi nếu tôi làm một chuyện như thế.” Cô bị giam vào tù cùng đứa con 20 tháng tuổi. Cô mô tả hoàn cảnh khó khăn trong tù: “Ban đêm rất khó ngủ. Tôi lấy chăn làm giường cho con trai tôi, và canh chừng lúc nó ngủ bởi tôi lo ngại cho nó.”

Mỗi khi phải đi vệ sinh, cô nhờ một bạn tù, một người Hồi giáo coi chừng con trai giúp cô, và hai phụ nữ ngày càng thân thiết với nhau hơn. Meriam còn giao cả quyển Kinh thánh cho bạn của mình, quyển này cô tìm được cách đưa vào tù nhờ hối lộ một quản giáo. Bạn của cô giúp cô giấu quyển Kinh thánh, dù cho như thế là mạo hiểm ghê gớm. Và cô ấy thấy kinh ngạc trước tầm quan trọng của quyển sách này trong đời Meriam. “Đây là Kinh thánh,” Meriam giải thích. “Chính vì quyển sách này mà tôi ở tù.”
 

Cô đọc Kinh thánh hằng đêm, vào khoảng giữa hai lượt gác.

“Trong khi người Hồi giáo kết tôi án tử hình và phạt roi, chỉ vì tôn giáo của tôi, thì một người phụ nữ Hồi giáo lại giúp tôi đọc Lời Chúa.”

Và cô cũng giúp cho bạn của mình, một người nhập cư bất hợp pháp từ Somali, có đủ tiền để ra khỏi tù. Hai cô vẫn giữ liên lạc với nhau, và bạn tù người Somali này cũng đã trở lại đạo. Meriam gởi gắm cô bạn cho những người quen, để nâng đỡ cho cô ở một đất nước mới và trong đức tin mới. Cuối cùng, bạn tù cũ của Meriam đã kết hôn với một người bạn của cô.

J.B. Thái hòa chuyển dịch
Nguồn tin: Phanxico

Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta hân hoan và vui mừng biết bao vì tình yêu mà các môn đệ dành cho Ta trong tâm hồn họ.
Thiên Đàng đang vui mừng trước sự nhanh chóng trong việc loan truyền những Thông Điệp Thánh Thiêng này, và những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta đang lan rộng trên toàn thế giới. Đây là thời điểm đã từng được tiên báo từ rất lâu rồi, khi con người sẽ rao giảng Phúc Âm trên toàn thế giới.

Ta khẩn thiết kêu gọi các môn đệ của Ta nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh, đó là Lời được viết ra theo Thánh Ý Chúa Cha.

Ngày hôm nay, Lời Ta sẽ được rao giảng lại một lần nữa, để làm thấm nhuần trong tâm trí nhân loại ngày nay tầm quan trọng trong các Giáo Huấn của Ta. Việc không thể đón nhận Lời của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cái chết về phần linh hồn.

Mọi người trên thế giới này được sinh ra với ý chí tự do. Đối với mỗi người, Bí Tích Rửa Tội luôn được dành sẵn cho từng người được Thiên Chúa ban cho sự sống, nhưng không phải mọi con cái Thiên Chúa đều được lãnh nhận Tặng Ân quan trọng này, một Tặng Ân để thanh tẩy linh hồn và giải thoát linh hồn khỏi những ác thần.

Mọi người đều có quyền được biết Sự Thật trong các Giáo Huấn của Ta, nhưng không phải người nào cũng được ban cho Sự Thật. Thay vì Sự Thật, người ta đã nhồi nhét những tôn giáo lầm lạc vào các linh hồn vô tội. Điều này dẫn đến sự thù hận lẫn nhau, khi những sự dối trá, được hình thành và truyền bá bởi những tôn giáo hết sức lầm lạc, đã tàn phá tâm hồn con người.

Sự Thật là Lời Chí Thánh của Ta, chính là của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Nếu không có Lời Chí Thánh của Ta thì linh hồn sẽ khô héo. Khi linh hồn không có được sự bình an mà Tình Yêu của Ta ban cho, thì người ta sẽ tìm kiếm sự an ủi nơi những sự thuộc về thế gian, những thứ mà cuối cùng sẽ làm tan biến đi mọi niềm an ủi nơi linh hồn.

Vì giờ đây Lời Chí Thánh của Ta đang được thắp sáng lên trong tâm hồn của những con người mệt mỏi, thì Tình Yêu của Ta sẽ lan rộng khi nhân loại được ban cho Sự Thật. Tình Yêu của Ta sẽ lôi kéo những linh hồn đói khát, và nhờ đó mà Kế hoạch Cứu Rỗi của Ta sẽ tiếp tục. Ta sẽ dùng đến mọi phương kế, dùng đến tâm hồn của những người khiêm nhường – những người thật lòng yêu mến Ta – để cứu toàn thể nhân loại. Cho dù họ tôn thờ bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ được tỏ cho thấy Sự Thật. Khi ấy họ sẽ không ham muốn điều gì khác ngoài sự Hiện Diện Đầy Vinh Hiển của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

Đặc Ngữ Công Giáo: Góp Ý Về Ba Từ Kinh Thánh, Thánh Kinh, Sách Thánh - Từ Nào Đúng - Sách viết về Thánh Kinh Công Giáo Việt Nam có vấn đề đáng chú ý là nhiều tác giả chỗ này dùng từ Thánh Kinh, chỗ khác viết là Kinh Thánh, có chỗ lại viết là Sách Thánh. Xin nêu vài thí dụ điển hình.

Đặc Ngữ Công Giáo Góp Ý Về Ba Từ Kinh Thánh, Thánh Kinh, Sách Thánh Từ Nào Đúng
- Trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo của Tổng Giáo Phận Sàigòn do nhà xuất bản Tôn Giáo in năm 1997, nơi trang 59,người ta thấy tựa đề của mục 5 viết: “ Kinh Thánh Trong Đời Sống Giáo Hội”. Nhưng chỉ cách đó 15 dòng, sách giáo lý lại viết: “Toàn bộ Thánh Kinh chỉ là một cuốn sách duy nhất…” 

- Các tác giả phiên dịch Thánh Kinh sang tiếng Việt có khi dùng từ Thánh Kinh, có khi dùng từ Kinh Thánh. Ví dụ: LM Albert Schlicklin thường được gọi là cố chính Linh dịch thánh kinh cựu ước lấy tựa đề: Thánh Kinh Cựu Ước. Các giáo sĩ dòng Đa Minh, LM Gerard Gagnon, LM Nguyễn Thế Thuấn, LM Trần Đức Huân đều lấy tiêu đề cho tác phẩm của mình là Thánh Kinh Tân Ước hay Thánh Kinh Tòan Bộ. Trong khi đó Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn lại đặt tiêu đề Kinh Thánh Tân Ước.
 
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có một ủy ban lấy tên là Ủy Ban Kinh Thánh. Một Thành viên của ủy ban là Linh Mục Nguyễn Văn Trinh viết tác phẩm Lịch Sử Hình Thành Quyển Thánh Kinh. Chỉ đọc phần dẫn nhập của tác phẩm này, người ta đã thấy Linh Mục dùng cả ba từ Thánh Kinh, Kinh Thánh và Sách Thánh.

- Giáo Hội Tin Lành tại Việt Nam cũng dùng lẫn lộn hai từ Thánh Kinh và Kinh Thánh.
- Tác giả Nguyễn Đình Diễn trong tác phẩm Từ Điển Công Giáo Anh Việt, dịch từ Bible: Kinh Thánh.
- Thuật Ngữ Thần Học Anh -Việt của Học Viện Đa Minh xuất bản năm 2002 dịch từ Bible: Thánh Kinh hay Sách Thánh.

Tóm lại, người Công Giáo Việt Nam cũng như Tin Lành đều dùng cả ba từ Thánh Kinh, Kinh Thánh và Sách Thánh để diễn tả từ mà Anh và Pháp ngữ gọi là Bible, người Tàu gọi là 聖 经 [shèngjìng], và Hy Lạp, Latin là Biblia. Vậy ba từ Thánh Kinh, Kinh Thánh, Sách Thánh, từ nào đúng? Vì sao lại có hiện tượng hiểu Thánh Kinh là Kinh Thánh? Đó là nội dung bài nghiên cứu này.

GIẢI NGHIÃ TỪ THÁNH KINH 

Thánh Kinh 聖 经 là hai từ Hán Việt. Thánh 聖 có các nghĩa sau: (1) Người có nhân đức cao như Thánh Nhân. (2) Được tôn vinh như thần thánh: Thánh Cung, Thánh Thể, Thánh Địa (3) Thuộc về vua như Thánh Thượng, Thánh Chỉ.

Kinh được viết là 經 hay 经, phát âm là [jìng]. Kinh nếu là danh từ có nghiã là sách có giá trị đặc thù, được coi là phép tắc, khuôn mẫu như: Thi Kinh 詩經, Thư Kinh 書經, Hiếu Kinh 孝經. Với tôn giáo, Kinh cũng có nghiã là sách như Phật Giáo có Lăng Nghiêm Kinh 楞嚴經, Lăng Già Kinh 楞伽經, Bát Nhã Kinh 般若經. Hồi Giáo có Kinh Coran, Ấn Độ Giáo có Kinh Veda. Sách của một triết thuyết cũng gọi là Kinh như, Ngũ Kinh của triết học Khổng Tử. Tóm lại Kinh có nghiã là sách.

Kinh của các tôn giáo có tính chất tín ngưỡng quan trọng, nên chúng có thể mang thêm tĩnh từ Thánh: Thánh Kinh. Về mặt văn phạm, hai chữ Kinh và Thánh đều là từ Hán Việt. Nếu muốn đúng theo văn phạm tiếng Tàu thì phải đặt tĩnh từ Thánh trước danh từ Kinh sau. Vì thế phải nói Thánh Kinh 圣 经 thì đúng văn phạm hơn là nói Kinh Thánh. Thần Học Từ Điển 神学辭典 của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc dịch từ Bible là 聖 经, phát âm là [shèngjìng], Hán Việt đọc là Thánh Kinh. Trong kho tàng ngôn ngữ Công Giáo Việt Nam có từ Thánh Ca, Thánh Thể. Nhưng không ai nói Ca Thánh, Thể Thánh. Trường hợp Thánh Linh có thể nói ngược lại là Linh Thánh, Thánh Thần là Thần Thánh nhưng Linh Thánh khác nghiã với Thánh Linh, Thần Thánh khác nghiã với Thánh Thần.

Còn nếu muốn nói theo tiếng Việt để chỉ Thánh Kinh thì ta có thể nói Sách Thánh. Nếu ta nói Kinh Thánh thay vì Thánh Kinh thì ý nghĩa sẽ khác đi vì Kinh Thánh có nghiã là kinh cầu các thánh. Từ điển Dictionarium Anamitico-Latinum của Đức Giám Mục AJ. L. Taberd xuất bản năm 1838 định nghĩa Kinh Thánh: Litaniae sanctorum nghiã là Kinh Cầu Các Thánh. Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của, ấn bản 1895-1896, định nghiã Kinh Thánh là Kinh Cầu Các Thánh. Linh Mục Anthony Trần Văn Kiệm trong mục từ Kinh của tác phẩm Từ Điển Văn Học Việt Nam, tập 1, ấn bản năm 2007 viết rằng từ Thánh Kinh đã hoá Nôm nên từ Kinh Thánh cũng chấp nhận được nhưng nên dùng từ Thánh Kinh thì hơn (trang 728). Riêng Đại Từ Điển Tiếng Việt của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo xuất bản năm 1999 không có từ Sách Thánh nhưng đã méo mó định nghiã Thánh Kinh hay Kinh Thánh là Sách giáo lí của đạo Thiên Chúa.

Thánh Kinh là dịch từ chữ Hy lạp Ta Biblia. Ta có nghĩa là những (số nhiều); Biblia nghĩa là sách. Vậy Ta Biblia nghĩa là những sách.Thánh Kinh là bộ sách chứa đựng lời Chúa nói với con người qua các thời đại lịch sử của một dân tộc (Israel), được viết dưới nhiều hình thức khác nhau, do nhiều tác giả được sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Kinh gồm 2 bộ: Bộ Cựu Ước gồm 46 quyển, viết về giao ước Chúa ký kết với Dân tộc Israel. Bộ Tân Ước, gồm 27 quyển, viết về giao ước giữa Chúa và loài người, qua Chúa Giêsu. Có 4 sách Phúc Âm là quan trọng nhất, vì ghi lại đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Từ Cựu Ước và Tân Ước mới có gần đây. Từ điển Dictionarium Anamitico-Latinum ghi Cổ Thánh Kinh: Vestus Testamentum và Tân Thánh Kinh: Novum Testamentum tức Cựu Ước và Tân Ước. Trước khi có từ Thánh Kinh, người Công Giáo dùng từ Sấm Truyền: Sách Sấm Truyền.

VÌ SAO THÁNH KINH TRỞ THÀNH KINH THÁNH? 

Lý giải thế nào về hiện tượng ngày nay dân chúng Công Giáo cũng như Tin Lành đều hiểu Kinh Thánh đồng nghiã với Thánh Kinh? Chưa có lời giải thích nào cho vấn nạn này. Theo thiển ý, có lẽ ban đầu một vị nào đó đã lầm lẫn gọi Thánh Kinh là Kinh Thánh, rồi từ đó từ Kinh Thánh được phổ thông, được nhiều người chấp nhận nên Linh Mục Trần Văn Kiệm mới có thể viết từ Thánh Kinh đã hóa Nôm. Một khi đã hóa Nôm thì tĩnh từ Thánh có thể đặt sau danh từ Kinh: Kinh Thánh. Một lý giải khác cũng có thể chấp nhận được là ngôn ngữ có thể biến đổi theo thời gian. Ví dụ trước đây các từ điển Tầu cũng như Hán Việt đều giải thích Tạo Vật 造 物 là Tạo Hóa (creator) nhưng ngày nay người ta hiểu Tạo Vật là vật được tạo thành, không phải Tạo Hóa.

Kết Luận: Chúng ta nên dùng từ Thánh Kinh thì đúng hơn là Kinh Thánh và nếu muốn nói theo tiếng Việt ta nên dùng từ Sách Thánh.

Nguyễn Long Thao, Vietcatholic

Thưa các Đấng cùng quý tu sĩ và bà con!

Thánh Giêrônimô đã khẳng định: "Không biết Kinh Thánh là không biết Ðức Kitô". 
Nhân danh Chúa Giêsu Kitô con xin bà con hãy ghi nhớ hai điều này:
Cuốn Kinh Thánh hiện tại do nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ dịch và Thánh Lễ ở thời hiện tại chúng ta đang đi vẫn được Đức Chúa chúc phúc, nên ai nói Kinh Thánh hiện không nên đọc là đang CHỐNG LẠI LỜI CHÚA, và nói Thánh Lễ bây giờ đã bị sửa đổi rồi không phải đi Lễ nữa thì họ đang kéo người khác SA HỎA NGỤC.

Gần đây có rất nhiều người mê man theo dõi các clip quỷ nhập trên cả nước, và bắt đầu có những tín hiệu sau:
- Họ nói rằng Lời Chúa tức là Kinh Thánh đã bị sửa nhiều rồi (tức là không nên đọc nữa???).
- Họ nói rằng Sách Sự Thật dịch ra tiếng Việt bị sai nhiều chỗ rồi (tức là cũng không nên đọc nữa???).
- Vì Sách Sự Thật bị sai nhiều chỗ rồi nên các Chiến Dịch Cầu Nguyện cũng bị sai rồi (tức là cũng không nên đọc nữa???).
Con có hỏi mấy người đó rằng: Vậy bây giờ Kinh Thánh bị sửa, không đáng tin nữa; Sách Sự Thật cũng bị sửa, không đáng tin nữa, vậy thì chỉ có CON QUỶ LÀ ĐÁNG TIN ĐÚNG KHÔNG?

Tại sao chúng ta lại bị lừa một cách dễ dàng như vậy?

- Về Kinh Thánh: Hiện tại chúng ta đang sử dụng cuốn Kinh Thánh của Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ, được dịch theo lối phổ thông để giáo dân dễ hiểu, nên không thể lấy lý do này nọ để rồi KHÔNG ĐỌC KINH THÁNH. Vậy những ai nghe "quỷ" hãy xin Ơn Phân Định kẻo MẤT ĐỨC TIN...
Sự Thật được ban cho các con trong Kinh Thánh của Ta, Kinh Thánh là để các con hiểu được Sự Thật. Đừng dùng Kinh Thánh để tạo ra một phiên bản của riêng các con, vì Ta không muốn các con bóp méo Sự Thật.  Sách Sự Thật số:  804
- Về Sách Sự Thật: Đã được dịch một cách khá chính xác, không thể nói là bị Satan xen vào được vì Chúa khẳng định là Ngài sẽ bảo về Lời của Ngài trong Sách Sự Thật:
Ta hứa ban cho nhân loại Sách Sự Thật và Ta sẽ không bao giờ lãng quên Lời Chí Thánh của Ta. Giờ đây Ta ban cho các con Sách Sự Thật, để Ta có thể quy tụ con cái Ta từ khắp nơi trên Trái Đất. Những kẻ thù của Ta sẽ ra sức ngăn cản việc loan truyền nội dung của Sách Sự Thật. Đừng để chúng làm các con phân tâm, vì khi các con phân tâm thì nhiều linh hồn sẽ bị hư mất đối với Ta. - Sách Sự Thật số: 804
Giờ đây phần lớn nhân loại sẽ coi Lời của Thiên Chúa là tác phẩm của sự hư cấu – một sự dối trá. Hãy bảo vệ Lời Ta. Hãy rao giảng Lời Ta. Đừng để bị mắc mưu. - Sách Sự Thật ngày: 28 tháng 12 năm 2014.
Lời Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Con chỉ tin những clip từ trước năm 2015 đổ lại. Còn lại con không xem, không nghe nữa, vì xin thưa quý bà con cùng các Đấng: đã quá đủ để cho chúng ta biết đây là thời cuối. Vả lại, Kinh Thánh làm cho chúng ta tăng thêm Đức tin, Ơn can đảm, ban cho chúng ta Ánh Sáng và Ơn Khôn Ngoan...; Sách Sự Thật giải thích rõ ràng những chỗ còn mờ tối trong Kinh Thánh. Lời Chúa rất rõ ràng, không dễ để hiểu nhưng là Sự Thật. 

Còn lời con quỷ nói chỉ làm cho chúng ta lo lắng, xét đoán lẫn nhau và xét đoán các Đấng. 

Con cũng xin chia sẻ với bà con rằng, có đôi chỗ, con không thể hiểu được trong Kinh Thánh, nhưng vì Chúa đã khẳng định đó là Lời Chúa, thì chúng ta BUỘC PHẢI TIN. Con gấp cuốn Kinh Thánh lại và thưa với Chúa: LẠY CHÚA, CON KHÔNG THỂ HIỂU NỔI, NHƯNG CON TIN. CON TIN ĐÓ LÀ SỰ THẬT, ĐÓ LÀ ĐIỀU CHÚA MUỐN, CHÚA LUÔN LÀM ĐIỀU TỐT NHẤT, CON TIN TƯỞNG NƠI CHÚA.
Và thưa bà con, sự thắc mắc trong trí con không nguôi đi đến tận mấy tháng sau, nếu không có ơn Đức tin soi dẫn, con đã như những người mất đức tin, nói Kinh Thánh có mấy cuốn man thư, Kinh Thánh bị sửa... VÀ KẾT QUẢ LÀ SAU MỘT THỜI GIAN CHÚA ĐÃ TỎ CHO CON HIỂU BIẾT ĐIỀU CON THẮC MẮC.

Cũng có người đọc Kinh Thánh nói với con, họ thắc mắc trong sách Sáng thế, tại sao Chúa dựng nên ông bà Adong chỉ sinh ra có Cain và Aben, mà Cain lại có thể lấy vợ, rồi còn nhắc đến những người giết Cain sẽ bị báo thù... Vậy mấy người đó ở đâu ra. Con cũng nói với họ: Hãy tin, vì ĐÓ LÀ LỜI CHÚA. Rồi Chúa sẽ mạc khải cho.

Điều Chúa cần và đòi hỏi tiên quyết ở chúng ta là "Một đức tin như trẻ nhỏ không hề thắc mắc gì", tin vào Lời Chúa.

Mọi điều khác cần soi dẫn với Lời Chúa để minh xác, 
vì chỉ có Lời Chúa là Đường, nếu sai với Đường thì chẳng phải là Vực thẳm hay sao; 
vì chỉ có Lời Chúa là Sự Thật, nếu sai với Sự Thật là Sự giả; 
chỉ có Lời Chúa là Sự Sống, nếu không phải Sự Sống thì là sự bất an. 

Không thể tin lung tung, rồi nói đó là sự đơn sơ. Trẻ nhỏ ngoan ngoãn thì nghe Lời cha mẹ của chúng.

Nếu bà con muốn biết về thời cuối, con có thấy Kinh Thánh có rất nhiều sách hay nói về thời tận thế: đó là sách Isaia, sách tiên tri Giêrêmia, và các thư của thánh Phaolo rất cần thiết cho chúng ta vào thời cuối, 
các tông đồ thời cuối thì sách Công Vụ Tông Đồ rất bổ ích, để học hỏi gương các thánh tông đồ, các con đường Chúa muốn thánh Phaolo đi...
các sách Huấn Ca, sách Diễm Ca, sách Các Vua, sách Thánh Vịnh, Sách Ette... đều rất hay, hay hơn lời quỷ nhập nhiều.

Nếu ai khao khát đàng nhân đức, thì truyện các thánh cũng rất nhiều, con sợ rằng đọc từ giờ tới khi Chúa đến không biết đã hết chưa. Một điều đáng nói là gương các thánh cũng rất phong phú, như hoa có nhiều loại ngoài đồng, cuối cùng cũng phải cùng với Mẹ Maria sống theo Lời Chúa.

Hơn nữa, chúng ta lẽ ra phải thấy thật diễm phúc vì có Kinh Thánh, vì "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta (Ga 1, 1-14). Chúng ta có Kinh Thánh - là Lời Chúa - là Chính Chúa Giê su - Emmanuel. 

Vì vậy Giáo Hội buộc chúng ta phải tôn kính Lời Chúa như Mình Thánh Chúa.

Chớ gì chúng ta cũng khao khát đọc Lời Chúa như khao khát rước lễ. Có một vị thánh nói: cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, đọc Kinh Thánh là LẮNG NGHE CHÚA NÓI.

Tu Sĩ Hèn Mọn


Chúng ta thấy thế giới ngày càng hỗn loạn và Satan cùng đồ đệ của hắn ngày càng tung hoàng cả trong Giáo Hội lẫn ngoài Xã Hội. Vì thì giờ của Satan sắp hết.

Liên tiếp các vụ máy bay rơi, dịch Ebola bùng phát, mối quan hệ căng thẳng giữa các quốc gia, các cuộc tấn công mạng, sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo ISIS – Đó là những tin tức tiêu đề hàng đầu vài năm  qua. 

2017 chờ đón chúng ta với những điều gì? Và chúng ta đón nhận những điều đó với tinh thần như thế nào?

Đầu năm 2015 với vụ khủng bố làm 12 người Pháp chết đang làm rúng động thế giới.
2016 với rất nhiều biến động: Thời tiết thay đổi, Nước Mỹ đang loạn, thế giới đang chia rẽ...
Với những tin tức không mấy khả quan, và qua Sách Sự Thật, Chúa cho chúng ta biết dường như 2017 là năm những lời tiên tri Mẹ Maria ban tại Fatima 1917 đang dần ứng nghiệm.

Ấn thứ nhất sẽ ứng nghiệm hoàn toàn với Thượng Hội Đồng vào tháng 10 - 2015 cùng với sự thay đổi Lời Chúa, Sách Lễ Rô ma cùng Kinh Lạy Cha...
Ấn thứ hai sẽ mở nếu như chiến tranh ngày càng bùng phát ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến phương tây.
2014 là năm con ngựa, 2015 là năm con Dê. 
Tam điểm thờ con Dê, đó là con thú 2 sừng. 
Sách Khải Huyền cho biết ngôn sứ giả phục vụ con thú 2 sừng.
2016: Logo 3 mắt được treo thay Lòng Thương Xót Chúa.
2017: Logo mặt khỉ được treo trong các Nhà Thờ...
2017 là năm con Gà báo hiệu cách đây 2 ngàn năm Thánh Phê rô đã chối Chúa.
Liên tưởng đến chúng ta hôm nay, liệu đây có phải làm năm Giáo Hội bước vào thời kỳ khó khăn hơn và cuộc thanh lọc bắt đầu...

Như vậy, năm 2017 là năm của con thú 2 sừng hoành hoành nhằm chuẩn bị cho con thú 10 sừng là phản Kitô xuất hiện.

Thế giới của chúng ta khao khát một nền hòa bình nhưng lại đang đối mặt chiến tranh.

Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với những sự đau khổ, chúng ta không nên mất hi vọng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và về Thiên Đàng Mới đang chờ đợi chúng ta trong ngày Chúa Quang Lâm vinh hiển đã cận kề.

Thánh Phao-lô đã miêu tả điều này qua những câu Kinh Thánh:

"Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. (19) Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. (20) Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy (21) là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang" (Rm 8: 18-20).

Hãy giữ sự hy vọng, hãy vững tin vào Sứ Điệp mà Thiên Chúa bạn cho chúng ta trong thời cuối này. Vì Ngài đang hành động để đem con người trở về với Ngài. Thiên Chúa đang tái tạo muôn loài, đang phục hưng mọi sự, đang đổi mới tất cả cho ngày vĩ đại, ngày Con Thiên Chúa giáng lâm thẩm phán.

Còn đối với chúng ta, quan trọng là phải luôn tỉnh thức như 5 cô khôn ngoan...

Hãy xem qua các câu Kinh Thánh sau để giúp chúng ta giữ sự hy vọng nơi Thiên Chúa trong năm 2017 này nhé!

1: "Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện". (Rm 12: 12).

2: "Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Ðức Kitô Giêsu, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể các thánh; (5) lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là Tin Mừng (6) đến với anh em" (Cl 1:4-6).

3: "Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Ðấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi" (Tv 43: 5).

4: "Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,và gia tăng lời tán tụng Ngài" (Tv 71: 14).

5: "Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ" (Rm 8: 25).

6: "Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng: dù đã phải thẹn thùng xấu hổ, anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàn" (G 11: 18).

7: "Phần anh, nếu anh giữ lòng mình cho kiên vững, nếu anh dang tay hướng thẳng về Người, nếu anh ném xa điều gian ác trong tay, và không để cho bất công cư ngụ trong lều, thì bấy giờ, anh sẽ ngẩng mặt lên, không tì ố, anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi" (G 11: 13).

Con Thiên Chúa đã Giáng sinh để trở thành Con Người, Chúa Giê-su bước vào thế giới này trong hình hài một Con Trẻ để mang cho chúng ta niềm hy vọng, sự tự do, tha thứ, yêu thương, và một cuộc sống mới.

Con Thiên Chúa đã chết để chúng ta được sống và sống dồi dào.

Nay Người lại sắp trở lại để đem chúng ta vào Vương Quốc vinh hiển của Cha Người.

Hãy giữ lấy sự hy vọng, đừng để những tin tức xấu hay ý kiến hay lời nói tà khí của con người ngày nay dập tắt niềm tin của bạn, dẫn bạn đi sai đường lạc lối hoặc xa rời Sứ Điệp của Chúa. Niềm vui vĩnh cửu đang chờ đợi chúng ta qua những lời đảm bảo của Kinh Thánh đã ghi chép.
Đừng tin vớ vẩn kẻo mất đức tin chân thật...

Hãy ghi nhớ:

“Quyền cai trị của Chúa gia tăng mãi mãi,
Và bình an sẽ vô cùng vô tận
Trên ngai Đa-vít và trên vương quốc Ngài,
Để lập vững và duy trì vương quốc ấy
Trong công lý và sự công chính,
Từ nay cho đến đời đời.
Lòng trung tín của Đức Chúa Trời quyền phép
Sẽ thực hiện điều ấy!” (Is 9: 6). 

Thân mến!
Tu Sĩ Hèn Mọn

"Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.

Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận." (Ga 1, 9-11)

Thánh vịnh 42

1 Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của con cái ông Cô-rắc.

2 Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

3 Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?
4 Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "

5 Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa,
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

6 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

7 Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn,
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khéc-môn cao ngất, và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.

8 Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang.
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.

9 Ban ngày CHÚA gửi tình thương xuống,
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

10 Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi? "

11 Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? "

12 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

Cầu thủ bóng đá người sống sót trong thảm họa máy bay Columbia đang đọc đoạn Kinh Thánh:
'being safe in the shadow of your wings' dịch bản Việt ngữ là "giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì" (Thánh Vịnh 63) trước khi máy bay nổ.
Đoạn Kinh Thánh, được tìm thấy hiện trường vụ tai nạn và được trao cho người vợ của cầu thủ bóng đá.

Vợ ông nói Neto, người vẫn còn đang chiến đấu để giành sự sống của mình trong bệnh viện, là người theo đạo Công giáo và mang kinh sách tôn giáo theo anh ta đi khắp mọi nơi.

A đã đánh dấu vào Thánh Vịnh 63 đoạn:

"Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì."

Đoạn phim video cho thấy nhà báo Roberto Cabrini tại hiện trường của đống đổ nát và nhận thấy cuốn sách, với một ghi chú bên trong nói rằng nó thuộc về các hậu vệ, những người đang trong tình trạng nguy kịch.

Các phóng viên có thể được nhìn thấy sự run rẩy rõ ràng  khi anh nhận ra nó là gì.

Ông đọc với một giọng run run tên được in trên mặt trong của vỏ cuốn Kinh Thánh.

Đọc thêm: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4013310/Footballer-survived-Colombian-plane-tragedy-reading-Bible-passage-safe-shadow-wings-crash-emerges-book-found .html # ixzz4SX911Fhp

CÁC TRANG NHÀ THÁNH KINH VÀ KINH PHỤNG VỤ

Xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả:

1. Trang web Kinh Thánh cho mọi người - đã tương đối hoàn chỉnh
2. Trang web Kinh Thánh Các Giờ Kinh Phụng Vụ 
http:/www.ktcgkpv.org/

3. KINH THANH CONG GIAO

Bản KINH THANH CONG GIAO chúng ta nên xem

Kính mời quý vị ghé thăm.

Theo: http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=487&ArticleID=102894

Bài giảng Cánh Chung: Mt (13, 3)

3 Sau đó, lúc Người ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ tới gặp riêng Người và thưa: "Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế? "

Những cơn đau đớn khởi đầu (Mc 13: 5-13; Lc 21: 8-19 )

4 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em,5 vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây là Đấng Ki-tô", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.6 Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng.7 Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những cơn đói kém, và những trận động đất ở nhiều nơi.8 Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn.

1. ĐỘNG ĐẤT 3.1 RICHTER RUNG LẮC MIỀN TRUNG ITALY, ĐỘ SÂU 9KM, CÁCH 134 KM VỀ PHÍA BẮC THỦ ĐÔ THÁNH ĐỊA ROMA, 2016-12-09
2. ĐỘNG ĐẤT 4.6 RUNG CHUYỂN ĐÀI LOAN, ĐỘ SÂU 71KM, CÁCH 65 KM ĐÔNG NAM TAIPEI, 2016-12-09

3. ĐỘNG ĐẤT 4.9 RUNG CHUYỂN SOLOMON ISLANDS, SÂU 38KM, CÁCH 188 KM ĐÔNG NAM HONIARA, 2016-12-09

4. ĐỘNG ĐẤT TẠI INDONESIA: SỐ NGƯỜI THIỆT MẠNG TĂNG LÊN GẦN 100 NGƯỜI. HƠN 600 NGƯỜI BỊ THƯƠNG!

5. ĐỘNG ĐẤT 6.2 RUNG CHUYỂN NHÀ CỬA TRUNG QUỐC, ĐỘ SÂU 13.7 KM, CÁCH SHIHEZI TƯ THÀNH PHỐ SHIHEZI. TRONG KHI ĐÓ CƠ QUAN KSDC MỸ BÁO CÁO GHI NHẬN CƯỜNG ĐỘ 5.9 TẠI CÁC KHU VỰC TỈNH THÀNH PHÍA TÂY NAM TRUNG QUỐC. (9 DEC, 2016)

6. Theo nguồn tin quân đội và cứu hộ Indonesia, số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra sáng 7/12 tại tỉnh Aceh trên đảo Sumatra của nước này đã tăng lên ít nhất 97 người. NHIỀU NGƯỜI VẪN CÒN ĐANG MẮC KẸT TRONG ĐỐNG ĐỔ NÁT. Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng Tatang Sulaiman, Chỉ huy quân sự Bộ Tư lệnh Iskandar Muda, cho biết lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy thêm nhiều thi thể trong vài giờ đồng hồ qua.

Trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào sáng sớm, khi người dân theo đạo Hồi đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện sáng. ít nhất 5 dư chấn đã xảy ra trong vòng vài giờ sau trận động đất ban đầu. Nhiều tòa nhà, đền thờ, cửa hiệu và công trình hạ tầng khác đã bị san phẳng hoàn toàn. Hiện có khoảng 1.050 binh sĩ quân đội, 900 cảnh sát, nhân viên của cơ quan giám sát thảm họa địa phương cũng như nhiều tình nguyện viên đang tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Theo Fb: Ứng nghiệm Lời Ngôn Sứ

Lời Chúa phán qua Ngôn Sứ cuối cùng:

"Nhiều thành phố sẽ biến mất, nhiều quốc gia sẽ bị cuốn trôi trong những làn sóng từ Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha và những trận động đất sẽ mạnh mẽ đến nỗi người ta sẽ cảm nhận được trong nhiều quốc gia, tại cùng một thời điểm.

Hỡi con gái của Ta, con đã được ban cho thông tin về những thành phố sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp. Các con phải dâng lên Ta nước mắt để đền tội cho số phận của những ai còn sống trong bóng tối. Nếu không có sự hy sinh của các con thì Ta không thể thực hiện được những gì cần thiết để cứu những linh hồn này. Vì thế, xin các con hãy quảng đại trong nỗi đau của các con và Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót cho những ai mà các con dâng lên Ta."

Sách Sự Thật số 1053.

Để biết thêm những gì đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra, mời quý bạn truy cập trang web sachsuthat.com. 

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.