Bài Viết by "Micae"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Micae. Hiển thị tất cả bài đăng

Ngày 29 tháng 9

Thiên Thần là sứ giả được Chúa sai đi để phục vụ công trình của Chúa và phục vụ con người mà Chúa yêu thương.
Micae có nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa". Thánh Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo Hội nhận thánh Micae như Ðấng bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt năm 708, ngài hiện ra với Ðức Giám Mục thành Arranche và Ðức Giám Mục đã xây một thánh đường nguy nga để kính dâng Ðức Micae tại Mont Saint Michel.
Gabrie có nghĩa là "Uy lực của Thiên Chúa" cũng còn gọi là "Sứ Thần truyền tin". Ngài luôn can thiệp vào những sứ mạng liên quan đến việc cứu rỗi loài người. Chính ngài đã báo cho tiên tri Ðaniel thời đại xuất hiện của Ðấng Cứu Thế và là sứ giả được phái đến cùng với Trinh Nữ Maria để loan báo ý định của Thiên Chúa, và cũng chính là người đã nhiều lần hiện ra với thánh Giuse.

Raphae có nghĩa là "Thầy thuốc của Thiên Chúa". Chúng ta biết danh hiệu của Tổng Lãnh Thiên Thần này qua những trang sách Tôbia. Chính ngài đã được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ gia đình ông trong cơn hoạn nạn. Ngài đã giúp ông đòi được nợ, chữa ông khỏi mù và lo cho con ông được yên bề gia thất.KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen 

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIE 
Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng ngự giữa các Thiên Thần của Ngài, Chúa đã chọn Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie làm sứ thần mang tin cho sự cứu rỗi, xin thương xót chúng con để chúng con được kính nhớ Người luôn trên trần thế, và sau này cho chúng con cũng được hạnh phúc với Người trên Thiên Đàng vì Chúa là Đấng Hằng Sống, hằng trị muôn đời. Amen 

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAE 
Lạy Thiên Chúa, xin sai Tổng Lãnh Thiên Thần Raphae xuống phù giúp chúng con. Xin Người là đấng chầu trước nhan thánh Chúa, dâng những lời nguyện cầu của chúng con lên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen 

KINH THIÊN THẦN BẢN MỆNH 
Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

Sự Bảo Vệ của Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần

Những trích đoạn trong Sách Sự Thật nói về sự bảo vệ của Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần:

Con phải kêu cầu Thánh Bênêđictô, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Augustinô và Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần để ban cho con sự trợ giúp cần thiết. Giờ đây con đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều đến nỗi con phải tự hỏi tại sao con lại được như vậy. Đó là vì sự vâng lời của con dành cho Con Yêu Dấu của Mẹ mà giờ đây con đang nhận được những ân sủng cần thiết cho Sứ Vụ Thánh Thiêng đặc biệt này, chính Sứ Vụ mà con đã được chọn.
(Trích Thông Điệp Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011, lúc 22:30)
Lời cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh, là những vũ khí mạnh mẽ nhất của các con chống lại Satan.
(Trích Thông Điệp Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00)
Hỡi con, vào lúc này có một số thị nhân mà Cha đang truyền đạt,với sự trợ giúp của Mẹ Đầy Ơn Phúc, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng số thị nhân đó ít hơn con nghĩ. Một số tông đồ sẽ làm việc trong âm thầm, công việc của họ chỉ được các thánh trên Thiên Đàng biết đến.
(Trích Thông Điệp Thứ bảy ngày 9 tháng 7 năm 2011, lúc 16:00)
Giờ đây hãy lắng nghe Ta. Hãy yêu thương nhau như chính Ta yêu thương các con. Hãy khước từ Satan, những tay sai và những con rối của hắn. Các con hãy cầu xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ cộng đoàn của các con. Hãy cầu nguyện với Ta để được hướng dẫn.
(Trích Thông Điệp Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2011, lúc 20:30)
Cha mời gọi tất cả những tín hữu của Cha giờ đây phải tự bảo vệ mình khỏi Satan. Các con phải rảy Nước Thánh khắp mọi nơi trong nhà, đeo một cây thánh giá Bênêđictô và giữ chuỗi Mân Côi bên mình. Các con cũng phải cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Satan và quân đội của hắn sẽ làm tất cả mọi sự để thuyết phục các con rằng không phải là Cha đang nói chuyện với các con. Satan và lũ quỷ của hắn sẽ bắt đầu hành hạ các con và gieo những mối nghi ngờ khủng khiếp trong tâm trí các con. Hỡi các con, các con có thể ngăn chặn hắn bằng cách làm theo những lệnh truyền của Cha. Đáng buồn thay, hắn sẽ tác động vào tâm trí của những linh hồn yếu đuối để họ thẳng thừng khước từ Cha.
(Trích Thông Điệp Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011, lúc 21:15)
Hỡi các con, Cha phải mời gọi các con cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để ngài quở phạt Satan trong thời buổi hỗn loạn này. Tên phản Kitô đang hành động một cách nhanh chóng và ảnh hưởng của hắn đang thúc đẩy âm mưu trên toàn cầu nhằm thống nhất tiền tệ của các con ở khắp mọi nơi.
(Trích Thông Điệp Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011, lúc 22:45)
Những cái gọi là giáo huấn cởi mở của các con đã rao giảng một loạt những dối trá gồm có việc chối bỏ uy quyền của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ngài là Đấng bảo vệ Giáo Hội chống lại Satan. Những thế lực ở trong hàng giáo phẩm của các con biết được điều này. Đó là lý do tại sao các con ngưng đọc tất cả các kinh nguyện kêu cầu sự trợ giúp của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trong Thánh Lễ.
(Trích Thông Điệp Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2012, lúc 18:19)
Trọng tâm của việc kiểm soát này chính là vì chiến tranh tôn giáo, và các vị lãnh đạo được cắt đặt trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta sẽ bị khống chế và bị triệt hạ để dọn đường cho con thú, kẻ sẽ điều khiển cả bốn đế quốc nói trên. Nhưng Thiên Chúa sẽ không để cho bất kỳ kẻ cai trị nào trong số chúng, những kẻ chống lại Lời của Thiên Chúa hay những kẻ tìm cách giết hại con cái của Người, được phép dùng vũ lực để cướp đi sinh mạng của những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Trong khi Ta nói về các Kitô hữu và việc họ phải giữ lòng trung thành với Ta, thì Ta cũng nói đến những người Do Thái vì đấng bảo vệ họ, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, sẽ canh giữ họ và giúp họ đứng vững trước sự bách hại mà họ, với tư cách là dân riêng của Thiên Chúa, cũng sẽ phải gánh chịu.
(Trích Thông Điệp Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013, lúc 11:18)
Đừng để một ai tin rằng họ có đủ sức mạnh để đứng vững trước những áp lực mà tà khí sự dữ gây ra cho họ. Khi các con tin như vậy, thì các con sẽ mất tinh thần một cách đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Các con phải tỉnh thức, trong từng phút giây mỗi ngày, vì các con không bao giờ biết khi nào tên ác quỷ hành động. Hắn rất xảo quyệt và kỹ lưỡng. Đối với nhiều người, họ không biết Satan hành động như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng là, hắn sẽ không đem đến cho các con điều gì ngoại trừ đau khổ và phiền muộn. Vì vậy, các con phải cầu nguyện mỗi ngày, bằng lời cầu nguyện với Đức Thánh Micae.
Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ, chúng con sấp mình nguyện xin Thiên Chúa chế trị nó cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh trên trời dùng quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.(Trích Thông Điệp Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014, lúc 13:45)

NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN ĐÃ KHAI MỞ DƯỚI THỜI CỦA ĐỨC PHANXICO : 
- CHÚNG TA, NHỮNG NGƯỜI MUỐN TRÁNH THOÁT KHỎI BỊ ĐÁNH LỪA MÀ BỎ MẤT THIÊN CHÚA THẬT, HÃY SỐT SẮNG CHẠY ĐẾN CẬY NHỜ ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE.
VÌ ĐÂY LÀ Ý MUỐN THÁNH THIỆN CỦA CHÚA GIÊSU VÀ CỦA MẸ THIÊN CHÚA.


Sách Thánh Tiên tri Đaniel đoạn 12 có viết như sau: " Trong ngày đó, Micae, Vị Đại Nguyên Soái bảo hộ con cháu dân ngươi sẽ vùng dậy. Đây là thời khủng khoảng tột độ xưa nay chưa từng có trong các dân tộc bao giờ.....
" Ta cũng loan tin cho ngươi biết rõ mọi điều ghi trong Sách Sự Thật là, ngoại trừ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, thống soái các ngươi ra, chẳng một ai giúp ta chống lại được ( Satan và quỹ dữ ). ( Damiel 10,21 ).
Thiên Chúa là Cha vô cùng yêu thương và khôn ngoan, đã tạo dựng nên các Tổng Thần và Thiên Thần để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ, cứu giúp, bảo vệ loài người thoát khỏi nanh vuốt độc ác của quỷ dữ... Đúng như lời Thánh vương Đavit đã diễn tả cho chúng ta biết trong TV. 33, 2-3,4 - 9 :
" Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người kính sợ Chúa và bênh đỡ họ... Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người... Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt, kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn..." 
Thiên Chúa, Ngài tạo dựng nên chúng ta và Ngài không để chúng ta thiếu sự gì, miễn sao chúng ta ta dùng tự do của minh để cầu xin và vâng lời ngoan ngoãn làm theo sự chỉ vẽ đầy khôn ngoan của Ngài.
Hẳn chúng ta còn nhớ đến biến cố ngày 13.10.1884, biến cố mà theo lệnh của Đức Giáo Hoàng thời đó, khắp cả Goáo Hội đã đồng lòng cùng chạy đến với Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để tha thiết van xin Ngài cứu giúp khỏi những tàn phá kinh hoàng mà Satan và bè lũ quỷ dữ đang tác oai tác quái gây ra cho Giáo Hội.
Vào đúng ngày 13.10.1884, Đức Thánh Cha Lêo XIII đang dâng Thánh Lễ tại Vatican, thì ngài đã rơi vào cơn ngất trí nhìn thấy tương lai Giáo Hội hết sức nguy hiểm và đen tối với những trận cuồng phong khủng khiếp và tấn công như vũ bão của Luxipher và đoàn quân hỏa ngục, như muốn nhận chìm Giáo Hội của Thiên Chúa...; đồng thời Chúa cũng cho ngài biết sức mạnh và sự an ủi của Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae sẽ chiến đấu và chiến thắng để xua đuổi, tống khứ đoàn quân hùng hậu của Satan vào vực thẳm hỏa ngục và khoá nhốt chúng ở trong đó.
Tất cả mọi người tham dự Thánh Lễ của Đức Thánh Cha dâng ngày 13.10 tại Vatican đều thấy nét mặt ngài tái mét và biến sắc, nhận ra Chúa cho ngài xem thấy một điềm nào đó hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm.
Ngay sau đó, ngài đã truyền khắp cả Giáo Hội : Các Linh mục trước khi dâng Thánh lễ đều phải quỳ xuống để cùng với giáo dân đọc 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành ( Salve Regina ), và Kinh " Lạy Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến. Hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu mô quỷ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh Trên Trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang dong đuổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen !
Có lẽ vì thế mà Satan bằng mọi giá tìm cách cám dỗ người ta đừng chạy đến kêu xin Đức Tổng Lãnh Binh Micae, vì nó biết được những ai chạy đến Đức Tổng Micae xin ngài cứu giúp thì ma quỷ sẽ thất bại nặng nề trong việc muốn làm thiệt hại người đó. 
Chúng ta còn nhớ Huấn thị 33 điểm của Tam Điểm nhằm chống phá và triệt hạ Kito Giáo mà điểm đầu tiên, chỉ tiêu đầu tiên phải đạt được là : " Phải dẹp bỏ ngay lời kinh cầu với THÁNH MICAE, THẦN HỘ THỦ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO. Kinh này thường đọc trước Thánh Lễ. Dẹp bỏ ảnh tượng Thiên Thần Micae với lập luận rằng, ảnh tượng đó ngăn cản việc tôn thờ Đức Kito " .
Và Satan đã thành công nhiều sau khi Công Đồng Vaticano II quyết định bỏ đọc Kinh Cầu Khẩn Đức Tổng LTT Micae trước mỗi Thánh Lễ như vốn có thói quen thời Đức Thánh Cha Lêo XIII năm 1884. Để rồi từ khi bỏ cầu xin Đức TLTT Micae, biết bao đau thương, biết bao sự dữ( có thể tránh được ) đã dồn dập xảy ra tại Vatican, và tại các Giáo hội địa phương, trong các cộng đoàn các Dòng tu trên toàn thế giới. 
Ngày 29.9.1984 là Lễ Các Tổng Thần, các gia đình đã bị cấm sử dụng lời cầu của Đức Lêo XIII xin Tổng LTT Micae. Vì thế, nhiều nguy hiểm đã và đang xảy đến Giáo Hội, nên năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II một lần nữa yêu cầu đọc lại Kinh Tổng Lãnh TT Micae trước mỗi Thánh Lễ, để xin ngài ra tay cứu giúp Giáo Hội, nhưng không có mấy ai để ý đến lời kêu gọi của ngài. Vậy chúng ta mới thấy rõ ràng rằng, Giáo Hội Công Giáo đã bị Tam Điểm kiềm chế và hãn ngữ rất nhiều, đâu phải giáo hoàng muốn là được ; đâu phải giáo hoàng truyền là hết những vị thừa hành của ngài răm rắp làm theo đâu !
Hẳn chúng ta còn nhớ có lần ĐTC Gioan Phaolo II nói : Nếu Cha không phải là Giáo hoàng thì Cha đã đi hành hương Đức Mẹ Mễ Du ở bên Nam Tư rồi. Chính Chúa Giêsu trong Sứ Điệp Từ Trời ngày 07.05.2012 đã phải phàn nàn như sau :
" Khi Công Đồng Vatican II đưa ra những sắc luật mới, những luật này được đưa ra bởi thế lực của nhóm Tam Điểm cùng phẩm trật như các con. Họ xảo trá đưa ra những cung cách mới để cử hành Bí Tích Thánh Thể thật xúc phạm đến Ta.
Các con cho rằng giáo huấn cởi mở khi đã công bố một lô những sai lạc gồm có : TỪ CHỐI UY QUYỀN CỦA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, NGÀI LÀ ĐẤNG BẢO VỆ GIÁO HỘI CHỐNG LẠI SATAN. Những thế lực đó nằm trong hàng ngũ các con và các con biết mà ! ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO CÁC CON NGƯNG ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN XIN NGÀI GIÚP ĐỠ TRƯỚC MỖI THÁNH LỄ.
Các con đã đưa ra sai lầm lớn nhất trái với sự thật, ĐÓ LÀ KHÔNG CẦN PHẢI SỢ HOẢ NGỤC. Đây chỉ là đơn cử một thí dụ. Sự sai lạc này được đón nhận bởi nhiều con cái Thiên Chúa - điều này có nghĩa là hàng tỉ linh hồn phải hư mất " .
Trước đó trong Sứ Điệp thứ Năm,ngày 06.10.2011, Chúa lại lên tiếng : " Cha phải kêu mời các con cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để ngài quở phạt Satan trong thời buổi hỗn loạn này ".
Chúng ta nhỏ bé khiêm tốn vâng lời Chúa chạy vội ngay đến với Đức TLTT Micae, để xin được gia nhập vào Đoàn Quân Thiên Đàng xông tả đánh hữu phá nước Satan cho Trái Tim Chúa, Trái Tim Mẹ Toàn Thắng. Chúng ta hãy sắm ngay cho mình một lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Tổng Thiên Thần Micae, năng đọc kinh cầu xin ngài phù hộ, chở che, cứu giúp an toàn hồn xác mỗi khi đi ra khỏi nhà, mỗi khi ngồi trên xe, nhất là trước mỗi khi nguy hiểm bị cám dỗ phạm tội, mỗi khi gặp khó khăn cách này cách khác trong đời sống, đặc biệt là thời gian " bội giáo, bách hại, hầm trú " sắp tới.
Vâng lời Chúa và Đức Mẹ mau chạy đến với Đức Thánh Micae, xin ngài bảo vệ Đức Tin cho chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành với Chúa, với Đức Mẹ, với Giáo Hội Chân Chính của Chúa. Xin ngài bảo vệ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống, Ảnh Mẹ Cứu Rỗi và gắn bó, tín trung bảo vệ cây Thánh Giá Chúa Kito, ,cùng giúp chúng ta có đủ các điều kiện thích thuận để chuẩn bị hiên ngang mạnh mẽ, bình an vui sướng tiến vào Trời Mới Đất Mới lãnh nhận trọn vẹn lời Chúa hứa cho những ai thành tâm thiện chí bền đỗ phụng sự Chúa và làm con nhỏ bé của Đức Mẹ cho đến cùng. Amen !
LM. ĐaMinh Đồng Trung

Sudieptutroi đã ứng nghiệm: 
Khi công đồng Vatican II đưa ra những sắc luật mới, những luật này được đưa ra bởi các thế lực của Tam Điểm từ trong hàng giáo phẩm của các con.
Họ xảo trá đưa ra những cách thức mới để cử hành Bí Tích Thánh Thể vốn xúc phạm đến Ta.
Những cái gọi là giáo huấn cởi mở của các con đã công bố một loạt những dối trá gồm có việc chối bỏ uy quyền của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ngài là Đấng bảo vệ Giáo Hội chống lại Satan. Những thế lực ở trong hàng ngũ của các con biết được điều này. Đó là lý do tại sao các con ngưng đọc tất cả các kinh nguyện kêu cầu sự trợ giúp của ngài trong Thánh Lễ.

PHÉP LẠ THÁNH: ẢNH ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE KHÓC NƯỚC MẮT

PHÉP LẠ THÁNH: BỨC ẢNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE KHÓC CHẢY NƯỚC MẮT - HÀNG NGÀN TÍN HỮU SỬNG SỐT CHỨNG KIẾN.

Hàng ngàn cư dân Tín Hữu Kito Giáo ở Rhodes đã sửng sốt chứng kiến hiện tượng khác thường và họ cho đó là Phép Lạ khi tận mặt nhìn thấy Bức Ảnh Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae có từ năm 1896 trong Nhà Thờ Thánh Micae, Hy Lạp đột nhiên chảy nước mắt khóc có hòa lẫn máu. Bức Ảnh Đức Micae khóc chảy nước mắt rất nhiều bắt đầu được người dân nhìn thấy vào ngày 26/10/2013. Kể từ đó, tin lan ra rất nhanh và hàng trăm lượt người đã đến viếng. Rất nhiều Tín Hữu đã làm chứng rằng họ nhìn thấy những Giọt Nước Mắt chảy trên gương mặt của Đức Tổng Lãnh Micae và họ khóc vì vui sướng. " CÓ LẼ LOÀI NGƯỜI ĐÃ XÚC PHẠM ĐẾN THIÊN CHÚA QUÁ NHIỀU NÊN ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE MUỐN NHẮN NHỦ VỚI CON CÁI LOÀI NGƯỜI MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ NHƯ ĂN NĂN ĐỀN TỘI, ĂN CHAY HÃM MÌNH VÀ SIÊNG NĂNG CẦU NGUYỆN QUA PHÉP LẠ NÀY... " một vài Giáo dân cho hay. Có rất nhiều Cha xứ cùng giáo dân ở đó đã kiểm tra mặt sau của Bức Tranh thì không thấy điều gì khác thường. Cha sở Fr. Apostolos cho biết thêm Bức Tranh Thánh Micae thỉnh thoảng ngưng chảy nước mắt nhưng sau đó, lại tiếp tục chảy. Ngay sau đó, các nhà khoa học đã vào cuộc, qua kiểm chứng, họ kết luận rằng không có bất kỳ sự can thiệp nào khác gây ra và họ cũng không thể lý giải được Hiện Tượng kỳ lạ này. Bức Ảnh Thánh Micae sau đó được mang ra công chúng để nhiều người dân có thể đến kính viếng.

Qua Sự Việc này, nhóm DHTC_ TDHB xin mọi người Tín Hữu chúng ta hãy bắt đầu sốt sắng đọc kinh nguyện Tổng Lãnh Micae để cầu xin Người qua Quyền Năng của Thiên Chúa dẹp tan bè lũ Satan hiện đang gieo rắc đau khổ khắp nơi, đặc biệt là cho người Kito hữu trong suốt thời gian qua. Đó cũng chính là Thông Điệp mà Đức Thánh Micae mong muốn chúng ta làm qua Phép lạ này. Trên hết, đó chính là Thánh Ý của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria muốn nhắc nhở chúng ta về Tầm Quan Trọng của việc cầu nguyện với Thánh Micae, vì Ngài được Chúa trao phó Sứ Mệnh bảo vệ Giáo Hội và con cái Ánh Sáng khỏi Sự Ác. Chắc chắn Satan sẽ còn gieo rắc đau khổ, Phạm Thánh đến Thiên Chúa nhiều hơn nữa trong tương lai bằng Chiến Tranh, Phá Thai, Hận Thù, Giết người ...Đó là những điều xảy ra ở Thời Đại này. Xin đọc kinh nguyện sau:

" LẠY ƠN ĐỨC THÁNH MICAE, TỔNG LÃNH THIÊN THẦN, XIN CỨU GIÚP CHÚNG CON TRONG CƠN GIAO CHIẾN, ĐÁNH PHÁ SỰ HIỂM ÁC MƯU SÂU QUỶ DỮ, CHÚNG CON SẤP MÌNH NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA CHẾ TRỊ NÓ CÙNG XIN NGUYÊN SOÁI CƠ BINH TRÊN TRỜI LẤY QUYỀN PHÉP CHÚA MÀ HẠ SATAN CÙNG CÁC QUỶ DỮ ĐANG RONG RUỔI KHẮP THẾ GIAN LÀM HẠI CÁC LINH HỒN, BẮT CHÚNG GIAM CẦM TRONG HỎA NGỤC. AMEN."
Mời xem video: 
(P/S: Kinh này là kinh nguyện từ Thiên Đàng ban cho con cái Ánh Sáng thời cuối này)

HÂN HOAN TRỌNG THỂ CHÚNG CON KÍNH CHÚC MỪNG LỄ ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE - RAPHE - GABRIE DỄ THƯƠNG, DỄ MẾN, RẤT KÍNH NỂ VÀ CẢM PHỤC YÊU MẾN BIẾT ƠN CỦA CHÚNG CON.
QUA ĐỨC TỔNG LÃNH MICAE, CHÚNG CON CÙNG ĐỒNG HÂN HOAN KÍNH MỪNG QUÝ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN VÀ ĐOÀN BINH THIÊN QUỐC QUÝ THIÊN THẦN THÁNH THIỆN UY HÙNG ĐANG MẾN CỦA CHÚNG CON. AMEN. ALLELUIA !
Chúng con kính chúc quý các Ngài sẽ chiến thắng vẻ vang và hoàn tất sứ mạng Thiên Chúa Ba Ngôi cùng Đức Nữ Vương Trời Đất tin tưởng trao cho các Ngài, một cách vẻ vang rực rỡ hết sức tốt đẹp nhất như Thánh Ý Thiên Chúa muốn.
Chúng con xin rất ngoan ngoãn vâng Ý Chúa và Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ Chúa trời đất, để hăm hở chạy đến xin được Đức Micae, Tổng Lãnh Binh Thiên Quốc ghi tên cho chúng con vào danh sách những thành viên trung thành của Đoàn Binh Ngài, với quyết tâm cùng với các Ngài chiến đấu tới cùng, với niềm tin bất khuất và chắc chắn nắm phần chiến thắng oai hùng vẻ vang trong tay, để cùng với Đức Tổng Micae và đoàn binh các Đức Tổng và Các Thần Trời hô vang "AI BẰNG THIÊN CHÚA" cùng với lời hô vang lỏng trời đất "TRÁI TIM ĐỨC MẸ TOÀN THẮNG", để "NƯỚC THIÊN CHÚA VINH QUANG KHẮP ĐẤT TRỜI".
Amen. Alleluia Aleluia !!!

LM. Đa Minh Đồng Trung

Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.

Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:

Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục. 

Chuỗi kinh:

Bắt đầu bằng Kinh ăn Năn Tội như sau:

“Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.”

“Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin mau đến đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha....”

Theo chiều mủi tên từ số 1 cho đến số 9, đọc 1 Kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng để tôn kính 9 phẩm Thiên Thần. 

1. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Seraphim, xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa nhân đức tuyệt hảo. Amen. 
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
2. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Cherubim, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của người Kitô hoàn hảo. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
3. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa (Thrones), xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
4. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị (Dominions), xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
5. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực (Powers), xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
6. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh (Virtues,) xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
7. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị (Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
8. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.
9. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần (Angles), xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng.

Từ số 10 tới số 13:
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Thiên Thần Bản Mệnh.

Kết thúc:
Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vược phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày. 

Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.
Ðáp: Ðáng chịu lấy những gì Chúa Giêsu Kitô đã hứa.

Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Piô IX.Constatis, Feb. 1897, ABEL, Episc. Const. et Abr.

AI BẰNG THIÊN CHÚA ?

Không biết với những nỗ lực của Vatican hiện giờ nhằm quyết tâm thực thi nhanh chóng sự canh tân Giáo hội theo tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Francis, năm tới người ta có còn mừng Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae nữa không? - Năm ngoái Lễ Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trùng vào Chủ Nhật,29.09.2013 nên bị át luôn và ít nơi nào nghĩ đến việc dời vào ngày khác để mừng bù. 
Chính vì thế mà năm nay linh mục Đồng Trung xin đề nghị với những tâm hồn thiện chí đang theo dõi và lo lắng đến vận mệnh Giáo Hội của Chúa và lo lắng đến phần rỗi của từng tỷ tỷ linh hồn là hình ảnh và giá máu của Thiên Chúa, nếu có thể được các bạn hãy làm tuần 9 ngày đặc biệt để dọn lòng mừng Lễ của Ngài một cách rất trọng thể, để van xin Ngài không những bảo vệ, gìn giữ chúng ta khỏi sai lầm đi theo dẫn dắt của tiên tri giả dâng cuộc đời thờ lạy con thú giết chết linh hồn, mà còn cùng Ngài tích cực can đảm ra đi chiến đấu với Satan cho Trái Tim Chúa, Trái Tim Mẹ Toàn Thắng vẻ vang và cướp giật nhiều linh hồn anh chị em ta ra khỏi sự kìm kẹp và nanh vuốt độc ác chết người của bè lũ chúng.
Cũng như năm xưa rất xưa đã diễn ra trận chiến khốc liệt trên không trung giữa Đức Tổng Lãnh Thiền Thần Micae điều khiển các Thiên Thần Lành chống lại Luxipher cùng với các thần dữ với khẩu lệnh oai hùng vinh quang rực rỡ AI BẰNG THIÊN CHÚA?, khiến 1/3 thiên thần sa ngã chạy thua trốn rơi xuống các tầng sâu thẳm trong 9 tầng địa ngục. Thì ngày nay hơn mọi thời và hơn bao giờ hết, khẩu lệnh chiến đấu và chiến thắng của Đức Tổng Micae, thủ lãnh đạo binh trên trời hợp với các người lành dưới thế, phải được ngời sáng và vang hô ngợp các tầng trời và cõi thế mạnh mẽ oai phong bách chiến bách thắng hơn khi nào hết : AI BẰNG THIÊN CHÚA ?
Trước đây, vào thời Thánh Jeann d'Arc, Đức Tổng Lãnh Binh Thiên Quốc Micae đã hiện ra với thánh nữ và đã thúc giục bà đi gặp vua Charles III để lên đường đi cứu nước, thì ngày nay cũng thế, theo một nghĩa đặc biệt nào đó, Đức TLTT Micae cũng thúc giục chúng ta lên đường đi giải cứu anh chị em chúng ta đang bị lầm lạc bởi kẻ dẫn dắt là ngôn sứ giả làm tay sai cho Satan .
+Thuở xưa, với đầy sự ngạo mạn, Luxipher đã đưa ra lời tuyên chiến rằng : Ta ( Luxipher ) sẽ ở trên thiên đàng, ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên những vì sao của Thiên Chúa ; ta sẽ ngồi vào vị trí lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, ta sẽ như Đấng Tối Cao ( Isaia 14, 12 - 14 )
Ngày nay, Luxipher đang tái diễn, đang lặp lại những lời này nơi những tay sai đồ đệ trung thành của nó, cả với đoàn quân đen ngòm trong nơi âm phủ và nhất là nơi những con người đang sống trong cái xác nhưng lại bán linh hồn làm nô lệ phục vụ cho ma quỷ.
+ Thuở xưa, Luxipher và bè lũ của hắn đã sa ngã vì kiêu ngạo muốn lên bằng Thiên Chúa, không thể nào chịu nổi Thiên Chúa lại hạ xuống làm Người là loài kém hơn nó, nhất là lại làm Con sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, thì nó càng lồng lộng lên không thể nào vâng phục được, đã khiến nó ra mặt phản đối chống lại Thiên Chúa Hằng Hữu. Và thế là Lũipher cùng với 1/3 thiên thần kiêu căng phản loạn chống lại Thánh Lệnh của Thiên Chúa đã bị chính Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae tống xuống hỏa ngục đời đời.
Thì ngày nay cũng đang tương tự diễn ra như thế trên quả địa cầu này. Biết bao con người vì kiêu ngạo, vì ham giầu sang chức tước địa vị, ham được tự do thỏa thích trong các đam mê nhục dục lạc thú thấp hèn, không muốn sống trong khuôn khổ, nhất là không muốn tùng phục, sống và làm theo Thánh y Thiên Chúa, nên đang bị ma quỷ điều khiển để chống lại Thiên Chúa, khước từ và muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi kiếp sống của cõi nhân sinh, và đồng thời muốn hạ bệ và khử trừ Đấng Cứu Thế và Mẹ Maria Rất Thánh của Ngài ra khỏi lòng Giáo Hội và ra khỏi những người con yêu nhỏ bé dễ thương đang tuyệt đối giữ trung thành với Thiên Chúa Hằng Sống, Chúa Giêsu và Mẹ Cực Thánh của Ngài.
Phải chăng đây đang là lúc trận chiến khốc liệt diễn ra kinh hoàng và càng ngày càng khốc liệt hơn nữa cho tới hồi kết thúc, lúc phân biệt thắng bại ? Nếu thế thì Sách Khải Huyền từ 2000 năm nay đã bật mí cho chúng ta biết trước những điều đang xảy ra trong thế kỷ này, các bạn cùng đọc lại xem nhé : " XẢY RA TRÊN TRỜI CÓ CHIẾN TRANH DỮ DỘI, TỔNG THẦN MICAE VÀ CÁC THIÊN THẦN CỦA NGƯỜI TRANH CHIẾN VỚI CON RỒNG,RỒNG CÙNG CÁC THẦN CỦA NÓ CHIẾN ĐÂU LẠI. NHƯNG RỒNG KHÔNG THẮNG NỔI MÀ CHỖ CỦA CHÚNG CŨNG CHẲNG CÒN TRÊN TRỜI NỮA. CON RỒNG LỚN BỊ NẮM XUỐNG, ĐÓ LÀ CON MÃNG XÀ, CŨNG GỌI LÀ MA QUỶ HAY SATAN. CHÍNH NÓ ĐÃ LỪA DỐI CẢ HOÀN CẦU, ĐÃ BỊ QUẲNG XUỐNG ĐẤT, CẢ NHỮNG THẦN NHỎ CỦA NÓ CŨNG ĐỀU BỊ XÔ XUỐNG.... VÌ VẬY, HỠI CÁC TẦNG TRỜI VÀ NHỮNG VỊ Ở TRÊN ĐÓ HÃY VUI MỪNG. KHỐN THAY CHO ĐẤT VÀ BIỂN, VÌ MA QUỶ HOẢNG GIẬN MÀ ĐẾN CÙNG CÁC NGƯƠI, BỞI NÓ BIẾT RẰNG THỜI GIỜ DÀNH CHO NÓ CÒN ÍT ỎI " ( KH, 12,7 - 9, 12 )
Trong những ngày gần đây, những vị chức sắc trong Giáo Hội khắp nơi kêu gọi mọi người hướng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Gia Đình sắp sửa diễn ra tại Roma từ ngày 05. 10 - 19. 10. 2014, như là một hy vọng là sẽ đón nhận được nhiều điều cho phép, phù hợp với những đam mê, nếp sống buông thả rộng rãi rãi của mình mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có, chưa bao giờ được hợp thức hoá cho phép công khai bởi ngay các chức sắc trong Hội thánh. 
Tôi không võ đoán đâu, hay là chỉ đoán ẩu lung tung, nhưng là có căn cớ hẳn hoi đấy! Nếu các bạn để y kỹ một chút cũng sẽ nhận ra như tôi ngay, là Thương Hội Đồng Giám Mục Thế Giới này là một THĐGM nhằm để cho ý kiến rộng rãi về mọi thành phần, nhất là những người ở bậc gia đình mà đang trong tình trạng rối rắm lung tung, lắng nghe họ, cảm thông họ, biểu quyết bằng phiếu, rồi lấy đa số phiếu để quyết định. Đặc biệt là từ Đức Francis đổ xuống những người trung thành với những chủ trương cách mạng theo ý riêng của con người mà không phù hợp với luật tối thượng khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa, sẽ luôn nại vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để tha hồ cho người ta sống tháo thứ mà không ai kết án họ, vì có giáo hoàng cho phép rồi....
Các bạn biết đấy có 253 người được là thành viên trong thời gian họp này và những người này cũng có mặt là để đại diện đủ mọi thành phần rối rắm trong xã hội, có thể nói họ là những người cùng chủ trương với quan điểm lập trường tháo thứ với Đức Francis. Họ là những người được tuyển chọn, được học tập kỹ lưỡng, được phân công ai sẽ phải phải hỏi những câu hỏi nào và nói về những gì....?, nghĩa là có sự sắp đặt rất cẩn thận và kỹ lưỡng để làm sao phải đạt được điều như ý muốn chủ trương của họ. Và các bạn sẽ thấy có những người ném đá giấu tay, âm thầm điều khiển không ra mặt, ra như những điều này là do Hội Đồng Giám Mục quyết định chứ không phải là do mình cho phép đi ngược với lời Chúa, chứ không phải do mình đã cả dám phá bỏ Lời Chúa, lệnh truyền của Chúa : " SỰ GÌ THIÊN CHÚA ĐÃ PHỐI HỢP, LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY ".
Tất cả những động thái mới đây, những bài báo này khác, vị này vị kia nói....,đều là để dọn đường cho việc quyết định tháo thứ đi ngược lại với lề luật, trái với Thánh y Thiên Chúa mà Vatican sẽ lệnh cho các giáo hội địa phương công bố áp dụng cho toàn Giáo hội.
*Ngày 12.09.2014 có 5 thành viên trong Hồng y đoàn đã viết chung một cuốn sách để bảo vệ giáo lý Hội thánh liên quan đến người Công giáo ly dị và tái hôn và tái khẳng định rằng giáo lý ấy là thái độ thương xót nhất. Cuốn sách tiếng Anh có nhan đề " Ở lại trong Sự thật của Chúa Kito : Hôn nhân và Hiệp thông trong Hội Thánh Công giáo " sẽ được phát hành vào tháng Mười năm nay. Tác phẩm trả lời cho Đức hồng y Walter Kasper, người đã kêu gọi Giáo Hội mở cửa cho phép những người Công giáo ly di và tái hôn được rước lễ. Phải chăng đó cũng là để tung hỏa mù cho người ta tin là các vị đang viết sách bảo vệ Hội Thánh thật vậy, nhưng kỳ thực chỉ là để dẫn người giáo dân đến điều sai lầm mà vẫn an tâm?
Chúng ta đừng quên sách tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của Đức Francis và những cuốn sách trên đây cũng như những bài báo, bài phát biểu lập trường của vị này vị kia..., luôn luôn hay tung những hỏa mù để làm cho người ta loá, hoa mắt, nói hay có khi chưng dẫn cả lời Chúa, lời các đức giáo hoàng này, các vị thánh kia.v,v., nhưng có khi cắt đầu cắt đuôi, rồi lấy thế giá của Lời Chúa, lời của vị này vị khác để lèo lái thật khéo và thật hợp lý sao cho người ta chấp nhận những chủ trương cho phép tháo thứ rộng rãi buông thả mà không nghĩ đó là tội phản Thầy, phản Chúa, phản Hội Thánh chân chính Tông Truyền.
* Ngày Chủ Nhật 14.09.2014 Ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa, Đức Francis đã không cử Lễ Suy Tôn Thánh Giá là biểu tượng vĩ đại nhất của Giáo Hội Công giáo ( Đức Giáo hoàng Joan Phaolo II ) mà lại đi cử lễ cưới cho 20 đôi, mà hai mươi đôi hôn nhân này cũng được chọn gồm đủ các loại rối của các đôi hôn nhân. Phải chăng qua lễ cưới này, Đức Francis công khai tháo gở lệnh truyền bất đi bất dịch của Chúa là "SỰ GÌ THIÊN CHÚA LIÊN KẾT, LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY", để rồi hợp thức hoá cho phép tất cả ?
Những bài báo chẳng hạn bài: Hẵy an tâm về Thượng Hội Đồng GM vết Gia đình sắp tới.v.v .., và những hô hào rầm rộ cầu nguyện cho THĐGMTG được tốt đẹp, cả một kinh đọc xin ơn Thánh Gia nữa, phải chăng cũng là để cho mọi người háo hức những điều dễ dãi mới mẻ sắp tới cho những người công giáo, để mọi người sẽ bị một cú đánh lừa ngoạn mục xuyên Giáo hội và xuyên mọi quốc gia bởi tiên tri giả mà lại cứ nghĩ là ân huệ của do Chua Thánh Thần tặng ban ?
Vì thế mà các bạn ơi, hãy chạy lại Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae nhiều hơn nhé, vì Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria cũng đang mong chúng ta điều đó, để chúng ta được Ngài bảo vệ khỏi những cú đánh úp không kịp trở tay của kẻ thù Chúa, cũng như phát hiện ra sớm những cú đánh lừa siêu thế kỷ, để chúng ta được an toàn phụng sự Chúa như Thánh Ý Chúa muốn. Nếu trước khi tham dự Thánh Lễ mà chúng ta đọc được một lần Kinh Đức Tổng phá tan mưu sâu quỷ kế. Kinh do Đức giáo hoàng Leo XIII soạn và truyền đọc trước mỗi Thánh Lễ thời trước Công đồng Vat II thì hay lắm. Và nếu các bạn nào có giờ mỗi ngày đọc được một lần Chuỗi Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ( trong mạng có ) thì tuyệt vời !
Giữa một thế giới bỏ Chúa sống Vô thần như không có Chúa, giữa một thế giới đề cao vật chất để hưởng thụ mà không cần nghĩ đến việc cám ơn Thiên Chúa đã thương ban những của vật chất đó ; giữa một thế giới muốn loại trừ Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng nên mình, muốn xa rời Công Ơn Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, muốn một mình đến với Thiên Chúa mà không cần phải nhờ đến Mẹ Maria theo như Thánh Ý Chúa định...., thì chúng ta càng cần phải chạy đến với Đức Tổng LTT Micae và cùng với Ngài để hô thật to vang trời đất là AI BẰNG THIÊN CHÚA.
AI KHÔN NGOAN BẰNG THIÊN CHÚA ?
AI THÁNH THIỆN BẰNG THIÊN CHÚA ?
AI QUYỀN NĂNG CAO CẢ VÔ BIÊN BẰNG THIÊN CHÚA ?
AI BAN LỀ LUẬT MƯỜI GIỚI RĂN KHÔN NGOAN CÓ ÍCH LỢI HẠNH PHÚC CHO CHÚNG TA BẰNG THIÊN CHÚA ?
AI YÊU THƯƠNG NUÔI SỐNG QUAN PHÒNG MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP CHÚNG TA CHO BẰNG THIÊN CHÚA?
AI MUỐN VÀ SẴN SÀNG BAN CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG DỒI DÀO VÀ HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI BẰNG THIÊN CHÚA ?
Mỗi khi nhớ đến lời Chúa trong SĐTT nói sẽ có một số người đang tin Sứ Điệp Từ Trời đây sẽ bị người ta dụ dỗ đánh lừa, để rồi phản bội Chúa quay lại bách hại các Sứ Diệp và những ai đang tin theo các Sứ Điệp của Chúa, mà lòng tôi xót xa đau rười rượi. Chỉ mong anh chị em Việt Nam mình không nằm trong số những người phản bội mà Chúa đã báo trước.
Và chắc chắn, sau Thượng HĐGMTG, tức là khoảng thời gian sau ngày 19.09.2014 này, sẽ có những thay đổi quan trọng, vì thế xin các bạn cầu nguyện nhiều và tỉnh thức cảnh giác cao, để ta chống lại những thay đổi nào phá luật của Thiên Chúa, thay đổi nào phá bỏ cả Lời Chúa.v.v.v. Nếu có xảy ra như thế nhất định chúng ta không được theo, cho dù người ta thay đổi nhân danh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đi nữa.
Chúc các bạn luôn đứng về phe của Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha rất Cha, tức là phe Đức Giêsu Kito và Người Nữ Đạp Dập Đầu con rắn già, các bạn nhé!
Và các bạn đừng bao giờ xa Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bao giờ nữa đấy !
Hãy năng lặp lại cùng với Đức TLTT Micae: AI BẰNG THIÊN CHÚA ? Và Cứ thế, chẳng bao lâu ta sẽ được cùng với Đức Tổng Micae và cả Triều Thần Thánh hô vang cùng với Giáo Hội Luyện Hình và Giáo Hội đang chiến đấu :
"TRÁI TIM MẸ SẼ TOÀN THẮNG"
Amen ! Alleluia Alleluia !
LM. Đa Minh Đồng Trung.

Michelle Do
Con cảm ơn cha Đồng Trung. Cha nhận xét không sai và cũng không phải vô cớ mà cha có sự đoán trước như vậy. Việc chính tay đức giáo hoàng Francis làm lễ cưới ngay tại Vatican cho 20 cặp hôn nhân, trong đó có những cặp đã có quan hệ sống chung với nhau trước lễ cưới đã chứng tỏ cho thấy "đường hướng ý định" của vị giáo hoàng này. Không những vậy, lễ cưới này lại được cử hành vào chính ngày lễ trọng Chúa Nhật, cho thấy giáo hoàng này coi thường giới răn "Giữ ngày Chúa Nhật" của Chúa. Chẳng phải là trước đây, vị giáo hoàng này đã từng phát biểu lệch lạc, thay vì nói ngày Chúa Nhật là ngày dành cho Chúa thì vị giáo hoàng lại nói : "Ngày Chúa Nhật là ngày dành cho gia đình" đó sao? ("Sundays should be holidays. Workers should have Sundays off because “Sunday is for family,” he (the pope) said.)
Xem link trang gốc tại Đây 

Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần. 
Xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ, chúng con sấp mình nguyện xin Thiên Chúa chế trị nó cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục.  Amen.
Chúng con nài xin Tổng Lãnh Thiên Thần bảo vệ trang web này. Amen.


Các bạn SĐTT ơi, thời bây giờ ma quỷ và bè lũ chúng đang tìm mọi cách để trả đũa lại Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là Đấng có sứ mạng biểu tỏ Uy Quyền để bảo vệ các con cai Thiên Chúa. Chúng vô cùng sợ hãi và tức giận Đức Tổng Micae kính yêu và dễ thương dễ mến của chúng ta. 

Ngoài việc tìm cách làm cho người ta xa Đức Tổng Lãnh Thiên Thần, nó còn đi mua chuộc những họa sĩ tài giỏi và những điêu khắc gia nổi tiếng,để vẽ và tạc những tranh ảnh,những cỗ tượng Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae của chúng ta mang mặc nhiều nét khiếm nhã bất kính và ngầm ý xỉ nhục Đức Tổng LTT. 

Các bạn cứ để y mà xem trong các nơi bán ảnh tượng,có rất nhiều ảnh và tượng Đức Tổng trông thật không xứng với một Tong Lãnh Binh Thần Trời, thật không xứng chút nào,mà là một xỉ nhục thì đúng hơn. Có nhiều lần đi vào tiệm bán ảnh tượng,nhìn thấy thế,tôi ước ao giá mình có tiền,sẽ đi thu mua hết để cho vào một nơi kín đáo nào đó,để khỏi đau lòng cho Đức Tổng nguyên Soái Cơ Binh Trên Trời của chúng ta...

Xin các bạn tỉnh táo chọn kiếm tượng xứng đáng để đặt nơi đặc biệt trong nhà,xin Đức Tổng LTT Micae giữ gìn bảo vệ gia đình chúng ta. Nếu được,các bạn nên đề nghị với những bạn nào đang lấy ảnh chụp từ tượng mà người ta bảo là tượng Đức Micae,tương mà ngày thứ Sáu,05.07.2013 được Đức F làm phép và đặt tại vườn Vatican,làm ảnh nền cho Facebook của mình. 

Các bạn hãy xin các bạn đấy nên bỏ đi và lấy ảnh khác thay thế, chứ đừng để vậy kẻo là xúc phạm đến vẻ đẹp thánh thiện chói ngời thiên đàng của Đức Tổng Micae đấy,và vô tình làm cho Satan cười nhạo Đức Tổng... Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae thánh thiện,sáng đẹp, uy nghi rung rinh tầng trời,sao lại lấy tượng đen đủi, trần trụi như thế mà gán cho Đức Tổng LTT của chúng ta.

Chúng ta hãy là những người bênh vực cho Đấng đang bảo vệ Hội Thánh Tàn Dư của Chúa trên trần gian trong thời buổi khốn khó,đầy quỷ quái lẫn lộn thật giả,tranh tối tranh sáng của thế giới hôm nay, bạn nhé!

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Trừ Quỷ ( Tq 2)
Thứ Sáu, Ngày 7 tháng 2-2014

Đây là một câu chuyện quỷ nhập kinh khủng thật sự xẩy ra vào năm 1949 ở vùng Saint Louis, tiểu bang Maryland. Gia đình em trai (có tên giả là Roland) đã đưa em tới các nhà thờ Tin Lành nhưng quỷ không xuất mà còn hành hạ em nhiều hơn. Cuối cùng gia đình đưa em đến nhà thờ Công giáo và sau 6 tuần thì chính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã trừ quỷ cho em.

Sau đây là phần cuối của câu chuyện này:

Khi gia đình và các linh mục đồng ý cho em bé trai chịu phép Rửa tội thì có những biến cố kinh khủng xẩy ra. Em Roland (tên giả) bắt đầu nguyền rủa mọi người. Em nói rằng:

'Các ông sẽ rửa tội cho tôi à? Ha ha! Và các ông tưởng rằng các ông sẽ dùng Chúa Giêsu Thánh Thể để trục xuất tôi ra à? Ha! Ha!'

Thế rồi em Roland nhảy chồm từ hàng ghế sau lên hàng ghế trước của xe hơi đế nắm lấy tai lái của người tài xế. Chú của em phải lái xe tấp vào lề đường vì sợ sẽ xẩy ra tai nạn. Một điều lạ lùng là cái radio của xe hơi không làm việc trong lúc Roland nguyền rủa và gây bạo lực, dù cho trước đó và sau khi đó thì radio lại hoạt động trở lại.

Rồi em Roland bị giựt kinh phong chỉ vì nghe người khác nói đến Danh Chúa Giêsu Thánh Thể. Ma quỷ còn nói rằng chúng không cho phép em bé được đưa đến dự Thánh lễ. Vì thế chúng làm cho em bé bị giựt kinh phong nặng nề hơn.

Điều này chứng tỏ quyền năng mạnh mẽ của giáo hội Công giáo đã chống lại những quyền lực của ma quỷ và bóng tối.

Hiện tượng các ngọn đèn và radio của cảnh sát không hoạt động cũng đã xẩy ra tương tự ở vùng Gary, tiểu bang Indiana trong một vụ quỷ ám gần đây hơn. Điều này cho thấy là ma quỷ hoảng sợ.

Tuy nhiên, trong trường hợp ở vùng Saint Louis, tiểu bang Maryland thì nạn nhân Roland được chịu các Bí Tích Thánh, đó là Phép Rửa Tội và Phép Thánh Thể.

Hồ sơ điều tra ghi lại rằng:

“Các Bí Tích mà nạn nhân Roland chịu làm cho Satan bất ổn hơn tất cả những gì mà các linh mục thi hành, còn hơn là khi các linh mục đọc kinh Trừ Quỷ.

"Khi Danh Thánh của Đức Mẹ Maria được đọc lên hay nhắc đến thì đứa trẻ bị lắc dữ dội. Khi Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô hay Danh Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần được kêu lên thì đứa bé càng bị lắc cách dữ dội hơn nữa. Khi nước phép được rẩy ra thì đứa bé cũng nhẩy chồm lên vì khó chịu.

Người ta đọc kinh và rẩy vào người đứa bé một ít nước phép thì nó trở nên hung dữ và bay lượn chung quanh. Có một lần em bé bào chúng tôi hãy ngừng việc đọc kinh và em cởi áo pajama ra và cho mọi người thấy người của em có đầy những vết cào cấu, các vết sẹo và em rên la đau lắm. Đó là vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Người ta báo cho em biết đó là Ngày Thứ Năm Tuần Thánh và em bắt đầu rên rỉ một cách đau đớn rồi em nói:

“Này nhìn đi, tôi không thể chịu được.”

Em dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn khi tôi nói đến Bí Tích Thánh Thể hay nhắc đến các linh mục. Khi người ta dựng lên phim Exorcist, người ta đã loại bỏ vai trò quan trọng của các phép Bí Tích mà chỉ nói đến các linh mục mà thôi. Các linh mục cảm thấy thất vọng khi xem phim ấy sau này.

Tại tiểu bang Indiana vào lúc gần đây, muối đã làm phép được rẩy ra để đóng lại một cái cửa ở dưới hầm nhà, nơi mà dường như có những vật thờ quấy được chôn vùi đã lâu và được khai quật.

Trong trường hợp của phim The Exorcist thì gia đình của em Roland cũng đã sử dụng thuật huyền bí. Vào ngày 18/4/1949 khi xẩy ra vụ quỷ nhập thì người ta đã đặt một tượng thánh Tổng Lãnh Thiên Thần ở bên cạnh giường của em Roland.

"Vào lúc 10:45 tối thì điều lạ thường nhất xẩy ra trong biến cố này, đó là việc em Roland đang lên cơn giật kinh phong nhưng em nằm im lìm. Với một giọng đầy uy quyền và nhân phẩm, có một giọng cầu nguyện được cất lên. Đây là lời cầu nguyện được ghi chép một cách rõ ràng:

'Satan! Satan! Ta Là Tổng Lãnh Thiên Thần Michael và Ta ra lệnh cho mi, Satan, và những tà thần khác phải rời xa thể xác này trong Danh Thiên Chúa. Ngay lập tức. Ngay bây giờ, bây giờ, bây giờ!”

Sau đó là một cuộc lăn lộn mãnh liệt và khủng khiếp đã xẩy ra. Sau 7, 8 phút thì Roland trở lại bình thường và khỏe khoắn. Ma Quỷ đã bị trục xuất cùng với đạo binh của nó gồm rất nhiều ma quỷ khác.

Theo lời ghi chép của giáo hội thì:

"Roland giải thích những gì mà em thấy. Em nói rằng có một luồng ánh sáng chói chang và trong luồng ánh sáng có một hình người đẹp đẽ uy nghi. Ngài có mái tóc quăn bồng bềnh, tóc bay lên khi có gió nhẹ đến. Ngài mặc một áo choàng trắng. Roland chỉ thấy có một nửa phía trên của thân hình ngài. Trên tay phải của Ngài có một cái kiếm sắc bén. Với tay trái, Ngài chỉ xuống một cái hố sâu. Roland nhìn thấy ma quỷ đứng trong cái hốc đá. Roland cảm thấy sức nóng của hốc đá và nhìn thấy những ngọn lửa. Trước tiên, thì ma quỷ chống cự lại với thiên thần và cười sằng sặc. Thế rồi Thiên Thần cười với em Roland và nói gì đó nhưng Roland chỉ nghe có tiếng: “Thiên Chúa.”'

"Khi vị Thiên thần nói thì ma quỷ và chừng 10 tên đệ tử ma quỷ khác chạy vào trong ngọn lửa của hốc đá và vực sâu. Sau khi ma quỷ biến đi thì chữ 'Spite' hiện ra nơi ở các song sắt của hốc đá. Khi bọn ma quỷ biến thì Roland cảm thấy có sự lôi kéo ở trong bao tử. Em nghe một tiếng động lớn, và sau đó thì cảm thấy nhẹ nhàng. Đó là lúc 11 giờ đêm, cùng múi giờ khi mà ma quỷ bắt đầu hành hạ Roland vào những tháng trước đó.

Từ đó em Roland không còn cảm thấy khó khăn khi Rước Chúa Giêsu Thánh Thể nữa và em không còn thấy ma quỷ hành hạ em nữa. Sau khi em Roland được trừ quỷ thì cha mẹ của em bắt đầu trở thành người Công giáo. Họ bắt đầu rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 1950.

Họ đã tin vào quyền năng của các bí tích Thánh và quyền năng trừ quỷ của các linh mục Công giáo, và nhất là quyền năng trừ quỷ của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Cầu nguyện với Thánh Giá giương cao trên tay
(“Hãy giương cao Thánh giá Ta trao cho con để chống lại quyền lực bóng tối và cầu nguyện kinh này với làm dấu Thánh Giá. Làm việc này nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con sẽ chiến thắng… Ðọc Kinh này mỗi ngày, vì cuộc chiến đấu sẽ ác liệt…”)
Lạy Tổng Lãnh Thiên thần Micae, đấng vinh quang của Triều Thần Thiên Quốc, xin bảo vệ chúng con nơi chiến trận và trong trận chiến ghê gớm mà chúng con đang đánh trả với bọn thần tổng quyền, thần đức năng, chống lại kẻ thống trị thế giới bóng tối này, và chống lại ma quỷ. Xin hãy đến giúp đỡ loài người, mà Thiên Chúa đã dựng nên bất tử với hình ảnh giống Ngài, và được cứu chuộc bằng một giá cao cả, khỏi sự thống trị bạo tàn của Satan. Hôm nay, cùng với các Thiên thần, xin Ngài hãy chiến đấu trong trận chiến của Chúa như Ngài đã từng giao chiến với thủ lãnh của các thiên thần kiêu ngạo, là Lu-xi-phe, và đạo quân phản giáo của hắn. Chúng đã bất lực khi kháng cự với Ngài, và chúng không còn chỗ đứng trên Thiên Ðàng nữa. Con Mãng Xà ác độc, được gọi là ma quỷ hay Satan, đang cám dỗ cả thế giới, đã bị ném vào hỏa ngục cùng với những thiên thần của chúng. Này đây, kẻ thù nguyên thủy và tên sát nhân đang lấy lại can đảm. Ðược biến dạng thành thiên thần ánh sáng, hắn rảo đi khắp nơi với vô số các quỷ dữ lan tràn khắp thế giới để xóa mờ đi Danh Thiên Chúa và của Chúa Kitô của Ngài, để chúng
chiếm hữu, giết đi và tống những linh hồn được dự định lãnh nhận triều thiên vinh quang vĩnh cửu vào chốn diệt vong đời đời. Con Rồng độc ác đang phun ra nọc độc hiểm ác, như một trận lụt ô uế nhất, trên những người với tư tưởng trụy lạc, trái tim hư hỏng, với tà khí dối trá, nghịch đạo, phạm thượng, và tà khí độc hại của sự không trong sạch, của mọi thói xấu và tội lỗi.
Những kẻ thù xảo quyệt nhất này đã tràn ngập và mang đến sự cay đắng cho Giáo Hội, hiền thê của Chiên Con Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đã đặt bàn tay bất kính trên những sở hữu cực thánh của Giáo Hội. Chính nơi Thánh Thiên, nơi Tòa tối cao của Thánh Phêrô và
Ngai tòa Sự thật đã được đặt để như ánh sáng của thế giới, chúng đã dựng lên ngai vàng vô thần ghê tởm của chúng, với ý đồ trái với đạo lý để khi Vị Chủ Chăn bị đánh ngã thì đàn chiên có thể bị tan tác. Hãy chổi dậy, Ôi vị Tướng Thần vô địch, xin giúp chống trả lại những thần linh tội lỗi đang tấn công vào dân Chúa, và đem lại chiến thắng cho dân Ngài. Họ tôn kính Ngài như vị bảo trợ và thánh bổn mạng của họ; trong Ngài Hội Thánh tự hào như là cánh phòng thủ chống lại sức mạnh hiểm độc của hỏa ngục; nơi Ngài Thiên Chúa giao phó các linh hồn loài người để được đưa vào vinh phúc thiên đàng. Xin Ngài hãy cầu với Thiên Chúa của bình an để Ngài có thể đặt Satan dưới chân chúng con, được chế ngự tới một mức độ mà chúng không còn có thể giam cầm loài người và làm hại Giáo Hội nữa. Xin dâng lời nguyện của chúng con lên trước nhan Ðấng tối cao, để loài người nhanh chóng tìm thấy lòng thương xót nơi Thiên Chúa; và đánh bại con rồng hay con Mãng Xà, chính là quỷ dữ và Satan. Xin Ngài một lần nữa hãy bắt giam nó trong hỏa ngục để nó không còn cám dỗ các dân tộc. Amen.
X: Ðây là Cây Thánh Giá Chúa; đánh tan quyền lực chống đối của
các ngươi.
Ð: Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, nguồn gốc của Đavít
đã chiến thắng.
X: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa trên chúng con.
Ð: Như chúng con hằng trông cậy nơi Chúa
X: Lạy Chúa, xin đoái nghe lời con cầu nguyện
Ð: Và cho tiếng kêu than của con vọng tới Chúa.
X: Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài. Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ
chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn. Amen..

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.