banner here
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sứ Điệp Chúa Giêsu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sứ Điệp Chúa Giêsu. Hiển thị tất cả bài đăng

Các con vẫn phải rước Mình Thánh. Các con không được phép ngừng Thánh Lễ hằng ngày vì các con không bị buộc phải thực hiện quyết định này

- Thứ Sáu, tháng 7 14, 2017
Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2013, lúc 15:30 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Thánh Lễ hằng ngày sẽ tiếp tục được cử hành trong một thời gian ...

Ta mời gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, để Ta có thể che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta

- Thứ Sáu, tháng 7 14, 2017
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013, lúc 23:55 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta vừa ban Thần Khí của Ta để che chở tất cả con cái Thiên Chúa...
 
banner here