Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sứ Điệp Ứng NghiệmHiển thị tất cả
Họ đã theo Lucifer - Dấu hiệu thời tận cùng đã tới
Cảnh báo chiến tranh thế giới thứ 3: “80.000 binh sĩ Iran” có thể khởi động CUỘC XÂM LƯỢC TRÊN BỘ để đập bể Israel
Huy hiệu kỳ lạ của Dòng Thánh Tâm Huế tôn vinh Satan?
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri: Họ sẽ đưa ra cuốn sách màu đỏ, với đầu con dê được gắn bên trong trang bìa
Ta đến vì các con để đưa các con về với Cha Ta. Ta đến để thi hành Thánh Ý của Người và để hoàn tất Giao Ước
Ý chí tự do, được ban cho nhân loại, có nghĩa là nhiều con cái của Ta bị lôi kéo ra khỏi Ta
Kế hoạch để phá hủy Giáo Hội Công Giáo từ trong nội bộ, đã được tiến hành