BLANTERSWIFT101
Hai tỷ linh hồn sẽ khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta
Họ tin vào Thiên Chúa nhưng lại chọn kẻ thù của Người là tên ác quỷ làm chúa theo ý riêng của họ

Sứ Điệp

Tin Xã Hội

Gương Sáng

Nên Xem

Sống Đạo

Tin Giáo Hội

Nghe

Tổng Hợp