Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh Mục Khiêm HiềnHiển thị tất cả
Lm Khiêm Hiền: Những điều không đúng trong thông cáo của HĐGM về Sứ Điệp Từ Trời
Sách: Giáo Lý Cho Mọi Người - của Lm Khiêm Hiền
Lm Khiêm Hiền: Vài nhận định về Bài thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam