Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sứ Điệp Chúa GiêsuHiển thị tất cả
Đọc để phân định: Sách Sự Thật và các Chiến dịch cầu nguyện có bị sửa không?
Đừng bao giờ lên án tha nhân ngay cả khi các con không đồng ý với họ vì các con không có quyền lên án
Các con vẫn phải rước Mình Thánh. Các con không được phép ngừng Thánh Lễ hằng ngày vì các con không bị buộc phải thực hiện quyết định này
Ta mời gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, để Ta có thể che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta
Lời cầu nguyện với vô số những lời tạ ơn Chúa Cha được thốt lên để đền tạ tội lỗi của các con, có thể cứu thế giới
Đừng bao giờ bênh vực Cha vì đó là điều không cần thiết
Giải thích sự khủng khiếp của Hỏa Ngục cho những người mù lòa trước sự tồn tại của Satan
Chúa Giêsu: Đừng bao giờ nao núng. Đừng bao giờ nghi ngờ Cánh Tay Che Chở của Cha
Cho dù của cải thế gian này có quan trọng biết bao đối với các con, thì những của cải ấy cũng chẳng có giá trị gì
Hỡi những người Công Giáo, xin các con hãy Rước Lễ mỗi ngày trong tháng này nếu có thể được.
Khải huyền đang mở: Nếu không đọc, bạn sẽ không có thì giờ để hối tiếc!
Giờ đây các con hãy quan sát, khi kẻ kiến tạo hòa bình sẽ xuất hiện trên thế giới
Các tín hữu không bao giờ được phép cảm thấy an toàn trong sự nhận thức rằng họ hiểu biết Sự Thật
Ta Hiện Diện trong Bí Tích Thánh Thể Cực Trọng qua Việc Biến Đổi Bản Thể
Khi các con thấy điều này xảy ra thì các con sẽ biết rằng Chúa Thánh Thần không hiện diện nơi họ.
Ta đã chết vì các con. Vì vậy giờ đây các con phải tín thác vào Ta
Hãy cầu nguyện cho linh hồn của những người phải đối mặt với án phạt, những người sẽ không sống sót qua Cuộc Cảnh Báo
Nỗi đau và sự bách hại mà những hội kín của Tam Điểm gây ra nhằm lật đổ Tòa Thánh, thật là khốc liệt
Khi các con được ban cho Sự Thật, điều quan trọng là các con phải tiếp tục loan truyền Lời của Thiên Chúa
Đừng bao giờ phán xét, vì đó là một tội giả hình mà Ta ghê tởm