Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phản KitôHiển thị tất cả
Lời cầu nguyện của các con mạnh mẽ đến nỗi cuối cùng sẽ có thêm hàng triệu linh hồn đón nhận những Thông Điệp tình yêu của Ta
10. Quyền Lực Toàn Cầu, tên Phản Kitô và dấu của con thú
Trước đây Cha chưa từng mời gọi con cái của Cha cầu nguyện thật nhiều như bây giờ
Sứ Điệp Ứng nghiệm nhờ cầu nguyện: Thất bại của Hillary
Nhiều người sẽ tin rằng tên phản Kitô là một người rất thánh thiện
Nhiều người sẽ tin rằng tên phản Kitô là một người rất thánh thiện
Dấu hiệu tên Phản Kitô xuất hiện: Sét đánh khắp nơi trên thế giới
Chính từ trong Đế Quốc La Mã mà sự thù nghịch khủng khiếp sẽ nổi lên chống lại Ta
Những hình ảnh nhạo báng Chúa Giêsu - Xin người công giáo hãy tỉnh ngộ và cẩn thận
Sự sụp đổ hệ thống ngân hàng của các con là do tên Phản Kitô chủ mưu
Cảnh báo về Tên Phản Ki tô