Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh Mục Đồng TrungHiển thị tất cả
Lm Đồng Trung: Những điều cô Thủy nói sai với Thánh Kinh, sai với Sách Khải Huyền mà cũng cứ tỉnh bơ nhắm mắt làm ngơ cho là đúng ráo cả
Lm Đồng Trung: Nhiều người mù quáng đang giới thiệu một thị nhân đã từng đánh lừa dẫn dắt người khác đi sang nhiều điều lầm lạc trái với Kinh Thánh
Lm Đồng Trung: Chúc Tết - Ngưỡng Vọng Trời Mới Đất Mới
Lm Đồng Trung: Trái Tim Mẹ sẽ thắng
Lm Đồng Trung: Xem video nghe cô Thủy chia sẻ, cô hay lợi dụng Lời Chúa để lên án người khác
Ai Bền Đỗ Đến Cùng Sẽ Được Cứu Rỗi (Matthêu 24, 13)