Hiển thị các bài đăng có nhãn Sống Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sống Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Đức tin hôm nay của tôi cứu tôi

Đức tin hôm nay của tôi cứu tôi

Đức tin hôm nay của tôi cứu tôi
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)

Thánh sử Gioan viết cuốn Phúc âm của Người vào quãng 60 năm sau khi Chúa về trời. Trí nhớ của bậc cao niên nhiều khi rất chính xác để gợi lên những kỷ niệm lúc thiếu thời, đã làm cho Người nhớ lại cảnh tượng ngoạn mục trong cuộc đời Chúa Giêsu những giáo huấn đặc biệt mà Thày Chí Thánh đã ban bố.Đoạn Phúc Âm đọc hôm nay tiếp nối vào câu chuyện ông Nicôđêmô đến đàm đạo cùng Chúa Giêsu ban đêm. Cuộc đàm đạo nhắm chủ đề đức tin và sự tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Sau khi thuật lại câu chuyện trên, thánh sử quy tụ vào sự suy tư cá nhân, một tổng hợp các giáo huấn mà Chúa Giêsu đã ban bố hoặc gợi ý. Sau khi đã nhận lấy và nghiền ngẫm các giáo huấn đó, thánh Gioan trao nó lại cho chúng ta dưới ánh sáng của “Chúa Giêsu đã về trời”, trong một văn thể mà sự suy gẫm riêng tư của Người đã mang lại. Điều này xứng đáng dành cho chúng ta nhiều phản ảnh tuyệt vời của một đức tin được trực tiếp cấp dưỡng từ nguồn gốc vì chưng thánh Gioan đã từng được biết Đức Giêsu phản ảnh của một đức tin sâu xa nghiền ngẫm bởi chưng thánh Gioan đã sống Phúc Âm đó như một môn đệ say sưa trung thành.

Ở đây, thánh Gioan đưa ra ánh sáng điều mà thánh Phaolô đã không ngừng nhắc nhở trong các thơ của Người, đó là “mầu nhiệm” ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho đức tin của chúng ta: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian để cứu chuộc loài người. Được thừa hưởng ơn cứu độ ấy là những kẻ khi gặp Chúa Kitô, nhờ ân sủng đã tin vào Người.

1) Kiểu nói “Con của Người” xuất phát từ tiên tri Đanien (Đn 7,13).
Cách tổng quát, Phúc Âm đã áp dụng danh hiệu đó cho Chúa Giêsu để định nghĩa cho nhiệm vụ Cứu thế qua việc nhập thể, cuộc Khổ nạn và sự Phục Sinh của Người. Chúng ta được phép hiểu câu “Con Thiên Chúa làm người”. Từ đó, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu thực hiện mẫu người trọn hảo đã hoàn thành, bởi vì Người vượt mình trong Thiên Chúa. Thánh sử Gioan kể lại: “Con Người phải được nâng lên cao”. Đây là ý nói đến việc Chúa bị treo lên thập giá. Sự liên tưởng đến con rắn đồng treo lên cao của ông Môsê, xuất xứ từ một đoạn trích trong sách Dân số (Ds 21,6-9). Đoạn sách ấy thuật lại rằng: Khi dân Do Thái đi qua sa mạc, trong một miền đầy rắn, khi bị rắn cắn, họ được cứu nguy cách kỳ diệu là hễ nhìn lên con rắn đồng –một thứ đồ mã- mà Môsê đã dựng lên cho dân thấy thì dầu có bị rắn cắn cũng không sao. Giai thoại ấy được thánh sử gợi lại ở đây để tiêu biểu cho một thực tại siêu nhiên là ơn Cứu độ dành cho hết thảy những ai nhìn lên Thánh giá Đức Kitô với lòng tin.

2) Ai tin vào Người không bị kết án.
Ai không tin vào Người, thì bị luận phạt rồi. Kiểu nói trên đây báo hiệu là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô bao gồm sự dấn thân dứt khoát, có hiệu lực chung quyết. Đức tin hôm nay của tôi (dĩ nhiên với điều kiện là tôi không chối bỏ đức tin ấy) đã cứu tôi, ngày tôi từ giã cõi đời và cũng là ngày tận thế. Từ nay cho đến ngày cuối hết đó, dĩ nhiên còn có thể xảy đến biết bao thăng trầm. Nhưng đức tin hiện tại của tôi đã đặt tôi về phía đối nghịch của sự kết án, nghĩa là trong lượng thứ tha của Thiên Chúa, trong sự tiếp đón, và tình nghĩa thiết của Người. Điều này biện giải tại sao đức tin nồng nhiệt của tôi hôm nay có tầm mức rất quan trọng đến cuộc hội ngộ mai ngày của tôi cùng Thiên Chúa. Mỗi ngày hiện tại chuẩn bị trong tôi ngày sau hết của tôi, nhưng nhờ đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu, ơn nghĩa phi thường của Thiên Chúa không phải là chuyện sẽ tới nhưng thực sự ơn nghĩa ấy đã hiện hữu nơi tôi và đang biến đổi tôi. Đức tin đó đòi hỏi tôi dấn thân sống trong ánh sáng, nghĩa là trong sự thẳng thắn thực tiễn của lòng trung thành với Phúc Âm. Ai hành động trong chân lý tức là đến cùng Ánh sáng.Đức tin hôm nay của tôi cứu tôi
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)

Thánh sử Gioan viết cuốn Phúc âm của Người vào quãng 60 năm sau khi Chúa về trời. Trí nhớ của bậc cao niên nhiều khi rất chính xác để gợi lên những kỷ niệm lúc thiếu thời, đã làm cho Người nhớ lại cảnh tượng ngoạn mục trong cuộc đời Chúa Giêsu những giáo huấn đặc biệt mà Thày Chí Thánh đã ban bố.Đoạn Phúc Âm đọc hôm nay tiếp nối vào câu chuyện ông Nicôđêmô đến đàm đạo cùng Chúa Giêsu ban đêm. Cuộc đàm đạo nhắm chủ đề đức tin và sự tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Sau khi thuật lại câu chuyện trên, thánh sử quy tụ vào sự suy tư cá nhân, một tổng hợp các giáo huấn mà Chúa Giêsu đã ban bố hoặc gợi ý. Sau khi đã nhận lấy và nghiền ngẫm các giáo huấn đó, thánh Gioan trao nó lại cho chúng ta dưới ánh sáng của “Chúa Giêsu đã về trời”, trong một văn thể mà sự suy gẫm riêng tư của Người đã mang lại. Điều này xứng đáng dành cho chúng ta nhiều phản ảnh tuyệt vời của một đức tin được trực tiếp cấp dưỡng từ nguồn gốc vì chưng thánh Gioan đã từng được biết Đức Giêsu phản ảnh của một đức tin sâu xa nghiền ngẫm bởi chưng thánh Gioan đã sống Phúc Âm đó như một môn đệ say sưa trung thành.

Ở đây, thánh Gioan đưa ra ánh sáng điều mà thánh Phaolô đã không ngừng nhắc nhở trong các thơ của Người, đó là “mầu nhiệm” ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho đức tin của chúng ta: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian để cứu chuộc loài người. Được thừa hưởng ơn cứu độ ấy là những kẻ khi gặp Chúa Kitô, nhờ ân sủng đã tin vào Người.

1) Kiểu nói “Con của Người” xuất phát từ tiên tri Đanien (Đn 7,13).
Cách tổng quát, Phúc Âm đã áp dụng danh hiệu đó cho Chúa Giêsu để định nghĩa cho nhiệm vụ Cứu thế qua việc nhập thể, cuộc Khổ nạn và sự Phục Sinh của Người. Chúng ta được phép hiểu câu “Con Thiên Chúa làm người”. Từ đó, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu thực hiện mẫu người trọn hảo đã hoàn thành, bởi vì Người vượt mình trong Thiên Chúa. Thánh sử Gioan kể lại: “Con Người phải được nâng lên cao”. Đây là ý nói đến việc Chúa bị treo lên thập giá. Sự liên tưởng đến con rắn đồng treo lên cao của ông Môsê, xuất xứ từ một đoạn trích trong sách Dân số (Ds 21,6-9). Đoạn sách ấy thuật lại rằng: Khi dân Do Thái đi qua sa mạc, trong một miền đầy rắn, khi bị rắn cắn, họ được cứu nguy cách kỳ diệu là hễ nhìn lên con rắn đồng –một thứ đồ mã- mà Môsê đã dựng lên cho dân thấy thì dầu có bị rắn cắn cũng không sao. Giai thoại ấy được thánh sử gợi lại ở đây để tiêu biểu cho một thực tại siêu nhiên là ơn Cứu độ dành cho hết thảy những ai nhìn lên Thánh giá Đức Kitô với lòng tin.

2) Ai tin vào Người không bị kết án.
Ai không tin vào Người, thì bị luận phạt rồi. Kiểu nói trên đây báo hiệu là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô bao gồm sự dấn thân dứt khoát, có hiệu lực chung quyết. Đức tin hôm nay của tôi (dĩ nhiên với điều kiện là tôi không chối bỏ đức tin ấy) đã cứu tôi, ngày tôi từ giã cõi đời và cũng là ngày tận thế. Từ nay cho đến ngày cuối hết đó, dĩ nhiên còn có thể xảy đến biết bao thăng trầm. Nhưng đức tin hiện tại của tôi đã đặt tôi về phía đối nghịch của sự kết án, nghĩa là trong lượng thứ tha của Thiên Chúa, trong sự tiếp đón, và tình nghĩa thiết của Người. Điều này biện giải tại sao đức tin nồng nhiệt của tôi hôm nay có tầm mức rất quan trọng đến cuộc hội ngộ mai ngày của tôi cùng Thiên Chúa. Mỗi ngày hiện tại chuẩn bị trong tôi ngày sau hết của tôi, nhưng nhờ đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu, ơn nghĩa phi thường của Thiên Chúa không phải là chuyện sẽ tới nhưng thực sự ơn nghĩa ấy đã hiện hữu nơi tôi và đang biến đổi tôi. Đức tin đó đòi hỏi tôi dấn thân sống trong ánh sáng, nghĩa là trong sự thẳng thắn thực tiễn của lòng trung thành với Phúc Âm. Ai hành động trong chân lý tức là đến cùng Ánh sáng.

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Trái Tim Người Mẹ

Trái Tim Người Mẹ


Lm. Fx. Phạm Đình Phước SDB

Tháng năm là tháng được dành để diễn tả tâm tình về Mẹ. Người Mẹ trần thế đã cưu mang và trao ban sự sống; đã hy sinh, nuôi dưỡng và dõi theo những người con trong cuộc đời. Người Mẹ trên Thiên Quốc luôn che chở, phù giúp và đồng hành với những người con trong cuộc lữ hành dương thế.

1. Mẹ yêu

Tác giả Phương Uyên khởi đầu bài hát Mẹ Yêu như sau: “Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, Mẹ ru con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, Mẹ đã bên con, Mẹ đã cho con lớn lên”.

Không có một toà nhà cao tầng, nếu ẩn sâu dưới lòng đất không có những viên đá bị chôn vùi làm nền móng. Không thể có những cơn mưa tưới mát mặt đất, nếu vầng dương không tiêu hao năng lượng của mình cuốn hút những giọt nước vượt trùng dương kết tụ đến những vầng mây. Con người lớn lên và cuộc đời con người được thêu dệt từ những hy sinh của bao người, nhất là những hy sinh của cha mẹ, và những hy sinh đó bắt nguồn từ tình yêu.

Ngôn ngữ thiêng liêng và cao quý nhất của con người chính là tình yêu. Cả cuộc đời, cha mẹ đã trao ban và hy sinh cho con cái của mình. Tình yêu là sự sống; và chỉ với sự sống được triển nở trong tình yêu, con người mới biết trao ban và lãnh nhận. Khi nhìn lại cuộc đời mình, những giây phút tuyệt đẹp nhất là những giây phút mình đã sống, đã làm tất cả cho người mình yêu thương. Quả vậy, không gì cao đẹp bằng đã sống trọn vẹn cho người mình yêu thương.

Khi hiện hữu trong thời gian, mỗi người đều viết lịch sử đời mình khởi đầu từ một gia đình. Gia đình vẫn luôn là mái ấm để che chở và bảo bọc cho từng người lớn lên với năm tháng. Tương lai tươi sáng của con cái đang khởi đi không chỉ trên đôi chân của họ, mà còn từ những cánh tay, từ quả tim, từ sự hy sinh và trao ban của người cha và của mẹ hiền. Có thể nói rằng “Tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi. Tình cha luôn lớn lao như trời cao” (bài hát Bóng cả của Vũ Quốc Việt); và vì thế “trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời” (bài hát Tình Mẹ của Nguyễn Nhất Huy).

2. “Đức Maria sẽ giúp con”

Một thanh niên kể lại rằng khi sinh ra được mấy tháng, anh bị bệnh nặng lắm. Anh không rõ là bệnh gì nữa, nhưng cha mẹ anh đã chạy đôn chạy đáo nhưng cũng không thể nào chữa cho anh khỏi bệnh. Còn một cách duy nhất! Ba mẹ của anh đã vào một Dòng tu dâng anh cho Đức Trinh Nữ Maria và khấn cầu Ngài cho anh khỏi bệnh. Sau đó bệnh của anh khỏi hẳn.

Khi thuật lại điều đó, chàng thanh niên nhớ cha mẹ của anh dường nào. Anh cũng nhớ đến câu chuyện của Don Bosco và người mẹ của thánh nhân. Hôm trước ngày Don Bosco vào đại chủng viện, trong không khí yên lành của căn nhà bé nhỏ tại làng Becchi (Tôrinô), Mẹ Magherrita đã nói những lời này với Don Bosco: “Gioan Bosco bé nhỏ của Mẹ, khi con sinh ra, Mẹ đã hiến dâng con cho Đức Mẹ, khi con bắt đầu cắp sách đi học, Mẹ đã khuyên nhủ con phải mãi mãi trung hiếu với Đức Mẹ. Bây giờ Mẹ xin con hãy trọn vẹn thuộc về Đức Mẹ. Con hãy yêu thương ai yêu mến Đức Mẹ và nếu một ngày nào đó con trở thành linh mục, con phải không ngơi truyền bá lòng sùng kính người Mẹ tốt lành này”.

Ít lâu trước khi qua đời, Don Bosco chỉ tay vào ảnh Đức Maria Phù Hộ treo trên căn phòng nhỏ của Ngài và nói với cha Michel Rua, người sẽ kế vị Ngài: “ Cha Rua à, cha hãy nhìn kỹ Đức Mẹ. Không có Mẹ, Don Bosco đã không làm được chuyện gì. Chính Đức Maria đã luôn làm mọi việc. Trong tay Mẹ, Don Bosco chỉ là một công cụ tồi tàn, cha đừng bao giờ quên rằng mọi cái chúng ta có đều là nhờ Đức Mẹ nhé”. 

Trong tháng năm các giáo xứ tại Việt Nam dâng hoa kính Mẹ Maria. Đó là một truyền thống đẹp, thể hiện tâm tình của những người con đối với người Mẹ trên Thiên Quốc. Một điều quan trọng và tốt đẹp cần thực hiện trong tháng năm là lời Kinh Mân Côi. Thật là đẹp khi gia đình quây quần bên nhau lần hạt Mân Côi; hoặc bạn bè cùng đọc với nhau Kinh Kính Mừng. Cầu nguyện chung với nhau là lúc quý báu để giúp cho cuộc sống gia đình và giúp cho tình bạn vững vàng và tốt lành.

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Vinh quang Đức Mẹ Maria 1. Mẹ Maria, Trinh Vương thương xót

Vinh quang Đức Mẹ Maria 1. Mẹ Maria, Trinh Vương thương xót

1. Maria, Trinh Vương thương xót 
Nữ Vương vũ trụ

Đức Thánh Trinh Nữ uy linh Maria đã được tôn nhận thiên chức làm Mẹ một bậc Đế Vương tối cao chí thánh. Căn cứ theo đó, Giáo hội tung hô và kêu gọi toàn thể các giáo hữu tung hô Mẹ bằng tước hiệu vinh hiển Nữ Vương, quả đã làm một việc thật thuận lý thích tình.

Thánh Athanasiô viết: “Người Con sinh ra đã có thiên tính là một vị Đế Vương, thì tất Mẹ Đồng Trinh sinh ra Người Con ấy cũng thật trăm phần trăm là Thái Hậu, là Nữ Vương; và phải được tuyên tụng như thế mới là chính đáng”. Thánh Bênađinô Siêna chú thích: ngay từ giây phút ưng thuận làm Mẹ Ngôi Lời vĩnh cửu, Mẹ Maria đã được tôn phong làm Nữ Vương thế giới và toàn thể vạn vật. Lời thánh nhân viết là: “Ngay trong lúc tỏ ý tán thành vinh dự đó, Đức Nữ Trinh đã được tôn phong làm Nữ Vương toàn cầu, làm Mẫu Nghi thiên hạ, và lĩnh nhận vương quyền hiển trị toàn thể vạn vật”. Căn cứ vào tính duy nhất của thân xác Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cha Anonđô1 lý luận như sau: “Thân xác Chúa Giêsu và thân xác Mẹ Maria chỉ là một thân xác duy nhất, thì có lẽ nào Mẹ lại không cùng Con tham dự việc thống trị muôn loài? Nói là tham dự cũng chưa đủ; phải nói: vương quyền vinh quang của Con cũng như của Mẹ chỉ cùng là một vương quyền vinh quang duy nhất mà thôi”.

Chúa Giêsu đã là Vua vũ trụ, thì Mẹ Maria cũng phải là Nữ Vương vũ trụ. Cha Rupertô góp ý: “Đã được tuyển nhiệm làm Nữ Vương, Mẹ Maria cũng được quyền đồng trị cùng Con trong toàn thể đế quốc của Con Mẹ”. Theo cùng ý kiến đó, thánh Bênađinô Siêna quả quyết: “Có bao nhiêu thụ tạo tôn thờ Thiên Chúa, cũng có bấy nhiêu thụ tạo phụng sự Mẹ Maria. Thiên thần, loài người, và tất cả vạn vật trên trời cũng như dưới đất, tắt rằng, toàn thể các thụ tạo đã tùng phục Thiên Chúa, thì toàn thể các thụ tạo cũng phải tùng phục Mẹ Đồng Trinh vinh hiển”. Cha Guêricô cũng chủ trương cùng luận điệu ấy mà ca tụng Mẹ rằng: “Ôi Maria, Mẹ cứ tiếp tục, cứ tiếp tục kiên quyết thi hành vương quyền của Mẹ đi. Mẹ đừng ngần ngại gì cả, cứ cư xử đường hoàng như một Nữ Vương, tùy sở thích mà định đoạt về những công đức Con Mẹ đã sắm được. Mẹ là Mẹ, là Bạn đường của Vua vũ trụ, Mẹ có quyền được thống trị, có quyền tối cao trên toàn thể vạn vật kia mà”!

Nữ Vương tình thương

Nương theo những luận chứng trên, ta quả quyết Mẹ Maria thật là Nữ Vương. Một yếu tố quan thiết đem về cho tất cả chúng ta một an ủi tràn đầy là: Mẹ là một Nữ Vương hoàn toàn nhân từ, hoàn toàn khoan dung, hoàn toàn chủ tâm làm ơn lành cho bọn người cơ khổ chúng ta. Do đó, trong kinh Salve Regina, Giáo hội đã kêu gọi chúng ta kính chào và tuyên dương Maria là Nữ Vương thương xót.

Thánh Anbêtô Cả nhận xét: danh từ nữ vương (regina) vừa có nghĩa là thương cảm, vừa có nghĩa là săn sóc đến lớp người khổ thống trên đời, khác với danh từ nữ hoàng (imperatrix) có nghĩa là nghiêm nghị, khắc nghiệt. Triết gia Sênêca viết: “Vẻ huy hoàng của các bậc hoàng đế, các vị nữ vương hệ tại cứu trợ những người đau khổ”. Các bạo vương thường lạm dụng quyền hành để mưu tư lợi, nhưng các vị hoàng đế lại phải hay chú tâm đến công ích của thần dân. Vì lý do đó, trong lễ nghi phong vương, người ta đổ trên đầu vị hoàng đế được tôn phong một thứ dầu, tượng trưng tình thương, để nhắc nhở cho nhà vua rằng: trên ngai vàng, ngài phải có một tâm hồn đầy trắc ẩn và khoan dung đối với thần dân hơn mọi yếu tố khác. Theo đó thì nhiệm vụ chính yếu của các bậc đế vương là phải ân cần phát huy tình thương, nhưng với một luật trừ là, trong trường hợp cần thiết, vẫn phải dùng đến công lý để xét xử những kẻ phạm pháp. Luật trừ này không áp dụng cho Mẹ Maria. Là Nữ Vương, nhưng Mẹ không nắm trong tay cái phủ việt công lý để trừng trị kẻ phạm tội, mà chỉ nắm giữ một quyền năng sử dụng tình thương, chỉ có mỗi một trách vụ là thi ân bá chính và ân xá mà thôi. Đó là tư tưởng của Giáo hội khi dạy chúng ta tung hô Mẹ Maria là Trinh Vương Thương Xót.

Đọc những lời sau đây của thánh vương Đavít: Tôi từng nghe hai điều: quyền năng là của Thiên Chúa, còn Chúa, lạy Chúa, Chúa chỉ có tình thương (Tv 61,12), cha Gioan Gerson, chưởng ấn thời danh của trường Đại học Paris, giải thích rằng: “Thiên Chúa thống trị bằng quyền năng và tình thương. Chúa nắm giữ toàn quyền sử dụng quyền năng, nhưng việc thi hành tình thương thì lại đã trao toàn quyền sang tay Mẹ Maria là Nữ Vương, là Mẹ Chúa Kitô”. Theo cha thì quyền tối cao được thi hành bằng công lý và tình thương này, Chúa đã quân phân làm hai lãnh vực: công lý thì dành cho mình, còn tình thương thì nhường cho Mẹ Maria sử dụng; vì sở định của Chúa là tất cả tình thương xử với loài người đều do tay Maria định đoạt, và ban ra tùy sở ý. Trong bài tựa cuốn Thánh Thư các Tông Đồ, đức hồng y Tôma xác nhận đặc ân này của Đức Mẹ như sau: “Khi Mẹ phôi dựng Con Thiên Chúa trong lòng, và sau đó sinh hạ Con Thiên Chúa ra trên trần gian, Mẹ đã hưởng thụ một nửa nước Thiên Chúa: Mẹ được tôn lên làm Nữ Vương tình thương, y như Chúa Kitô là Vua công lý”.

Tuyển nhiệm Chúa Giêsu Kitô làm vua công lý, Cha hằng hữu đã lập Ngài làm thẩm phán đoán xét cả thế gian, như có lời tiên tri ca tụng: Lạy Chúa, xin hãy trao quyền thẩm phán cho Hoàng đế, xin ban phép công cho Thái tử (Tv 71,2). Nhưng một nhà chú giải thời danh đã lặp lại rằng: “Vâng, lạy Chúa, Chúa ủy nhiệm Con Chúa thi hành công lý, vì quyền sử dụng tình thương, Chúa đã ủy thác vào tay Thái hậu cả rồi”. Thánh Bonaventura cũng rất có lý khi thay đổi ý nghĩa câu trên của nhà Thánh vịnh là: “Lạy Chúa, xin trao quyền thẩm phán cho Hoàng đế, còn tình thương, xin trao vào tay Nữ Vương, Thái hậu của Ngài”. Đức cha Ernestô, tổng giám mục Praga, cũng diễn tả cùng tư tưởng đó. Đức cha viết: “Cha hằng hữu đã trao toàn quyền thẩm phán cho Con Cha, còn nhiệm vụ phát huy tình thương thì trao toàn quyền cho Mẹ Maria”. Nhiệm vụ của Chúa Giêsu, như vậy, là thẩm phán và trừng phạt; và nhiệm vụ của Mẹ Maria chỉ là thương cảm và ủy lạo mà thôi. Chính vì thế, chính vì mục đích tuyển nhiệm Mẹ Maria làm Nữ Vương tình thương mà, theo lời tiên tri Đavit, có thể nói, Chúa đã xức dầu phong vương cho Maria, tràn đổ trên Mẹ thứ dầu hoan hỉ (Tv 44,8). Thật hoan hỉ biết bao cho lũ con cháu Ađam nghèo khổ chúng ta, khi tưởng đến trên trời chúng ta có một vị Nữ Vương cao cả hằng trào đổ xuống trên chúng ta “một thứ dầu trắc ẩn và lân tuất dư đầy”, như lời thánh Bonaventura đã nói.

Một hình ảnh cũ

Ở đây, câu truyện Hoàng hậu Ette (Esther) rất hợp với đề tài chúng ta đang theo dõi. Thánh Anbêtô Cả đã áp dụng truyện đó vào Nữ Vương Maria chúng ta, mà Hoàng hậu Ette trước kia chỉ là một hình ảnh.

Truyện kể trong chương thứ bốn sách Ette. Dưới triều đại Hoàng đế Assuêrô, một sắc lệnh được ban bố truyền tru diệt toàn thể người Do thái lưu đầy trong nước Ba tư. Ông Macđôkêo, một người Do thái nạn nhân của sắc lệnh trên và là cữu phụ của Hoàng hậu Ette, tìm cách nhờ Hoàng hậu cứu sống toàn dân, xin Hoàng hậu can thiệp với Hoàng đế trừu sắc lệnh kia lại. Thoạt đầu Ette từ chối vì sợ làm xung nộ oai rồng. Nhưng ông Macđôkêo đàn hặc và cho người đến nói với Hoàng hậu rằng: Cháu đừng nghĩ cháu được tuyển vào cung để cứu sống một mình cháu, mà để toàn thể đồng bào bị hại (Et 4, 13-14). Ông lại thêm rằng: Chúa đặt cháu lên làm Hoàng hậu chỉ có mục đích để cháu cứu nguy cho dân tộc lúc này mà thôi. Cũng thế, nếu có khi nào Nữ Vương Maria ngần ngại cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, thì bọn tội lỗi khốn nạn chúng ta, bọn tội lỗi đã bị án phạt chúng ta, cứ nói với Mẹ rằng: Lạy Nữ Vương chúng con, Mẹ ngự trong cung khuyết Vua Trời, vì Chúa đã tuyển nhiệm Mẹ là Mẫu Nghi thiên hạ. Mẹ đừng nghĩ được thế là để Mẹ mưu phúc lấy một mình, còn để loài người chúng con phải tiêu diệt cả. Có phải Chúa nâng Mẹ lên chức cao quyền cả để làm lợi cho mình Mẹ thôi đâu: tuyển nhiệm Mẹ làm Nữ Vương cao trọng, mục đích của Chúa chính là cốt để Mẹ cảm thương nỗi thống khổ chúng con mà cứu vớt nữa đấy.

Khi thấy Hoàng hậu Ette đến trước ngai vàng, Hoàng đế Assuêrô đã âu yếm hỏi xem Hoàng hậu đến có việc gì: Ái khanh muốn xin gì? Hoàng hậu tâu lên: Tâu Bệ hạ, nếu thần thiếp có ngon mắt cửu trùng, thì thần thiếp xin Bệ hạ tha chết cho dân tộc thần thiếp (Et 7,2). Và lời Hoàng hậu xin đã được chuẩn nhận: một sắc lệnh của Hoàng đế tức thời được ban bố để trừu sắc lệnh tru diệt trước kia lại.

Đó, nếu Hoàng đế Assuêrô còn biết cứu sống dân Do thái vì sủng ái hoàng hậu Ette, thì sao Thiên Chúa yêu dấu Mẹ Maria vô cùng, lại không ưng nghe lời Mẹ, khi Mẹ đến cầu xin cho những tội nhân thảm thương cậy nhờ đến Mẹ? Mẹ sẽ thưa lên: Lạy Chúa là Vua con, nếu con được ơn nghĩa trước mặt Chúa... Nhưng, Mẹ không cần phải đặt điều kiện nào nữa. Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ biết Mẹ là người có phúc, là người được ơn nghĩa Chúa, là người độc nhất trong nhân loại có thể tìm lại được ân sủng họ đã bỏ mất; Mẹ biết Mẹ được Chúa yêu đương, được quí trọng hơn hết các thần thánh hợp một. Nên Mẹ lại tiếp lời: Chúa đã thương yêu con, thì xin Chúa ân xá cho thần dân của con, xin Chúa tha thứ cho những tội nhân mà con đang thành khẩn xin Chúa cho họ đây. Chúa sẽ không thẩm nhận lời Mẹ chăng? Nhưng còn ai không biết lời Mẹ cầu xin đó có giá trị trước nhan Chúa thế nào? Miệng lưỡi Mẹ chính là khoản luật khoan dung kia mà (Cn 31,26). Mỗi lời Mẹ cầu xin có mãnh lực như một khoản luật, vì Chúa đã dụng tâm sẽ đem tình thương xử với hết mọi người được Mẹ cầu xin cho. Thánh Bênađô nêu một câu hỏi: “Tại sao Giáo hội lại gọi Maria là Mẹ tình thương?” Rồi ngài trả lời: “Tại vì cốt để cam đoan với ta rằng Mẹ sẽ khai thác vực sâu khôn dò tình Chúa thương, rồi ban xuống cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, và cách nào Mẹ muốn, sao cho không một tội nhân nào, dầu là thân tàn ma dại đến đâu đi nữa, có thể bị trầm vong, một khi đã được Mẹ chí thánh nhận trách nhiệm phù trì cho”.

Nữ Vương Nhân Ái

Nhưng có lẽ chúng ta còn e ngại Mẹ Maria sẽ không đoái hoài độ trì cho một tội nhân nào đó, vì thấy tội lỗi họ quá trầm trọng chăng? Hoặc có thể chúng ta còn run sợ vì vẻ oai phong và thánh thiện của Đức Nữ Vương cao cả này chăng? Không, đừng sợ gì, Đức Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII khuyến khích, đừng sợ gì cả. “Vẻ uy nghi và thánh thiện của Mẹ Maria đã làm cho Mẹ trở nên khoan dung hơn, dịu dàng hơn đối với tội nhân có thiện chí qui hồi” đến nương nhờ Mẹ. Các bậc đế vương, các vị nữ hoàng, khi xuất hiện rực rỡ oai phong, thường làm cho thần dân run sợ kinh hoàng không dám đến trước tôn nhan. Nhưng, thánh Bênađô nhận xét, “có niềm kính úy nào cầm chân được loài người đang lâm trạng huống thảm thương và bạc nhược xa Mẹ Maria” là Nữ Vương thương xót đâu? Chúng ta cứ mở rộng tầm mắt nhìn lên: “trong Mẹ không có gì nghiêm khắc, không có chút gì hãi hùng; Mẹ chỉ là êm dịu”, là đáng yêu đáng mến mà thôi. Hơn thế, Mẹ còn ban cho chúng ta, còn “trao tặng hết thảy mọi người chúng ta sữa ngọt và len ấm”: sữa ngọt của tình thương làm phấn khởi lòng chúng ta tin tưởng; và len ấm, tức là sự dịu dàng bênh đỡ ta, che khuất ta khỏi những nghiêm thẳng của oai Trời.

Sử gia Suêtôn kể rằng hoàng đế Titô không biết từ khước ai đến xin ngài ân huệ nào. Từ tâm ngài đại lượng đến nỗi có lần ngài đã hứa cho cả những điều ngài không thể giữ lời được. Có người nhắc ngài điều đó thì ngài trả lời: một vị đế vương khi đã cho thần dân đến tâu bẩm mình, thì không thể để họ mang bộ mặt bất mãn mà trở về được. Hoàng đế Titô nói thế, nhưng trong thực tế, hẳn có nhiều lần ngài đã sai lời, hoặc không thể giữ được lời ngài hứa. Đức Nữ Vương chúng ta thì không thể sai lời hứa được. Tất cả những gì Mẹ muốn, Mẹ đều có thể chu tất đối với những người nhiệt tâm đến xin cùng Mẹ. Ngoài ra, Mẹ lại nuôi một tấm lòng quảng phát, một tấm lòng rất dễ thương cảm, không bao giờ biết khước từ một ai đến cầu xin Mẹ. Cha Lansperge viết: “Maria là người Mẹ rất mực từ ái, không thể chịu để cho một ai đến cầu xin Mẹ phải ra về buồn tủi”.

Chúng ta hãy lắng nghe thánh Bênađô thưa lên với Mẹ: “Ôi Maria, Mẹ là Nữ Vương tình thương, thì có thể nào Mẹ từ khước cấp cứu những người khổ thống được? Đối tượng của tình thương chính là những người xấu số. Mẹ là Trinh Vương thương xót, mà con đây là tội nhân bi thảm nhất, thì tất nhiên con phải là đối tượng đầu tiên, đối tượng lớn nhất của tình Mẹ thương”, cho nên con có quyền được Mẹ thương đến nhất, có quyền được Mẹ săn sóc ân cần đến nhất.- Vậy, “lạy Trinh Vương thương xót, xin hãy hiển trị trên chúng con”, hãy đoái thương đến chúng con, nhận lấy nhiệm vụ lo cho chúng con được sống đời đời.

Lạy Mẹ Đồng Trinh chí thánh, Mẹ đừng bảo chúng con nhiều tội lỗi quá, dường như tội lỗi chúng con là một chướng ngại ngăn cản không để Mẹ đến độ trì chúng con được. Chúng con nhớ lời giáo chủ Giêogiô Nicômêđia2 rằng: “Mẹ dự trù những lực lượng vô địch; lòng Mẹ khoan nhân vượt cao trên tội lỗi chồng chất của chúng con. Không gì cự lại được với quyền năng của Mẹ. Chính Đấng Tạo Thành của Mẹ, cũng là của chúng con, đã tôn nhiệm Mẹ làm Mẹ Người, đã coi vinh quang của Mẹ là của Người, đã đem cả niềm vui con thảo đặt nơi vinh quang của Mẹ, và coi như đã xong một món nợ trả về Mẹ, khi nghe lời Mẹ cầu xin”. Lý đâu dám nói là trả nợ? Quả thật, Mẹ Maria mắc nợ Con Mẹ vô cùng, vì đã chọn Mẹ làm Mẹ. Nhưng cũng không thể chối cãi được Con quả đã mắc nợ Mẹ rất lớn, vì Mẹ đã tặng Con một hữu thể nhân loại. Thế nên, để trả về cho Mẹ Maria món nợ ấy, Chúa đã hoan hỉ kính tôn và cao vinh Mẹ; Chúa đã luôn luôn ưng nhận hết mọi lời Mẹ xin để đặc biệt kính tôn Mẹ.
Vương miện huy hoàng

Do những lẽ vừa trình bày trên, chúng ta phải thiết tha trông cậy Nữ Vương chúng ta chừng nào; vì một đàng, chúng ta đã công nhận Mẹ rất có thế lực nơi Thiên Chúa; một đàng, chúng ta lại biết Mẹ có một trái tim đầy tình thương, tràn đầy chan chứa, trần gian không một ai không được hưởng dự những hiệu quả lòng Mẹ nhân từ cứu trợ mọi người! Thánh nữ Brigita được Mẹ đích thân mặc khải cho điều đó: “Mẹ là Nữ Vương nước Trời và là Mẹ tình thương. Mẹ là hân hoan của những người lành thánh và là cửa mở sẵn cho các tội nhân đến cùng Chúa. Ở trần gian không có một tội nhân nào đã bị nguyền rủa quá đến không nghiệm cảm thấy tình Mẹ thương họ được, bao lâu họ còn sống ở đời này; ít là - nếu thiếu một trợ lực khác – họ lại không cảm thấy rằng họ sẽ còn bị ma quỉ cám dỗ nhiều hơn, nếu không được Mẹ bênh vực”. Mẹ lại thêm: “Không ai, nếu chưa bị nguyền rủa hẳn – nghĩa là đã bị trầm đọa hỏa ngục - lại bị bỏ rơi vơ vất, không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương tình, nếu họ kêu xin Mẹ cấp cứu”. Mẹ còn nói thêm: “Mẹ thương xót, đó là tước hiệu mọi người tặng cho Mẹ; mà thật, tình Chúa xót thương loài người đã tác tạo Mẹ nên một người chỉ biết yêu thương”. Rồi Mẹ kết luận: A! Vô phúc cho ai khi có thể mà lại không chịu đến nương nhờ Mẹ! Phải, thật vô phúc đời đời cho ai ở trần gian có thể kêu xin Mẹ là Mẹ đầy nhân từ thương xót, rất ước ao cứu vớt tội nhân, mà lại hững hờ cậy trông Mẹ. Không cậy trông Mẹ, nên họ mới bị trầm luân thảm hại!”

Thế nên, nào! chúng ta hãy cùng nhau chạy lại dưới chân Nữ Vương nhân từ của chúng ta. Hãy trung thành cầu xin Mẹ, nếu chúng ta muốn vĩnh phúc của chúng ta được bảo đảm. Nếu vì tội lỗi quá trầm trọng mà khiếp đảm và thất vọng, thì chúng ta hãy nhớ lại mục đích Chúa tuyển nhiệm Maria làm Nữ Vương thương xót: mục đích ấy là để Mẹ hộ phù giải cứu những tội nhân trọng phạm nhất, thất vọng nhất, vừa khi họ đến cầu xin Mẹ. Họ lại chẳng là vinh quang của Mẹ ở trên trời mai sau đó ư? Bạn thánh của Mẹ đã từng gọi: Hãy bỏ đồi Liban xuống đây, hỡi Bạn yêu của ta, hãy bỏ đồi Liban xuống đây. Bạn sẽ nhận được sào huyệt của sư tử và hang núi của hổ báo làm triều thiên vinh hiển (Dc 4,8). Những sào huyệt của dã thú, của muông rừng đó là gì, nếu không phải là những linh hồn tội lỗi, đã trở thành hang hốc của tội lệ, thành những quái vật ghê gớm trên đời? Cha Rupertô kêu lên khi chú giải câu văn Thánh Kinh đó: “Đúng rồi, kìa, ôi Maria, kìa những sư tử mà sào huyệt của chúng sẽ là vương miện huy hoàng của Mẹ: vương miện của Mẹ, ấy là vĩnh phúc của chúng vậy”. Lạy Nữ Vương vinh hiển của chúng con, những người tội lỗi cùng cực đó, chỉ có Mẹ can thiệp mới cứu thoát được. Trên thiên đàng, họ sẽ làm nên triều thiên của Mẹ là rất phải; và chính thứ vương miện đó mới thích hợp với một Nữ Vương thương xót như Mẹ.
Câu truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
Cái chết không ai thương
Trong hạnh tích nữ tu Catarina Âutinh có kể truyện này.
Trong miền nữ tu ở, có một phụ nữ tên là Maria, từ thiếu thời đã sống một cuộc đời rất mực buông tuồng. Đến già cũng vẫn còn mê man với những trác táng của mình. Người miền ấy chán ngấy vì những phóng đãng của nàng, họp nhau trục xuất nàng ra khỏi thành phố, cho ở một cái hang miền ngoại ô. Ở đây nàng mắc một chứng bệnh ghê gớm: từng mảng thân thể rơi rụng dần. Sau ít lâu, nàng chết không được chịu các phép sau hết, không một ai đoái hoài. Xác nàng được người ta chôn táng ngoài đồng như xác một con vật hèn hạ, không một lễ nghi tôn giáo. Nữ tu Catarina vẫn quen có lệ cầu nguyện rất nhiều cho các linh hồn vào đời sau; nhưng khi nghe tin Maria chết già trong đau khổ như vậy, nữ tu không hề nghĩ đến cầu nguyện cho nàng. Như mọi người, nữ tu cũng chắc rằng Maria đã phải trầm đọa rồi.

Bốn năm trôi qua, một hôm có linh hồn ở luyện ngục hiện về với nữ tu, nói:
- Bà Catarina ơi, tôi khổ quá! Ai chết cũng được bà cầu nguyện cho, có mỗi mình tôi đáng thương nhất, bà lại không thèm đoái đến chút nào! Nữ tu hỏi:
- Hồn là ai?
- Tôi là Maria, tội lỗi đáng thương, đã chết ở ngoài hang đá đây.
Nữ tu Catarina ngạc nhiên kêu lên:
- Sao? Chị cũng được cứu thoát ư?
- Vâng, nhờ tình thương của Mẹ Maria, tôi đã được cứu rỗi.
- Mẹ Maria cứu chị như thế nào?
- Trong giây phút cuối cùng đời tôi, thấy mọi người bỏ rơi và lại đầy tội lỗi ghê gớm, tôi ngước lên Mẹ Thiên Chúa. Tự đáy lòng, tôi kêu xin: Ôi Mẹ, Mẹ là nương ẩn của mọi người bị trơ trọi, Mẹ xem, người ta bỏ con hết cả rồi, chỉ còn có Mẹ là hi vọng độc nhất của con đó thôi. Chỉ một mình Mẹ có thể cứu giúp con, xin Mẹ thương con với! Mẹ Maria đã xin cho tôi được thống hối, và tôi đã được chết trong ân sủng. Đức Mẹ lại xin cho tôi được một ơn khác nữa, là những đau đớn thống thiết tôi chịu ở đời đã rút ngắn thời gian ở luyện ngục của tôi, thời gian đáng lẽ còn phải kéo dài rất nhiều năm nữa. Hiện nay, tôi chỉ cần một ít thánh lễ cầu cho là được giải thoát luyện ngục. Tôi xin bà xin lễ cầu nguyện cho tôi. Phần tôi, đối lại, tôi hứa sẽ luôn luôn cầu xin Chúa và Mẹ Maria cho bà.

Nữ tu Catarina liền cấp tốc xin lễ cầu cho Maria. Ít ngày sau, nàng hiện đến với nữ tu, sáng láng như mặt trời, và nói:

- Bà Catarina ơi, xin cảm ơn bà, tôi lên trời ca tụng tình thương của Chúa và cầu nguyện cho bà đây.

Đây con thuộc về Mẹ

Ôi Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương con, một người nghèo khổ mang đầy vết thương đến kêu xin một bà hoàng hậu thế nào, thì con cũng đến khẩn nài Mẹ là Nữ Vương trời đất như vậy. Từ ngai vàng tôn nghiêm của Mẹ, xin Mẹ đoái thương ghé mắt nhìn đến con là kẻ tội lỗi ngặt nghèo. Chúa ban cho Mẹ được đầy ơn phúc là cốt để Mẹ cứu trợ cảnh huống cơ cực của chúng con. Chúa đặt Mẹ làm Nữ Vương tình thương là cốt để Mẹ ủi an những người xấu số. Xin Mẹ hãy cảm thương đoái nhìn con. Hãy nhìn thương con và đừng để con ra đi trước khi làm cho con là một kẻ tội lỗi được trở nên thánh thiện.

Con tin thật con chẳng đáng được gì, hay đúng hơn, chỉ vì bất trung bội bạc mà con bị Chúa lấy lại những ơn đã ban cho con qua tay Mẹ mà thôi. Nhưng Mẹ là Nữ Vương thương xót, Mẹ chẳng căn cứ vào công nghiệp, mà chỉ căn cứ vào những khốn nạn của loài người để thương giúp: Mẹ hằng muốn cứu cấp những ai quẫn bách vì thiếu nhu cầu. Ôi! Còn có ai nghèo nàn cùng cực hơn con nữa?

Lạy Mẹ Trinh Vương cao cả! Con tin thật con là thần dân của Mẹ, vì Mẹ là Nữ Vương vũ trụ. Nhưng con lại muốn dâng mình làm tôi Mẹ một cách đặc biệt hơn nữa, để Mẹ định đoạt về con tùy sở ý của Mẹ. Con xin thưa Mẹ cùng với thánh Bonaventura rằng: “Lạy Nữ Vương, con xin hàng phục uy quyền Mẹ. Ước chi trong mọi sự, con đều được Mẹ hướng dẫn và thống trị. Xin Mẹ đừng để con đòi lại một cái gì con đã hiến dâng Mẹ”. Xin Mẹ cứ sai khiến con, cứ thu dùng con theo ý Mẹ. Mẹ cũng đừng ngần ngại sửa trị con nếu con khó dạy: những trừng phạt do tay Mẹ sửa trị sẽ sinh ra cho con biết bao nhiêu lợi ích!

Lạy Mẹ, được làm tôi Mẹ, con sung sướng hơn được bá chủ thế giới. Đây con thuộc về Mẹ, xin giải cứu con (Tv 118,94). Xin nhận con làm con Mẹ. Con đã là con Mẹ thì Mẹ sẽ tìm phương liệu kế giải cứu con. Con không muốn làm chủ con nữa: con xin hiến dâng trót mình con cho Mẹ. Thật, con đã quá hững hờ trong việc phụng sự Mẹ, con đã bỏ hoài phí bao cơ hội tôn vinh Mẹ! Nhưng từ giờ đây, con muốn thi đua với các tôi tớ yêu đương và trung thành nhất của Mẹ. Không, từ giờ đây, con không chịu để cho ai thắng được con trong nhiệt tâm kính tôn yêu mến Mẹ nữa, lạy Nữ Vương đáng mến của con. Con xin hứa như vậy, và nhờ ơn Mẹ giúp, con hi vọng sẽ giữ trọn được lời nguyền. Amen.

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

10 sự thật thú vị về Thánh Tôma Aquinô, Tiến Sĩ Hội Thánh

10 sự thật thú vị về Thánh Tôma Aquinô, Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô trong lịch Giáo Hội hoàn vũ là 28/01 hàng năm. Ngài là một vị Thánh lớn, tiến sĩ của Hội Thánh, quan thầy của giới học sinh trong các trường Công Giáo. Thánh Tôma là nhà triết học và thần học xuất sắc và chói lọi nhất trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Có lẽ vì trí thông minh vĩ đại mà Thánh Tôma có phần trở nên xa vời với chúng ta. Nhưng kỳ thực, chúng ta có thể có điểm tương đồng với vị Thánh thời trung cổ đã dành cả đời cho sách vở và giáo thuyết này.

10 sự thật thú vị về Thánh Tôma Aquinô, Tiến Sĩ Hội Thánh

Thánh Tôma là một vị Thánh rất bình dân, là mẫu gương vĩ đại cho chúng ta về một số mặt nào đó. Về thể lý, ngài là một người mập phì, một người có dáng vấp khổng lồ nhưng cực kỳ hiền lành, khiêm tốn và tử tế. Sau đây là một số sự thật thú vị về Thánh Tiến Sĩ Thiên Thần này:

1. Ngài được sinh ra và lớn lên trong một lâu đài

Thánh Tôma sinh ra trong một gia đình giàu có ở Roccasecca, nước Ý. Ngài có 3 anh em trai và 5 chị em gái.

2. Cả cuộc đời ngài rất sợ hãi giông tố

Khi Tôma còn ở tuổi thiếu niên, người em gái của ngài bị sét đánh chết khi hai người đang ngủ chung trong một căn phòng. Kể từ đó đến suốt cuộc đời, Thánh Tôma luôn mang theo một thánh tích của Thánh Anê để cầu xin cho được an toàn mỗi khi trời nổi sấm.

3. Khi còn nhỏ, ngài được gửi đến học ở một đan viện nổi tiếng

Tôma đã ở tu viện Monte Cassino nhiều năm và có thể đã trở thành đan viện phụ. Trong thời gian học ở đan viện này, ngài đọc được các tác phẩm thiêng liêng của Thánh Gioan Cassianô, những điều mà ngài cực kỳ trân quý suốt đời mình.

4. Ngài đã trốn gia đình để theo ơn gọi dòng Đaminh

Gia đình mong muốn Tôma ở lại tu viện Monte Cassino và làm đan viện phụ. Nhưng họ lại không ngờ ngài chuyển hướng, ước ao trở thành một tu sĩ dòng Đaminh. Đối với gia đình vọng tộc này, theo dòng Đaminh chẳng khác nào là một bước lùi trên đường danh vọng, bởi lẽ thời ấy dòng Đaminh là một dòng tu di động và các tu sĩ phải rày đây mai đó mãi. Vì thế gia đình cố gắng thuyết phục Tôma từ bỏ ý định, dù xem ra rất khó.

5. Ngài là một con người ngoan cố

Khi gia đình phát hiện Tôma đã lén nhập dòng Đaminh, họ cho một toán lính dẫn đầu bởi anh cả Rinaldo đến bắt ngài về. Tôma bị giam giữ 3 năm trong một căn phòng của nhà mình. Gia đình ngày đêm thuyết phục ngài bỏ dòng Đaminh, nhưng cuối cùng thất bại.

6. Ngài từng bị gọi là "con bò câm"

Họ gọi Tôma Aquinô là "con bò câm", không phải vì cho rằng ngài ngu ngốc, mà là vì ngài cao to và quá ít nói.

7. Ngài viết chữ cực kỳ xấu

Chữ viết của Tôma đáng bị gọi là "littera inintelligibilis" trong tiếng Latinh, nghĩa là chữ viết không thể nào hiểu nổi. Nếu bạn viết chữ quá xấu và ai cũng chê trách, hãy cứ vui vẻ đi, vì bạn đang được giống Thánh Tôma Aquinô đó!

8. Ngài có thể đọc cho 2 đến 3 thư ký cùng viết một lúc

Chuyện Thánh Tôma viết chữ quá xấu không trở thành vấn đề lớn, bởi vì ngài thường nhờ các thư ký viết thay mình. Một cách kỳ diệu, Tôma có thể đọc cho mấy người viết về những chuyện khác nhau cùng một lượt. Tốc độ ngài suy nghĩ nhanh gấp nhiều lần tốc độ viết.

9. Ngài không bao giờ chỉ trích người khác

Ngài chưa bao giờ chỉ trích ai, mà chỉ than phiền về ý tưởng của người khác. Lần ngài chỉ trích nặng nhất là khi ngài dùng tác phẩm của ngài để bác bỏ ý tưởng của một người tên là David Dinant, rằng "ô, thật là một ý tưởng ngớ ngẩn." Cả lần này, ngài cũng chỉ chỉ trích ý tưởng của ông David chứ không phải chỉ trích chính ông ta.

10. Ngài cực kỳ khiêm nhường và luôn đặt mọi tác phẩm của mình dưới quyền phán quyết của Giáo Hội

Khi sắp qua đời, Thánh Tôma nói: "Tôi đã dạy dỗ và viết lách rất nhiều... chỉ dựa trên đức tin của tôi vào Chúa Giêsu Kitô và vào Hội Thánh Công Giáo Rôma, là Hội Thánh mà tôi đặt mọi giảng dạy của tôi xuống dưới phán quyết của Hội Thánh ấy."

Amen. Lạy Thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.

Theo Aleteia
Gioakim Nguyễn dịch

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

5 lý do các Cơ Đốc Tin Lành, Công Giáo, Chính Thống, Anh Giáo và không Công Giáo nên yêu mến Mẹ Maria

5 lý do các Cơ Đốc Tin Lành, Công Giáo, Chính Thống, Anh Giáo và không Công Giáo nên yêu mến Mẹ Maria

5 lý do mọi Kitô hữu nên yêu mến Đức Maria – cả người không Công giáo

1) Người Công giáo KHÔNG THỜ PHƯỢNG Đức Maria
Để giúp người Tin Lành đi đúng hướng: Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria. Chúng ta tôn kính Mẹ vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Kitô đến với chúng ta thông qua Mẹ Maria. Thiên Chúa có thể làm bất cứ thứ gì Ngài muốn, và đây là cách Ngài đã chọn để đến với chúng ta.
Vậy thật là thích hợp, khi người Mẹ ấy giúp chúng ta đến với Con của người.
Người Tin Lành có thể dễ dàng tôn kính thánh Phaolô, như đánh giá cao vai trò của thánh nhân, khuyên mọi người nên biết về các tác phẩm của ngài. Tương tự thế, người Công giáo cũng tôn kính Đức Maria. Rõ ràng Ngài không phải là Thiên Chúa, nhưng là một thụ tạo được Đấng Tạo Hóa ban nhiều ân sủng và là Mẹ của Đấng Cứu Thế...
2) Tình yêu không có tính trắng đen rõ ràng
Chúng ta có cảm tưởng rằng, nếu chúng ta yêu mến Đức Maria, thì chúng ta không yêu mến Chúa Giêsu đủ. Nhưng mối liên hệ trong gia đình không có tính trắng đen như thế. Chẳng lẽ lại có một người con phẫn nộ, khi bạn của anh yêu mến mẹ anh? Và chẳng lẽ lại có người mẹ cảm thấy phiền não khi con cái bà yêu mến cha của chúng? Trong một gia đình, tình yêu thì dồi dào và bao la.
3) Chúa Giêsu không ghen tị với mẹ Ngài
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết, “Mặt trời sẽ không bao giờ bị lu mờ bởi ánh trăng.” Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ không cảm thấy bị đe doạ bởi việc mẹ Ngài được yêu thương và tôn kính. Ngài tin tưởng, yêu mến Mẹ MariaMẹ Maria, bởi vì là một thụ tạo, chứ không phải là Đấng Tạo Hoá, sẽ không bao giờ vượt trội Chúa Ba Ngôi, nhưng luôn là sự phản chiếu ánh hào quang của Thiên Chúa.
4) Đức Maria là Mẹ chúng ta
Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta. Bởi khi bị đóng đinh trên Thánh giá, Chúa Kitô đã trao Mẹ Maria cho thánh Gioan, và trao thánh Gioan cho Mẹ người. Khi ấy vai trò làm mẹ của Đức Maria được mở rộng cho toàn thể nhân loại. Tình yêu của Mẹ không chỉ giới hạn đối với các Kitô hữu. A đam gọi Eva là Mẹ của chúng sinh thế nào, thì nay Chúa Ki tô - A đam mới cũng đặt Mẹ Ngài là E và mới là Mẹ của muôn loài như vậy.
5) Xem quả thì biết cây
Kinh Thánh có nói đến việc xem quả thì biết cây (xem Mátthêu 7:16). Mẹ Maria đã làm phát sinh vô số hoa trái trong lịch sử Giáo Hội, địa lý chính trị, và cả văn hoá. Không những Mẹ Maria can thiệp để chấm dứt các nạn đói, chiến tranh, dị giáo và bức hại, nhưng Mẹ Maria còn truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà tư tưởng đỉnh cao như – Mozart, Botticelli, Michelangelo, thánh Albert Cả, và những nhà xây dựng bậc thầy đã xây nên Nhà thờ Đức Bà, đó là chỉ đề cập đến một số ví dụ.
Ngoài ra, còn có vô vàn lời chứng của các thánh về lời chuyển cầu đầy sức mạnh của Đức Maria. Rất nhiều vị thánh cao rao về Mẹ Maria, và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được một ai nói xấu được về Đức Maria. Đức Hồng Y John Henry Newman, là người Anh giáo cải sang Công giáo, nhận thấy rằng, khi Đức Maria bị lãng quên, thì không lâu sau đó những thực hành đức tin đúng đắn cũng sẽ bị lãng quên.
Nguồn: Aleteia

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Thứ bảy đầu tháng: Trái Tim Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường dẫn con tới Chúa.

Thứ bảy đầu tháng: Trái Tim Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường dẫn con tới Chúa.

Ngày 13-6-1917,  được coi như lần đầu tiên Đức Mẹ nói tới việc Thiên Chúa muốn thiết lập lòng Tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.
Chúng ta hãy nghe chị thuật lại trong cuốn sách chị viết theo lệnh Đức Giám mục giáo phận Fatima:
" Vừa khi chúng con cùng với những người hiện diện lần hạt xong, chúng con thấy làn sáng phản chiếu ánh sáng đang đến (chúng con đã gọi là chớp sáng).  Sau đó Đức Mẹ hiện ra như hồi tháng Năm…
- Con xin Bà đem chúng con về trời! 

1/- Được, Ta sẽ sớm đem Giaxinta và Phanxicô về.  Còn con cần ở lại lâu hơn.  Chúa Giêsu muốn dùng con để người ta biết Ta và yêu mến Ta.  Thiên Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Đức Mẹ.
Rầu rầu con hỏi: Con ở lại một mình sao? 

2/- Không đâu con ơi!  Con buồn sầu lắm sao?  Đừng thất vọng!  Mẹ sẽ không bỏ rơi con.  Trái Tim Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường dẫn con tới Chúa.

3/Ngày 13- 7- 1917, Đức Mẹ nói đến việc tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ nhiều nhất.
"Đức Mẹ có dặn chúng con:
- Hãy hy sinh cầu cho tội nhân và lặp lại mỗi hy sinh: "Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa, để cầu cho tội nhân thống hối và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ."

Nói xong, Đức Mẹ mở rộng tay ra.  Những tia sáng thấu qua trái đất và chúng con thấy một biển lửa.  Ma quỉ và các linh hồn dưới hình người bị dìm vào đó như những cục than hồng, cháy đen hay đỏ rực đang ngoi ngóp, phập phồng, có lúc bị ném lên như cùng với cuộn khói đen kịt rồi văng trở lại hỏa hào tràn ngập rên siết, nghiến răng thống khổ và thất vọng.  Điều đó làm chúng con kinh hãi và run sợ.  Quỉ dữ có thể phân biệt nhờ sự hung dữ và tàn bạo giống như những quái vật khủng khiếp chưa từng thấy, cháy đen hay đỏ rực như than trong lò.  Kinh khiếp và hoảng hốt chúng con ngước nhìn xin Đức Mẹ cứu giúp.  Đức Mẹ đã nhân từ, buồn sầu nhắn nhủ:

4/ Các con vừa thấy hỏa ngục nơi tội nhân khốn nạn phải rơi vào.  Để cứu họ, Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ.  Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành, nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình…

5/ Mẹ đến để xin dâng hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và rước lễ đền tạ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng

6/Sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ thắng.  
Đức Mẹ còn dạy đọc thêm sau mỗi chục kinh Mân côi: "Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục.  Xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn."

7/Ngày 17 tháng 12 năm 1927, tại Pontevedra, Spain,  Chúa Giêsu trong Nhà Tạm nhắc lại cho chị Luxia những gì đã trao cho chị về việc sùng kính Trái Tim Đức Mẹ  vào năm 1917:
"Chúa muốn thiết lập trên thế giới sự sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ.  Mẹ hứa ban phần rỗi cho những ai yêu mến sự sùng kính đó, những linh hồn đó được Chúa yêu thương sẽ như hoa đẹp đẽ chính tay Mẹ dùng tô điểm tòa Chúa. 

"Mẹ sẽ chẳng bỏ con.  Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ sẽ là nơi con náu ẩn và là đường đưa con tới Chúa".
8/-Chúa và Mẹ yêu cầu đền tạ:
"Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Trinh Nữ Rất Thánh hiện ra với sơ Lucia, bên cạnh Đức Mẹ, Chúa Hài Nhi có đám mây rực sáng làm bệ chân.  Trinh Nữ Rất Thánh đặt tay lên vai chị và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên một tay khác.  Bấy giờ Chúa Hài Nhi nói:
"Hãy thương cảm Trái Tim Mẹ Rất Thánh con bị gai nhọn cuốn quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát hằng giây phút và chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bớt đi!"
Rồi Trinh Nữ Rất Thánh nói:
"Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân.  Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ.  Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi những ai, trong năm thứ Bảy đầu tháng liên tiếp,
1- xưng tội,
2- rước lễ,
3- đọc và suy ngắm năm chục kinh mân côi trong mười lăm phút
4- với chủ ý đền tạ TT Mẹ."

- Chúa giải nghĩa lí do giữ 5 thứ Bảy đầu tháng:
Ngày 29 tháng 5 năm 1930, Chúa giải nghĩa cho Luxia lý do tại sao rước lễ 5 thứ Bảy đầu tháng.
Theo lời Chúa, vì có 5 thứ xúc phạm đến Trái tim Mẹ như sau:
            1. Phạm thượng Chối ơn Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ
            2. Phạm thượng Chối ơn Đồng trinh của Mẹ
            3. Phạm thượng Chối ơn Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại của Mẹ
            4. Phạm thượng Dạy các trẻ em khinh thường, chê ghét Đức Mẹ Vô nhiễm
            5. Phạm thượng Xúc phạm đến ảnh tượng Đức Mẹ

Chúa Giêsu giải nghĩa:
1. Xưng tội
Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra. 
Chị hỏi Chúa về những khó khăn của một số người về việc xưng tội ngày thứ Bảy đầu tháng và hỏi xưng tội trong vòng tám ngày có đủ không.  Chúa Giêsu trả lời:
"Được chứ!  Lâu hơn nữa cũng được miễn là khi đón nhận Cha, họ sống trong tình trạng ơn thánh và có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria."

2. Ý đền tạ TTĐM
Chị hỏi thêm:
"Lạy Chúa Giêsu của con, thế còn những người quên ý chỉ này thì sao?"
Chúa Giêsu trả lời:
"Họ có thể nhắc lại (ý chỉ đền tạ) như thế trong lần xưng tội tới, dùng ngay dịp nào gần nhất để xưng tội."
"Có nhiều linh hồn bắt đầu giữ Thứ Bảy Đầu tháng, nhưng ít người hoàn thành, và những ai hoàn thành thì chỉ là để lãnh ơn hứa ban thôi. Chúng sẽ làm hài lòng Cha hơn, nếu chúng sốt sắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu tháng với ý hướng đền tạ Trái Tim Mẹ Cha, hơn là chúng đọc tràng 15 chục cách ơ hờ lãnh đạm...

3. Rước lễ
Linh mụGoncalves là cha giải tội của sơ Lucia, ngày 29 tháng 5 năm 1930, đã viết thư hỏi: nếu ai không giữ trọn các điều kiện trong ngày thứ 7 đầu tháng, họ có thể làm trọn trong ngày Chúa nhật sau đó được không?
- Đêm 29 tháng 5 năm 1930, Chúa Giêsu trả lời: Nếu các linh mục của Cha, vì lí do chính đáng, cho phép người ta hoàn tất các điều kiện vào Chúa nhật sau thứ Bảy đầu tháng, thì Cha cũng chấp nhận.

4. Đọc kinh Mân côi và suy ngắm trong vòng 15 phút:
Theo sơ Lucia, đọc kinh Mân côi như Đức Mẹ thường dạy khi hiện ra tại Fatima, và trong khi đọc thì suy ngắm mầu nhiệm đang đọc, nếu suy một hoặc hai ngắm cũng đủ.
(Fatima in Lucia's own words, 1976, p. 195).
-----
Tốt hơn, nên mời Đức Mẹ cùng làm mỗi việc với mình.

Theo: http://xuanha.net/Fatima-3menhlenh/3ttm-Ruocledenta-thu7dauthang.htm

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Những Kỳ Diệu Của Kinh Mân Côi

Những Kỳ Diệu Của Kinh Mân Côi

Thật khó cho tôi khi phải diễn đạt bằng lời nói về vấn đề Đức Mẹ nghĩ Kinh Mân Côi ra sao và Người thích nó hơn tất cả mọi việc tôn sùng khác biết là chừng nào. Tôi cũng không thể diễn tả hết việc Người thưởng công cho những ai rao giảng, thiết lập cũng như phổ biến sự sùng kính này, hay về việc Người thẳng tay trừng phạt những ai ra tay chống lại việc sùng kính này.


Suốt cả đời sống, thánh Đa Minh đã không làm gì hơn là, bằng cả tấm lòng, chúc tụng Đức Mẹ, rao giảng sự cao cả của Người và thúc đẩy mọi người tôn kính Người bằng việc lần hạt Mân Côi. Đáp lại, thánh nhân đã nhận được từ Đức Mẹ vô vàn ơn lành. Với quyền phép của một Nữ Vương Thiên Đình, Người đã thực hiện nhiều phép lạ và sự lạ qua việc làm của thánh nhân. Thiên Chúa toàn năng luôn luôn ban cho thánh nhân những gì thánh nhân xin qua tay Đức Mẹ. Vinh dự lớn lao nhất là Người đã giúp thánh nhân dẹp tan bè rối Albigensê, và đặt thánh nhân làm đấng sáng lập, làm tổ phụ của một hội dòng lớn.
Đối với chân phước Alan de la Roche, người tái tạo việc tôn sùng Kinh Mân Côi, ngài đã nhận được nhiều đặc ân của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với ngài mấy lần để dạy ngài đi tìm con đường cứu rỗi, trở nên một vị linh mục tốt lành, một tu sĩ hoàn thiện, và nên giống Chúa Giêsu. Chân phước Alan de la Roche thường hay bị ma qủi cám dỗ và bách hại ghê gớm, làm cho ngài buồn phiền kinh khủng, đến độ gần như tuyệt vọng, nhưng Đức Mẹ luôn luôn an ủi ngài, bằng sự hiện diện ngọt ngào của Người, làm biến đi những đám mây tăm tối bủa vây linh hồn ngài.
Đức Mẹ dạy chân phước cách đọc Kinh Mân Côi, dẫn giải về ý nghĩa của nó và hiệu qủa của nó, còn ban cho chân phước một đặc ân vinh hiển và trọng đại là vinh dự được gọi Người là Bạn Tình. Với tình yêu trong trắng mà Người giành cho chân phước, Người đã đeo nhẫn vào ngón tay ngài, chiếc kiềng được làm bằng tóc Người quàng vào cổ ngài và trao cho ngài chuỗi Kinh Mân Côi.
Cha Triteme, với hai nhà học giả là Carthagena và Martin Navarra, cùng các vị khác đã hết lời khen ngượi chân phước Alan de la Roche. Chân phước chết tại Zunolle nước Phần Lan vào ngày 8/9/1475, sau khi đã chiêu tập được trên 100 ngàn người gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi.
Chân phước Tôma Gioan lừng danh nhờ các bài giảng về Kinh Mân Côi của ngài, đến nỗi, ghen tức với việc cứu rỗi các linh hồn của ngài, ma qủi đã hành hạ ngài đến ngã bệnh liệt giường, làm thày thuốc cũng phải bó tay. Một đêm kia, lúc mà ngài nghĩ là mình sắp chết đi, ma qủi đã hiện ra với ngài dưới một hình thù thật khiếp đảm ngoài sức tưởng tượng. Gần giường của ngài có một bức hình Đức Mẹ; ngài nhìn vào đấy, và kêu lên với tất cả tâm hồn và nghị lực của mình: “Xin giúp con, xin cứu con, Mẹ êm ái của con ơi!” Ngài vừa dứt lời thì bức ảnh như sống động lạ thường, và Đức Mẹ giơ tay của Người ra, nâng ngài bằng cánh tay của Người mà nói:
“Đừng sợ, Tôma con Mẹ, Mẹ đây nè, Mẹ sẽ cứu con mà: Hãy chỗi dậy đi và tiếp tục rao giảng Kinh Mân Côi như con vẫn làm. Mẹ hứa sẽ che chở con khỏi thù địch của con”.
Khi Đức Mẹ nói điều này, ma qủi chuồn mất, và chân phước Tôma chỗi dậy, hoàn toàn bình phục. Ngài chảy nước mắt vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. Ngài lại bắt đầu làm tông đồ cho Kinh Mân Côi, với những bài giảng mang lại thành quả lạ lùng.
Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai rao giảng Kinh Mân Côi, Người còn ban thưởng bội hậu cho những ai nhờ gương lần hạt Mân Côi của mình cũng làm cho người khác bắt chước đọc theo.
Anphôngsô, vua nước Leon và Galicia, rất muốn cho tất cả mọi người tôi tớ của vua tôn kính Rất Thánh Trinh Nữ bằng việc lần hạt Mân Côi. Bởi đó, vua có thói quen treo cỗ tràng hạt lớn ở dây thắt lưng của mình và luôn luôn đeo sợi dây thắt lưng này, song, chỉ khổ nỗi, chính vua lại không bao giờ đọc Kinh Mân Côi. Tuy nhiên, việc đeo tràng hạt của vua đã khích lệ triều thần của vua đọc Kinh Mân Côi rất là sốt sắng.
Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng, và đến lúc hấp hối, trong một thị kiến, vua thấy mình đang đứng trước tòa phán xét của Chúa. Nhiều ma qủi cũng ở đó tố cáo vua về các tội vua đã phạm. Đang lúc Chúa là Thẩm Phán Tối Cao sắp sửa luận phạt vua cho vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ xuất hiện biện hộ cho vua. Đức Mẹ truyền lấy một cái cân, một bên để các tội của vua, và một bên để cỗ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình cùng với các Kinh Mân Côi đã được đọc lên nhờ gương đeo tràng hạt của vua. Kết quả là cỗ tràng hạt nặng hơn các tội của vua.
Nhìn vua một cách hết sức nhân hậu, Đức Mẹ nói: “Để thưởng công cho một chút tôn vinh mà con đã giành cho Mẹ, bằng cách đeo tràng hạt Mân Côi, Mẹ đã xin Con Mẹ cho con một ơn rất lớn lao. Con sẽ sống thêm mấy năm nữa. Mong rằng con khôn ngoan sống những ngày này bằng việc ăn năn thống hối”.
Hồi tỉnh, vua kêu lên: “Chúa tụng Kinh Mân Côi của Rất Thánh Đồng Trinh Maria đã cứu trẫm khỏi đời đời trầm luân!”
Sau khi bình phục, vua đã sống những ngày còn lại bằng việc truyền bá lòng tôn sùng Kinh Mân Côi và trung thành đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày.
Người nào yêu mến Rất Thánh Trinh Nữ cũng phải theo gương của vua Anphôngsô và của các thánh mà tôi đề cập tới, để họ lôi kéo thêm nhiều linh hồn cho Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Họ sẽ nhận được nhiều ơn trên đời này và sự sống đời đời sau này. “Ai rao giảng về Ta sẽ sống đời đời” (Huấn Ca 24,31).
(Bí Mật Kinh Mân Côi, bông hồng 8;
bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh)