Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sứ Điệp Đức MẹHiển thị tất cả
Đức Trinh Nữ Maria: Là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, tước hiệu cuối cùng mà Thiên Đàng ban cho Mẹ, hãy để Mẹ trợ giúp các con
Không phải Thiên Chúa chỉ muốn trừng phạt con cái của Người vì sự độc ác của họ, nhưng là để bảo đảm rằng họ được chuẩn bị cho xứng đáng với Sự Sống Đời Đời.
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mỗi một Bí Tích sẽ bị thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Kỷ Nguyên Hòa Bình mà Mẹ nói đến tại Fatima, đã bị lãng quên
Thánh Tử của Mẹ đã nhờ Mẹ nài xin các con thêm nhiều lời cầu nguyện cho linh hồn những ai sẽ khước từ Người
RẤT QUAN TRỌNG: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi nương náu mà các con cần phải quay về
Đức Trinh Nữ Maria: Hãy cầu xin ơn che chở của Mẹ cho toàn thế giới
Satan có ý định đầu độc tâm trí của một số những linh hồn được ưu tuyển trong Sứ Vụ này
Nhưng nếu Thánh Giá này thay đổi hay xuất hiện khác đi, đó là sự chế nhạo cái chết của Con Mẹ để cứu chuộc những kẻ tội lỗi
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Thiên Chúa Tối Cao có thể thay đổi được vận mệnh của thế giới
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Tất cả mọi người thuộc những tín ngưỡng khác nhau cũng phải bắt đầu đọc Kinh Mân Côi, vì Kinh Mân Côi sẽ ban cho từng người trong các con sự che chở hết sức to lớn
Tên Phản Kitô sẽ chiếm lấy vị trí quyền lực vì người ta mời hắn chiếm lấy
Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ khóc huyết lệ vì họ và Trái Tim Mẹ nặng trĩu
Mẹ Thiên Chúa: Điều đã được tiên báo rằng trong thời đại mà các con đang sống, nhiều tâm hồn trong nhân loại sẽ ra chai đá
Đức Trinh Nữ Maria: Sự Phục Sinh của Con yêu dấu Mẹ là Tặng Ân quan trọng nhất, vì sự Phục Sinh của Người có nghĩa là tất cả con cái Thiên Chúa được ban cho sự sống đời đời
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi – Sự sụp đổ ở Rôma sẽ gây ra hậu quả là nhiều người bị dẫn dắt sai lạc
Đức Trinh Nữ Maria: Xã hội được gọi là bao dung của ngày hôm nay cảm thấy khó chịu khi các con nói rằng các con tin vào Chúa Giêsu Kitô
Đức Trinh Nữ Maria: Ấn Tín này đã được tiên báo trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Mẹ sẽ kề vai sát cánh cùng làm việc với Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, trong nỗ lực cuối cùng của Người để cứu vớt nhân loại
4. Thông Điệp thứ hai từ Đức Trinh Nữ Maria