BLANTERSWIFT101
Sách Sự Thật

Sách Sự Thật (18-12-2010) Thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2010, lúc 09:40 Này con, giờ đây con mới biết rằng những gì Cha hứa là đang ...
Tìm Kiếm Của Cải

Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010, lúc 12:00 Con gái yêu dấu của Cha, hãy tập trung và lắng nghe những điều Cha phải nói. Giờ đây con đa...

Sứ Điệp

Tin Xã Hội

Gương Sáng

Nên Xem

Sống Đạo

Tin Giáo Hội

Nghe

Tổng Hợp