Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mẹ Têrêsa CalcuttaHiển thị tất cả
Mẹ Têrêsa Calcuta nói về tình yêu thương
Mẹ Têrêsa Calcuta bằng lòng chịu khô khan 50 năm để xin ánh sáng cho các linh hồn tăm tối
Thánh giá bị mạo phạm vào ngày Mẹ Têrêsa được tôn phong thánh
TRỰC TIẾP: Thánh Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta
Phép lạ chữa lành kì diệu của Mẹ Têrêsa
Mẹ Têrêsa, vị thánh 50 năm sống trong tình trạng "Chúa bỏ rơi"
Mẹ Têrêsa được phong thánh
Phản đối lời bình luận về chân phước Têrêsa của lãnh đạo Ấn giáo
Mẹ Têrêsa Calcutta nói về tình yêu