Bài Viết by "Tổng Lãnh Thiên Thần Micael"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tổng Lãnh Thiên Thần Micael. Hiển thị tất cả bài đăng

Ngày 29 tháng 9

Thiên Thần là sứ giả được Chúa sai đi để phục vụ công trình của Chúa và phục vụ con người mà Chúa yêu thương.
Micae có nghĩa là "Ai bằng Thiên Chúa". Thánh Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo Hội nhận thánh Micae như Ðấng bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt năm 708, ngài hiện ra với Ðức Giám Mục thành Arranche và Ðức Giám Mục đã xây một thánh đường nguy nga để kính dâng Ðức Micae tại Mont Saint Michel.
Gabrie có nghĩa là "Uy lực của Thiên Chúa" cũng còn gọi là "Sứ Thần truyền tin". Ngài luôn can thiệp vào những sứ mạng liên quan đến việc cứu rỗi loài người. Chính ngài đã báo cho tiên tri Ðaniel thời đại xuất hiện của Ðấng Cứu Thế và là sứ giả được phái đến cùng với Trinh Nữ Maria để loan báo ý định của Thiên Chúa, và cũng chính là người đã nhiều lần hiện ra với thánh Giuse.

Raphae có nghĩa là "Thầy thuốc của Thiên Chúa". Chúng ta biết danh hiệu của Tổng Lãnh Thiên Thần này qua những trang sách Tôbia. Chính ngài đã được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ gia đình ông trong cơn hoạn nạn. Ngài đã giúp ông đòi được nợ, chữa ông khỏi mù và lo cho con ông được yên bề gia thất.KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE
Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen 

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN GABRIE 
Lạy Thiên Chúa, Người là Đấng ngự giữa các Thiên Thần của Ngài, Chúa đã chọn Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie làm sứ thần mang tin cho sự cứu rỗi, xin thương xót chúng con để chúng con được kính nhớ Người luôn trên trần thế, và sau này cho chúng con cũng được hạnh phúc với Người trên Thiên Đàng vì Chúa là Đấng Hằng Sống, hằng trị muôn đời. Amen 

KINH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN RAPHAE 
Lạy Thiên Chúa, xin sai Tổng Lãnh Thiên Thần Raphae xuống phù giúp chúng con. Xin Người là đấng chầu trước nhan thánh Chúa, dâng những lời nguyện cầu của chúng con lên Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen 

KINH THIÊN THẦN BẢN MỆNH 
Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài tình yêu của Chúa được ban cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

Xin Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Hộ Vực Chúng Con Lướt Thắng Mưu Sâu Chước Hiểm Ác Quỉ Tà Ma

Trưa Chúa Nhật 24-4-1994, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) nhắc lại Kinh cầu cùng Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, do Đức Thánh Cha Lêô XIII phổ biến trong toàn Giáo Hội Công Giáo hồi cuối thế kỷ XIX. Đức Thánh Cha nói:
 - Mặc dù ngày nay, Kinh này không còn đọc vào cuối mỗi Thánh Lễ nữa, nhưng tôi mời gọi tất cả anh chị em đừng quên Kinh này, nhưng hãy đọc để được ơn phù trợ trong cuộc chiến đấu chống lại những lực lượng của tối tăm và chống lại thần dữ của thế gian này.
 Đức Thánh Cha Lêô XIII làm Chủ Chăn Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ trong vòng 15 năm từ 1878 đến 1903. Nguồn gốc lời Kinh cầu cùng thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae do Đức Lêô XIII soạn, được Cha Domenico Pechenino, thuật lại trong tờ ”Ephemerides Liturgicae” xuất bản năm 1955.
 Vào một buổi sáng (13-10-1884) sau khi dâng Thánh Lễ nơi nhà nguyện riêng, Đức Thánh Cha Lêô XIII còn quỳ lại vừa tham dự Thánh Lễ do một Linh Mục cử hành tiếp theo đó vừa đọc kinh tạ ơn theo thói quen ngài vẫn làm. Bỗng chốc, người ta trông thấy Đức Thánh Cha ngẩng hẳn đầu lên nhìn đăm đăm một vật gì đó bên trên đầu của vị Linh Mục đang dâng Thánh Lễ. Đức Thánh Cha chăm chú nhìn không chớp mắt. Diện mạo ngài thay đổi khác thường, lúc thì tỏ lộ nỗi kinh hoàng khủng khiếp, lúc lại diễn tả niềm vui mừng thán phục. Một điều gì đó vừa lạ kỳ vừa cao cả đang diễn ra trước mắt vị Giáo Hoàng.
 Cuối cùng, như sực tỉnh trở về với chính mình, Đức Lêô XIII vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết, chống tay và đứng thẳng người lên. Ngài bái gối rồi bước ra khỏi nhà nguyện đi thẳng về phòng làm việc. Mọi người trong phủ giáo hoàng có mặt sáng hôm đó, lo lắng đi theo Đức Thánh Cha và hỏi:
 - Thưa Đức Thánh Cha, có phải là Đức Thánh Cha cảm thấy mệt không? Đức Thánh Cha có cần gì không?
 Đức Lêô XIII trả lời nhanh:
 - Không! Không cần gì hết!
 Nửa giờ sau, Đức Giáo Hoàng truyền gọi vị thư ký của Bộ các Nghi Lễ đến, trao cho một tờ giấy, truyền phải in ra và gửi cho tất cả các Giám Mục trong Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới. Tờ giấy này chứa đựng điều gì? Thưa đó là 2 Kinh, vị Linh Mục phải đọc cùng với toàn cộng đoàn dân Chúa, sau Thánh Lễ. Đức Thánh Cha Lêô XIII muốn rằng, sau Thánh Lễ, vị Linh Mục quỳ dưới chân bàn thờ, bắt đầu đọc 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Lạy Nữ Vương, rồi đọc ”Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã hứa”.. Rồi đọc kinh thứ nhất:
 - Lạy Chúa là Đấng Bàu Chữa cùng là Thần Lực chúng con, xin Chúa ái tuất đoái thương, mà nhậm lời dân Chúa đang kêu thấu Chúa; và cậy vì Đức Nữ Đồng Trinh MARIA hiển vang và khiết tịnh, Đức Mẹ Chúa Trời, cùng vì Thánh Cả GIUSE, Bạn Thánh Người, và hai thánh Tông Đồ Chúa Phêrô và Phaolô, cùng các thánh nguyện giúp cầu thay, thì chúng con mới dám xin Chúa lân mẫn nhân từ khấng nhậm lấy những lời chúng con cầu khẩn nguyện xin, cho kẻ có tội được biết đàng ăn năn trở lại, cho Hội Thánh là Mẹ chúng con được tự do an bình thịnh trị. Vì công nghiệp Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Chúa chúng con. Amen.
 Lời Kinh thứ hai cầu cùng Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:
 - A Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần, xin tiếp giúp chúng con trong cơn hiểm chiến; lại xin hộ vực cho chúng con lướt thắng mưu sâu chước hiểm của ác quỉ tà ma. Chúng con sấp mình cúi nguyện xin Đức Chúa Trời giam cầm chế trị nó, cùng xin Tổng Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc, thừa chưng thần oai thánh lực Chúa Trời, mà hạ ngục cấm cố Satan cùng các quỉ dữ đang rảo quanh thế giới mà nhiễu hại linh hồn thiên hạ. Amen.
 Đến thời Đức thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914), ngài truyền đọc thêm ba lần:
 - Chúng con kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa GIÊSU. Xin hãy thương xót chúng con.
 ... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
 Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời:
 ”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10).
 (Gabriele Amorth, ”Un esorcista raconta”, E. Dehoniane, 1991, trang 35-38)
 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Sự Bảo Vệ của Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần

Những trích đoạn trong Sách Sự Thật nói về sự bảo vệ của Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần:

Con phải kêu cầu Thánh Bênêđictô, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Augustinô và Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần để ban cho con sự trợ giúp cần thiết. Giờ đây con đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều đến nỗi con phải tự hỏi tại sao con lại được như vậy. Đó là vì sự vâng lời của con dành cho Con Yêu Dấu của Mẹ mà giờ đây con đang nhận được những ân sủng cần thiết cho Sứ Vụ Thánh Thiêng đặc biệt này, chính Sứ Vụ mà con đã được chọn.
(Trích Thông Điệp Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011, lúc 22:30)
Lời cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và việc đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh, là những vũ khí mạnh mẽ nhất của các con chống lại Satan.
(Trích Thông Điệp Thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2011, lúc 18:00)
Hỡi con, vào lúc này có một số thị nhân mà Cha đang truyền đạt,với sự trợ giúp của Mẹ Đầy Ơn Phúc, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng số thị nhân đó ít hơn con nghĩ. Một số tông đồ sẽ làm việc trong âm thầm, công việc của họ chỉ được các thánh trên Thiên Đàng biết đến.
(Trích Thông Điệp Thứ bảy ngày 9 tháng 7 năm 2011, lúc 16:00)
Giờ đây hãy lắng nghe Ta. Hãy yêu thương nhau như chính Ta yêu thương các con. Hãy khước từ Satan, những tay sai và những con rối của hắn. Các con hãy cầu xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ cộng đoàn của các con. Hãy cầu nguyện với Ta để được hướng dẫn.
(Trích Thông Điệp Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2011, lúc 20:30)
Cha mời gọi tất cả những tín hữu của Cha giờ đây phải tự bảo vệ mình khỏi Satan. Các con phải rảy Nước Thánh khắp mọi nơi trong nhà, đeo một cây thánh giá Bênêđictô và giữ chuỗi Mân Côi bên mình. Các con cũng phải cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Satan và quân đội của hắn sẽ làm tất cả mọi sự để thuyết phục các con rằng không phải là Cha đang nói chuyện với các con. Satan và lũ quỷ của hắn sẽ bắt đầu hành hạ các con và gieo những mối nghi ngờ khủng khiếp trong tâm trí các con. Hỡi các con, các con có thể ngăn chặn hắn bằng cách làm theo những lệnh truyền của Cha. Đáng buồn thay, hắn sẽ tác động vào tâm trí của những linh hồn yếu đuối để họ thẳng thừng khước từ Cha.
(Trích Thông Điệp Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011, lúc 21:15)
Hỡi các con, Cha phải mời gọi các con cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để ngài quở phạt Satan trong thời buổi hỗn loạn này. Tên phản Kitô đang hành động một cách nhanh chóng và ảnh hưởng của hắn đang thúc đẩy âm mưu trên toàn cầu nhằm thống nhất tiền tệ của các con ở khắp mọi nơi.
(Trích Thông Điệp Thứ năm ngày 6 tháng 10 năm 2011, lúc 22:45)
Những cái gọi là giáo huấn cởi mở của các con đã rao giảng một loạt những dối trá gồm có việc chối bỏ uy quyền của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ngài là Đấng bảo vệ Giáo Hội chống lại Satan. Những thế lực ở trong hàng giáo phẩm của các con biết được điều này. Đó là lý do tại sao các con ngưng đọc tất cả các kinh nguyện kêu cầu sự trợ giúp của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trong Thánh Lễ.
(Trích Thông Điệp Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2012, lúc 18:19)
Trọng tâm của việc kiểm soát này chính là vì chiến tranh tôn giáo, và các vị lãnh đạo được cắt đặt trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta sẽ bị khống chế và bị triệt hạ để dọn đường cho con thú, kẻ sẽ điều khiển cả bốn đế quốc nói trên. Nhưng Thiên Chúa sẽ không để cho bất kỳ kẻ cai trị nào trong số chúng, những kẻ chống lại Lời của Thiên Chúa hay những kẻ tìm cách giết hại con cái của Người, được phép dùng vũ lực để cướp đi sinh mạng của những người có tên trong Sổ Trường Sinh. Trong khi Ta nói về các Kitô hữu và việc họ phải giữ lòng trung thành với Ta, thì Ta cũng nói đến những người Do Thái vì đấng bảo vệ họ, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, sẽ canh giữ họ và giúp họ đứng vững trước sự bách hại mà họ, với tư cách là dân riêng của Thiên Chúa, cũng sẽ phải gánh chịu.
(Trích Thông Điệp Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013, lúc 11:18)
Đừng để một ai tin rằng họ có đủ sức mạnh để đứng vững trước những áp lực mà tà khí sự dữ gây ra cho họ. Khi các con tin như vậy, thì các con sẽ mất tinh thần một cách đột ngột và hoàn toàn bất ngờ. Các con phải tỉnh thức, trong từng phút giây mỗi ngày, vì các con không bao giờ biết khi nào tên ác quỷ hành động. Hắn rất xảo quyệt và kỹ lưỡng. Đối với nhiều người, họ không biết Satan hành động như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng là, hắn sẽ không đem đến cho các con điều gì ngoại trừ đau khổ và phiền muộn. Vì vậy, các con phải cầu nguyện mỗi ngày, bằng lời cầu nguyện với Đức Thánh Micae.
Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ, chúng con sấp mình nguyện xin Thiên Chúa chế trị nó cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh trên trời dùng quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.(Trích Thông Điệp Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2014, lúc 13:45)

NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN ĐÃ KHAI MỞ DƯỚI THỜI CỦA ĐỨC PHANXICO : 
- CHÚNG TA, NHỮNG NGƯỜI MUỐN TRÁNH THOÁT KHỎI BỊ ĐÁNH LỪA MÀ BỎ MẤT THIÊN CHÚA THẬT, HÃY SỐT SẮNG CHẠY ĐẾN CẬY NHỜ ĐỨC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE.
VÌ ĐÂY LÀ Ý MUỐN THÁNH THIỆN CỦA CHÚA GIÊSU VÀ CỦA MẸ THIÊN CHÚA.


Sách Thánh Tiên tri Đaniel đoạn 12 có viết như sau: " Trong ngày đó, Micae, Vị Đại Nguyên Soái bảo hộ con cháu dân ngươi sẽ vùng dậy. Đây là thời khủng khoảng tột độ xưa nay chưa từng có trong các dân tộc bao giờ.....
" Ta cũng loan tin cho ngươi biết rõ mọi điều ghi trong Sách Sự Thật là, ngoại trừ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, thống soái các ngươi ra, chẳng một ai giúp ta chống lại được ( Satan và quỹ dữ ). ( Damiel 10,21 ).
Thiên Chúa là Cha vô cùng yêu thương và khôn ngoan, đã tạo dựng nên các Tổng Thần và Thiên Thần để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ, cứu giúp, bảo vệ loài người thoát khỏi nanh vuốt độc ác của quỷ dữ... Đúng như lời Thánh vương Đavit đã diễn tả cho chúng ta biết trong TV. 33, 2-3,4 - 9 :
" Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người kính sợ Chúa và bênh đỡ họ... Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người... Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt, kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe và người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn..." 
Thiên Chúa, Ngài tạo dựng nên chúng ta và Ngài không để chúng ta thiếu sự gì, miễn sao chúng ta ta dùng tự do của minh để cầu xin và vâng lời ngoan ngoãn làm theo sự chỉ vẽ đầy khôn ngoan của Ngài.
Hẳn chúng ta còn nhớ đến biến cố ngày 13.10.1884, biến cố mà theo lệnh của Đức Giáo Hoàng thời đó, khắp cả Goáo Hội đã đồng lòng cùng chạy đến với Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để tha thiết van xin Ngài cứu giúp khỏi những tàn phá kinh hoàng mà Satan và bè lũ quỷ dữ đang tác oai tác quái gây ra cho Giáo Hội.
Vào đúng ngày 13.10.1884, Đức Thánh Cha Lêo XIII đang dâng Thánh Lễ tại Vatican, thì ngài đã rơi vào cơn ngất trí nhìn thấy tương lai Giáo Hội hết sức nguy hiểm và đen tối với những trận cuồng phong khủng khiếp và tấn công như vũ bão của Luxipher và đoàn quân hỏa ngục, như muốn nhận chìm Giáo Hội của Thiên Chúa...; đồng thời Chúa cũng cho ngài biết sức mạnh và sự an ủi của Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae sẽ chiến đấu và chiến thắng để xua đuổi, tống khứ đoàn quân hùng hậu của Satan vào vực thẳm hỏa ngục và khoá nhốt chúng ở trong đó.
Tất cả mọi người tham dự Thánh Lễ của Đức Thánh Cha dâng ngày 13.10 tại Vatican đều thấy nét mặt ngài tái mét và biến sắc, nhận ra Chúa cho ngài xem thấy một điềm nào đó hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm.
Ngay sau đó, ngài đã truyền khắp cả Giáo Hội : Các Linh mục trước khi dâng Thánh lễ đều phải quỳ xuống để cùng với giáo dân đọc 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành ( Salve Regina ), và Kinh " Lạy Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến. Hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu mô quỷ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin Nguyên Soái Cơ Binh Trên Trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang dong đuổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt chúng xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen !
Có lẽ vì thế mà Satan bằng mọi giá tìm cách cám dỗ người ta đừng chạy đến kêu xin Đức Tổng Lãnh Binh Micae, vì nó biết được những ai chạy đến Đức Tổng Micae xin ngài cứu giúp thì ma quỷ sẽ thất bại nặng nề trong việc muốn làm thiệt hại người đó. 
Chúng ta còn nhớ Huấn thị 33 điểm của Tam Điểm nhằm chống phá và triệt hạ Kito Giáo mà điểm đầu tiên, chỉ tiêu đầu tiên phải đạt được là : " Phải dẹp bỏ ngay lời kinh cầu với THÁNH MICAE, THẦN HỘ THỦ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO. Kinh này thường đọc trước Thánh Lễ. Dẹp bỏ ảnh tượng Thiên Thần Micae với lập luận rằng, ảnh tượng đó ngăn cản việc tôn thờ Đức Kito " .
Và Satan đã thành công nhiều sau khi Công Đồng Vaticano II quyết định bỏ đọc Kinh Cầu Khẩn Đức Tổng LTT Micae trước mỗi Thánh Lễ như vốn có thói quen thời Đức Thánh Cha Lêo XIII năm 1884. Để rồi từ khi bỏ cầu xin Đức TLTT Micae, biết bao đau thương, biết bao sự dữ( có thể tránh được ) đã dồn dập xảy ra tại Vatican, và tại các Giáo hội địa phương, trong các cộng đoàn các Dòng tu trên toàn thế giới. 
Ngày 29.9.1984 là Lễ Các Tổng Thần, các gia đình đã bị cấm sử dụng lời cầu của Đức Lêo XIII xin Tổng LTT Micae. Vì thế, nhiều nguy hiểm đã và đang xảy đến Giáo Hội, nên năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II một lần nữa yêu cầu đọc lại Kinh Tổng Lãnh TT Micae trước mỗi Thánh Lễ, để xin ngài ra tay cứu giúp Giáo Hội, nhưng không có mấy ai để ý đến lời kêu gọi của ngài. Vậy chúng ta mới thấy rõ ràng rằng, Giáo Hội Công Giáo đã bị Tam Điểm kiềm chế và hãn ngữ rất nhiều, đâu phải giáo hoàng muốn là được ; đâu phải giáo hoàng truyền là hết những vị thừa hành của ngài răm rắp làm theo đâu !
Hẳn chúng ta còn nhớ có lần ĐTC Gioan Phaolo II nói : Nếu Cha không phải là Giáo hoàng thì Cha đã đi hành hương Đức Mẹ Mễ Du ở bên Nam Tư rồi. Chính Chúa Giêsu trong Sứ Điệp Từ Trời ngày 07.05.2012 đã phải phàn nàn như sau :
" Khi Công Đồng Vatican II đưa ra những sắc luật mới, những luật này được đưa ra bởi thế lực của nhóm Tam Điểm cùng phẩm trật như các con. Họ xảo trá đưa ra những cung cách mới để cử hành Bí Tích Thánh Thể thật xúc phạm đến Ta.
Các con cho rằng giáo huấn cởi mở khi đã công bố một lô những sai lạc gồm có : TỪ CHỐI UY QUYỀN CỦA TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, NGÀI LÀ ĐẤNG BẢO VỆ GIÁO HỘI CHỐNG LẠI SATAN. Những thế lực đó nằm trong hàng ngũ các con và các con biết mà ! ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO CÁC CON NGƯNG ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN XIN NGÀI GIÚP ĐỠ TRƯỚC MỖI THÁNH LỄ.
Các con đã đưa ra sai lầm lớn nhất trái với sự thật, ĐÓ LÀ KHÔNG CẦN PHẢI SỢ HOẢ NGỤC. Đây chỉ là đơn cử một thí dụ. Sự sai lạc này được đón nhận bởi nhiều con cái Thiên Chúa - điều này có nghĩa là hàng tỉ linh hồn phải hư mất " .
Trước đó trong Sứ Điệp thứ Năm,ngày 06.10.2011, Chúa lại lên tiếng : " Cha phải kêu mời các con cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, để ngài quở phạt Satan trong thời buổi hỗn loạn này ".
Chúng ta nhỏ bé khiêm tốn vâng lời Chúa chạy vội ngay đến với Đức TLTT Micae, để xin được gia nhập vào Đoàn Quân Thiên Đàng xông tả đánh hữu phá nước Satan cho Trái Tim Chúa, Trái Tim Mẹ Toàn Thắng. Chúng ta hãy sắm ngay cho mình một lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Tổng Thiên Thần Micae, năng đọc kinh cầu xin ngài phù hộ, chở che, cứu giúp an toàn hồn xác mỗi khi đi ra khỏi nhà, mỗi khi ngồi trên xe, nhất là trước mỗi khi nguy hiểm bị cám dỗ phạm tội, mỗi khi gặp khó khăn cách này cách khác trong đời sống, đặc biệt là thời gian " bội giáo, bách hại, hầm trú " sắp tới.
Vâng lời Chúa và Đức Mẹ mau chạy đến với Đức Thánh Micae, xin ngài bảo vệ Đức Tin cho chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành với Chúa, với Đức Mẹ, với Giáo Hội Chân Chính của Chúa. Xin ngài bảo vệ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống, Ảnh Mẹ Cứu Rỗi và gắn bó, tín trung bảo vệ cây Thánh Giá Chúa Kito, ,cùng giúp chúng ta có đủ các điều kiện thích thuận để chuẩn bị hiên ngang mạnh mẽ, bình an vui sướng tiến vào Trời Mới Đất Mới lãnh nhận trọn vẹn lời Chúa hứa cho những ai thành tâm thiện chí bền đỗ phụng sự Chúa và làm con nhỏ bé của Đức Mẹ cho đến cùng. Amen !
LM. ĐaMinh Đồng Trung

NGHE RADIO CÔNG GIÁO

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep Chua Giesu,Su Diep Chua Cha,Su Diep Duc Me

SỐNG ĐẠO

complex{fbig2}/Song Dao,Cac Thanh,Guong Sang,Cau Nguyen

ĐIỀM BÁO

complex{fbig2}/Dau Chi Thoi Dai,Dau Hieu Thoi Cuoi,Diem Bao

GIÁO HỘI

complex{fbig2}/Tin Giao Hoi,Vatican,Giao Hoang

CHIA SẺ

complex{fbig2}/Suy Tu,Chia Se,Suu Tam

ĐỜI SỐNG

complex{fbig2}/Tong Hop, Suc Khoe, Doi Song

NGHE

complex{fbig2}/Audio, Bai Giang, Am Nhac

XEM

complex{fbig2}/Video, Thanh Ca,

ẢNH

[Duc Giao Hoang][gallery2]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.