Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiên Tri GiảHiển thị tất cả
Hậu quả của việc tin theo Thị nhân giả, ngôn sứ giả, tiên tri giả
Lm Đồng Trung chia sẻ về "thị nhân" giả, về thông điệp giả và về cách phân biệt thật giả
Sứ Điệp Ứng Nghiệm: Ngôn sứ giả sẽ được đối xử như một vị thánh sống
Những lời tiên tri từ Kinh Thánh và Thiên Đàng liên quan đến Ngôn Sứ Giả
Lm Đồng Trung: Khi thấy các điều đó, Giờ Cứu Rỗi đã tới
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và sự khác lạ trong nghi thức trong thánh lễ
Như thể một phép lạ xảy ra, ngôn sứ giả sẽ làm ra vẻ như là trỗi dậy từ cõi chết
Người ta sẽ thấy tên tiên tri giả đang hợp nhất các giáo hội trên thế giới
Chính từ trong Đế Quốc La Mã mà sự thù nghịch khủng khiếp sẽ nổi lên chống lại Ta
Sứ Điệp Ứng Nghiệm: Chúng sẽ không hôn Chân Ta
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Như thể một phép lạ xảy ra, tiên tri giả sẽ có vẻ như là trỗi dậy từ cõi chết
Linh Mục Đồng Trung: Điều không tưởng lại có thật về vị Tiên Tri Giả
Nhóm quyền lực liên hệ với Tên Phản Ki tô cùng với Tiên tri giả đang kiểm soát thế giới
Tiên Tri Giả không chỉ chiếm lấy Giáo Hội Công Giáo, ông ta sẽ còn kiểm soát tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo
Ông ta, kẻ dám ngồi trong Thánh Điện của Ta, và là kẻ đã được gửi đến bởi tên ác quỉ, ông ta không thể nói Sự Thật vì ông không đến từ Ta
Ngôn Sứ Giả tên là 666 được đề cập trong Sách Khải Huyền 13:11-18 đã xuất hiện
Xem Quả Thì Biết Cây - Sự khác lạ của Đức giáo hoàng Phanxicô