Bài Viết by "Tiền"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Sau đây là gương một vị thánh, người đã sống đúng câu Kinh Thánh: "Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được" (10;39).

Con xin ngẫm như sau: Ai giữ tiền bạc mình thì nó sẽ vô dụng, mối mọt, tiêu tán, ai liều mất tiền bạc vì Chúa thì sẽ tìm được nhiều hơn nữa.

Điều này rất đúng với các thánh, các ngài đã bán mọi sự vì Chúa Kitô, khi nào các Ngài cần tiền bạc để phụng sự Chúa, thì Chúa lại ban cho dồi dào. Đặc biệt là tiền bạc cha Thánh không bao giờ giữ quá ba ngày.

Cha Gioan thương người có tội là người khốn khó phần hồn trước rồi thương những người nghèo phần xác sau. Cha thương người nghèo vì Chúa Giêsu đã thương họ, vì họ đói khát, rách rưới, túng thiếu và vì người ta khinh miệt họ. Những người nghèo thường đến xin ăn trước cửa nhà xứ mỗi ngày và cha luôn làm phước giúp đỡ tất cả. Không kể những người thường đến ăn xin trước cửa nhà xứ, cha còn làm phước cho những nhà nghèo túng, ốm đau trong cả miền chung quanh xứ Ars nữa. Cha cung cấp cho mỗi một nhà, bốn năm quan hay bảy, tám quan một tháng trong suốt năm. Những nhà cha phải chu cấp, nhiều khi lên đến bốn năm mươi nhà. Còn những người tàn tật không làm được việc gì, khi sống thì được cha nuôi, còn khi chết thì cha lo ma chay an táng; những người như thế nhiều lắm.

Có nhiều người miễn cưỡng bố thí, họ vừa bố thí vừa mắng nhiếc, vừa khinh miệt người nghèo, còn cha Gioan vui mừng khi bố thí, cha vừa làm phúc vừa an ủi người nghèo. Cha nói:

- Người nghèo đến ăn xin ở nhà chúng ta là điều phúc và tiện lợi cho chúng ta,vì nếu họ không đến thì chúng ta phải đến cùng họ, mà nhiều khi chúng ta bị ngăn trở nhiều việc không đi được. Chúng ta đừng mắng nhiếc, chê họ là người lười biếng, vì có khi Chúa định cho họ phải ăn xin, nên khi la mắng người nghèo là chúng ta liều mình chống cưỡng lại thánh ý Chúa.

Ở phần trước, chúng ta có kể về lòng thương người nghèo và hay bố thí của cha Gioan như thế nào. Cha bán các đồ lễ, áo quần cũ, giày rách để có tiền giúp người nghèo, khi không còn gì nữa, cha cởi áo mình đang mặc mà cho nó. Ở đây, chúng ta chỉ nói về việc cha lấy tiền ở đâu để giúp người nghèo và làm nhiều việc sáng danh Chúa.

Có người thắc mắc:
- Cha Gioan rất khó nghèo không có của cải gì, vậy cha lấy tiền của ở đâu để bố thí cho người nghèo và làm nhiều việc lành như thế?

Cha chẳng lấy tiền ở đâu cả mà có khi chính Chúa đem tiền bạc đến cho cha. Từ khi cha nổi tiếng khắp nơi, mọi người đều biết tiếng và tin cha là đấng thánh, có nhân đức lạ lùng, những người giàu có bên Châu Âu và Châu Mỹ hay gởi tiền bạc nhờ cha phân phát cho người nghèo, hay làm các việc lành khác tùy ý cha. Những người có tội mà cha khuyên bảo ăn năn trở lại, những người bệnh tật cha chữa lành muốn đền ơn cha, cũng gởi tiền bạc cho cha.

Có một điều lạ là cha muốn có tiền lúc nào thì được ngay lúc ấy, muốn cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Vàng bạc của cải mà cha có trong hơn ba mươi năm đó thì nhiều vô kể không ai biết rõ, vì cha luôn giấu không mấy khi nói ra điều ấy. Thỉnh thoảng khi tiền đã cạn, cha kêu xin Thánh Philomena và các thánh quan thầy lo liệu tiền bạc giùm cho cha. Chính cha đã cho biết: "Khi tiền của tôi đã cạn, tôi đến quấy rầy các đấng quan thầy của tôi". Nghĩa là cha xin các thánh lo liệu tiền nong cho cha và các thánh ấy luôn nhận lời cha cầu xin. Vì khi cha vừa cầu nguyện xong, có người đưa tiền đến cho cha, có khi cha thấy tiền trên túi áo, trên bàn viết, ở trên tủ sách và có khi ở trong tro bếp nữa.

Bà Catharina nói:
- Cha xứ của tôi muốn được tiền bạc lúc nào, được bao nhiêu thì được nhận lời ngay. Các thánh quan thầy của cha lo liệu tiền bạc như ý cha xin.

Mới đây cha muốn có tiền để xin lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria nên ngài xin: "Lạy Mẹ Maria, nếu việc con đẹp lòng Mẹ, xin Mẹ lo tiền cho con".

Ngay ngày hôm đó, khi cha vừa giảng giáo lý xong, cha nói với tôi:
- Trước khi cha ra giảng giáo lý, cha mở tủ và thấy trong đó có hơn bốn năm trăm quan tiền, đó là dấu chỉ cho thấy điều mà cha định làm thì đẹp lòng Đức Mẹ.

Linh mục giúp xứ Ars kể:

"Có một lần cha Gioan bắt những trẻ mồ côi cầu xin với Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thánh Gioan Batixita một tuần chín ngày, và dặn chúng cầu nguyện thật sốt sắng vì có việc quan trọng và cần lắm nhưng cha không nói đó là việc gì. Đến giữa tuần, cha bảo tôi:
- Kỳ này tôi buồn lắm vì nợ sáu nghìn quan tiền, nay hết hạn tôi phải trả ngay mà không còn đồng nào.

Tôi thưa rằng:
- Xin cha hãy trông cậy và cầu xin Chúa, chắc Người sẽ lo liệu cho cha.

Quá trưa hôm ấy, cha vui vẻ đến thăm tôi và kể:
- Tôi tìm được nhiều tiền nên đã trả hết nợ mà hãy còn dư.

Tôi hỏi:
- Thưa cha, cha tìm số tiền ấy ở đâu, xin cha dạy con làm phép lạ như cha.

Cha Gioan yên lặng một lúc rồi nghiêm giọng nói:
- Không có sự gì phá được chước ma quỷ và mở lòng Chúa ban những điều ta cầu xin cho bằng ăn chay hãm mình, thức đêm cầu nguyện. Ngày xưa khi có một mình tôi coi sóc xứ Ars, chưa có linh mục nào giúp tôi và tôi còn khỏe thì tôi ăn chay hãm mình thức đêm nhiều lắm, nên tôi cầu xin điều gì thì được điều ấy. Nhưng bây giờ tôi già nua yếu đuối, không nhịn đói được như trước nữa, bây giờ tôi nhịn đói thì mệt mỏi, nhọc nhằn nói không ra tiếng.

Theo lời ấy, ta biết cách cha Gioan kiếm tiền và những điều khác mà cha muốn xin. Đó là bởi cha cầu nguyện, hãm mình, ăn chay đền tội, cha cậy nhờ người khác cầu nguyện và chính cha cầu nguyện suốt ngày thâu đêm nữa".

Cha Gioan làm phúc cho người nghèo không hết số tiền mà người ta dâng cúng cho thì lấy tiền ấy làm các việc tốt lành khác để sáng danh Chúa. Cha quý trọng Thánh Lễ hơn hết mọi sự vì cha biết Thánh Lễ linh mục dâng trên bàn thờ bây giờ cũng là hy lễ mà Chúa Giêsu đã dâng trên thánh giá xưa, và công nghiệp của Chúa Giêsu ngày xưa bao nhiêu thì công nghiệp Thánh Lễ linh mục cử hành trên bàn thờ cũng bấy nhiêu. Cha xác tín rằng chẳng có việc nào có sức thờ phượng, tạ ơn Chúa, đền bù tội lỗi thiên hạ và cầu xin được mọi ơn lành hồn xác cho bằng Thánh Lễ. Vì cha có lòng yêu chuộng và trông cậy vào Thánh Lễ như vậy nên đã để dành được tám chục ngàn quan làm quỹ để xin mỗi năm gần hai nghìn lễ theo ý cha xin. Đây là số lễ cha Gioan đã xin, không những một năm mà hàng năm:

1. Xin 100 lễ đền tội cho những người xúc phạm đến bí tích Thánh Thể.

2. Xin 100 lễ cầu cho người có tội ăn năn trở lại.

3. Xin 100 lễ cầu cho người ngoại đạo bỏ tà thần trở lại đạo thật.

4. Xin 100 lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu, xin Người phù hộ cho các linh mục đi truyền giáo.

5. Xin 100 lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, xin Mẹ phù hộ cho các linh mục ở trong cùng địa phận với cha.

6. Xin 100 lễ kính bảy sự Thương Khó Đức Mẹ, xin Mẹ phù hộ cho người sắp chết.

7. Xin 200 lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục.

8. Xin 100 lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ lo cho các trẻ con mới sinh được rửa tội.

9. Xin nhiều lễ kính Thánh Philomena và nhiều lễ cầu cho những người làm ơn cho cha.

Cha biết xứ đạo tĩnh tâm chung vài năm một lần là việc tốt lành, đem lại nhiều ích lợi cho người ta, vì trong dịp tĩnh tâm ấy nhiều người có tội được ăn năn trở lại. Nhưng có nhiều xứ nghèo không tổ chức tĩnh tâm chung một cách long trọng được, vì phải sắm nhiều đồ đạc để chuẩn bị và trang hoàng nhà thờ, lại phải mời nhiều linh mục xứ khác đến giảng và ngồi tòa giải tội, phải bố thí tiền của cho người nghèo, giúp đỡ người túng thiếu. Nếu không, họ lấy gì ăn mà đi nhà thờ, nghe giảng, nghe đọc sách, đọc kinh cầu nguyện suốt tuần tĩnh tâm được. Vì thế, cha trích hai trăm ngàn quan tiền để làm quỹ giúp những xứ nghèo trong địa phận chi phí trong tuần tĩnh tâm chung. Cha cũng mở trường dạy các trẻ em nam nữ, và lập quỹ nuôi các thầy dòng và các nữ tu dạy các trẻ ấy.

Chúng ta chỉ kể ra đây đôi ba việc mà cha Gioan đã gầy dựng thôi vì không thể kể hết được. Bấy nhiêu việc cũng đủ cho thấy tiền bạc qua tay cha Gioan trong những năm cha coi sóc xứ Ars thì nhiều vô kể. Tiền bạc làm phúc chỉ qua tay cha mà thôi, chẳng mấy khi cha giữ tiền ấy trong hai ba ngày. Bình thường cha có tiền ngày nào thì phân phát cho người nghèo hay làm việc lành khác trong ngày ấy, ít khi trì hoãn đến ngày hôm sau.

Khi được người ta dâng cúng tiền bạc thì cha mừng lắm, nhưng khi cúng tiền để làm việc lành thì cha càng mừng hơn nữa. Lúc ấy cha tươi cười nói:
- Ma quỷ thấy chúng ta lấy tiền mà nó dùng để mưu hại người ta, để làm việc lành sinh ơn ích cho người ta thì nó tức giận lắm.

Theo: http://www.xuanha.net/S-Tr-Gioanvianey/p5-3quangdai.htm

TP - Lãnh đạo Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, kinh phí chỉ còn đủ trả lương và tiền điện nước đến hết tháng 11, sau đó chưa biết lấy tiền đâu trả lương. Kinh phí hoạt động đã thiếu mấy tháng nay. Bên cạnh đó, thành ủy còn nợ nhiều tỷ đồng.
Vì nợ nần, tại phòng làm việc của Chánh văn phòng Thành ủy Nguyễn Quốc Minh đã xảy ra vụ “náo loạn”. Sáng 16/10, ông Minh cùng kế toán Văn phòng Thành ủy Đỗ Thu Hương có buổi làm việc về bàn giao công nợ, có Phó Bí thư Thành ủy Trà Văn Bắc dự. 

Làm việc xong, ông Bắc ra về nhưng bà Hương không đồng ý, chỉ tay vào mặt ông Bắc và hỗn loạn xảy ra. Nhiều người chạy đến, lập biên bản với gần chục chữ ký, có cả Đội trưởng Đội bảo vệ. Theo biên bản, bà Hương “cầm bình trà ném mạnh xuống bàn, bình trà bị bể, văng mảnh vỡ khắp phòng, bể một khay đựng bình, ly”.

Bàn giao nợ giữa lãnh đạo mới và cũ, sau đại hội Đảng nhiệm kỳ mới. Theo biên bản bàn giao tài chính ngày 18/8, quỹ cơ quan còn hơn 2,748 tỷ đồng, nhưng thực tế không có tiền. Thủ quỹ Phan Thị Hơn cho biết, tháng 1/2015, nhận bàn giao từ thủ quỹ cũ, sổ sách ghi 1,8 tỷ đồng nhưng thực tế đã không có tiền mặt.

Phó chánh Văn phòng Trịnh Thu Phương, người được ủy quyền điều hành kinh phí của cơ quan, cho biết thêm, từ năm 2014 trở về trước có hơn 1,738 tỷ đồng đã chi mà chưa quyết toán được; mấy tháng đầu năm 2015 cán bộ nhân viên ở Thành ủy tạm ứng 1,691 tỷ đồng cũng chưa thanh toán. Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của thành phố Bạc Liêu, ông Huỳnh Chí Nguyện, nói rằng, ít nhất phải thuyết minh làm rõ hơn 2,5 tỷ đồng đã chi tiêu.

Đang quá rối rắm thì chiều 21/9, thêm biên bản bàn giao công nợ giữa lãnh đạo cũ và mới, liệt kê nhiều khoản chi từ biên soạn lịch sử Đảng đến tiếp khách, khám sức khỏe cho cán bộ, tổng cộng hơn 2,818 tỷ đồng.

Ngày 14/10, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu, ông Lê Hoàng Thiển, lại gửi đến Văn phòng Thành ủy Bạc Liêu thông báo nợ các loại bảo hiểm gần 478 triệu đồng.

Hiện chưa biết hàng tỷ đồng nợ nần đã được sử dụng như thế nào, chỉ biết dự toán ngân sách năm 2015 cho Thành ủy Bạc Liêu chỉ còn 1,593 tỷ đồng để chi tiêu trong 5 tháng, từ tháng 8 đến 12. 

Lãnh đạo Thành ủy nói, số tiền đó không đủ trả lương và tiền điện nước, không còn tiền để hoạt động. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã cử cán bộ xem xét nợ và việc chi tiêu thời gian của Thành ủy Bạc Liêu.

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thanh-uy-bac-lieu-het-tien-hoat-dong-939787.tpo

Tiền mặt chưa biến mất hẳn trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng các công ty tài chính và thông tin lớn nhất đang tìm cách thay thế việc sử dụng tiền mặt bằng phương thức thanh toán qua các phương tiện thông tin liên lạc vô tuyến. Thụy Điển là nước tiên phong trong lĩnh vực này với khoảng 85% đến 90% các giao dịch mua bán được thực hiện qua phương tiện điện tử. Hoạt động quả là lớn lao và đã có một số phản đối mạnh mẽ việc thay thế toàn diện tiền mặt. 

Tiền mặt là thứ mà người ta có thể giữ và dùng để mua bất cứ thứ gì hay xài cho bất cứ mục đích gì. Vậy thì có phải nó đang mất dần sự ưa chuộng trên thế giới?

Theo ông John Sheldon thuộc Nhóm Đổi mới công ty MasterCard, việc tiến đến một xã hội không còn dùng tiền mặt đang ngày càng tiến triển nhanh trên khắp thế giới, nhất là ở châu Phi. Ông nói:

“Họ có cơ hội bỏ qua các công nghệ hạ tầng hiện đang có châu Âu và Bắc Mỹ vì họ, cũng giống như Trung Quốc, có thể thông qua các bước để từ PC tiến đến điện thoại di động 4G. Các xã hội ở châu Phi, châu Mỹ Latinh, Đông Nam Á cũng có cùng cơ hội bỏ qua các công nghệ thanh toán để tiến thẳng đến điện thoại di động và thanh toán qua điện thoại di động thay vì qua tất cả các bước từ thẻ magstripe, con chip và các công nghệ khác. Vì vậy họ có thể tiến nhanh hơn nhiều."

Công ty MasterCard đã làm việc với Nigeria và Nam Phi từ lâu nay để giảm gian lận bằng cách sử dụng cái được gọi là công nghệ “chứng minh nhân thân” – cho phép thực hiện các giao dịch không bằng tiền mặt một khi người sử dụng thẻ được xác minh. Ông Sheldon giải thích:

"Tôi sắp mua hàng và chứng minh việc mua đó bằng ảnh căn cước của tôi, dùng bức ảnh đó để xác lập rằng đây là tôi. Nó thực sự chứng minh tôi, tìm mật khẩu của tôi và như vậy chứng minh rằng tôi đang ở đây và tôi đang tồn tại và vậy là tôi có thể mua hàng.”

Ở khắp các lục địa, người ta vẫn cứ tiếp tục in tiền. Nhưng theo Giáo sư Robert Hockett của Đại học Cornell thì không xài tiền mặt trong giao dịch mua bán là điều cần thiết ở nhiều nước. Ông nói:

“Thường khó mà tìm các dịch vụ ngân hàng, tìm được các tổ chức ở một địa điểm thuận tiện có thể đi đến đó gửi tiền hay gặp viên chức ngân hàng hay đại loại như vậy. Vì vậy cuối cùng thì thật là thuận tiện, kiểu như, có thể mang ngân hàng theo với mình, dưới hình thức một thiết bị điện tử duy nhất như điện thoại di động chẳng hạn.”

Ông Scott Shay, chủ tịch và là người sáng lập Ngân hàng Signature ở thành phố New York, cảnh báo một thế giới hoàn toàn không còn dùng tiền mặt. Ông nói:

“Một khi chúng ta tiến đến mức không còn chỉ tệ, không còn tiền mặt, trên cơ bản là mọi giao dịch mà bất cứ cá nhân nào thực hiện đều dễ bị theo dõi và thậm chí đáng lo ngại, kiểm soát hơn.

Vậy thì có thuyết phục công chúng hoàn toàn giao dịch bằng điện tử không? Bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Huda Alzeera người Bahrain phát biểu:

“Có thể thanh toán bằng phương tiện điện tử cũng tốt, khi mua hàng hoá trực tuyến. Cách đó thực sự tiện lợi cho toàn cầu hoá, bạn biết đó, mình có thể trả tiền trên mạng, và có thể mua hàng từ những nước khác nhau. Thanh toán điện tử tiện lợi. Nhưng tôi cảm thấy trong sinh hoạt hàng ngày có tiền mặt cũng tốt.”

Theo các chuyên gia về tiền tệ, các nước sử dụng tiền mặt chịu một phí tổn rất lớn – trong đó có chi phí in tiền, giữ an toàn tiền và phân phối tiền. Tuy nhiên cho dù ở Thuỵ Điển là nước gần như không xài tiền mặt, 2/3 dân Thuỵ Điển nghĩ rằng mang theo tiền mặt là quyền của người ta.
Theo Voa

Gởi tiền tiết kiệm 400,000 Euro nhưng không lấy lại được tiền
Một người đàn ông quê ở Vũng Tàu, sống và làm việc tại Pháp đã gởi số tiền 400,000 Euro tại ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi Quận 1 - Sài Gòn. Ông Dương Thanh Nghị 42 tuổi gởi số tiền này tích lũy qua thời gian, mỗi lần gởi từ nước ngoài về một ít.

Người thường xuyên liên lạc với ông Nghị là ông Nguyễn Lê Kiều Quang, nguyên giám đốc phòng giao dịch Agribank Hòa Hưng, thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi, đã bỏ trốn cùng 800,000 Mỹ kim của ngân hàng này.

Ông Quang thường xuyên liên lạc, thuyết phục ông Nghị gửi tiền tại ngân hàng. Cuối năm qua, ông Nghị rút hết các sổ tiết kiệm cũ, dồn lại và cộng thêm cho đủ 400,000 Euru theo kế hoạch đầu tư. ông Quang và nhân viên đưa cho ông Nghị ký rất nhiều giấy tờ, trong đó có một số tờ giấy trắng. Theo lời ông Quang là những tờ giấy ký sẵn để tiện cho việc hoàn tất thủ tục rút tiền, nộp tiền cho đỡ mất thời gian. Trước đây nhiều lần ông Quang cũng đề nghị như vậy, nên ông Nghị không nghi ngờ gì.

Ngày 2 tháng 2, ông Nghị tới ngân hàng để rút tiền, nhân viên giao dịch hẹn 2 ngày sau. Đúng hẹn, thay vì gặp ông Quang thì được gặp ông Khải, nhân viên điều tra phụ trách lĩnh vực ngân hàng. Ông Khải cho biết, số tiền 400,000 Euro đã được thế chấp để vay số tiền tương đương.

Ông Nghị thật sự bất ngờ trước những thông tin và cách hành xử của phía ngân hàng. Ông ta nói chưa bao giờ thế chấp sổ tiết kiệm của mình để vay khoản tiền nào, trong tay ông còn sổ tiết kiệm, và phía ngân hàng xác nhận trong hệ thống của họ có số tiền của ông.

Theo luật sư, ông Nghị có thể khởi kiện ra tòa. Ngân hàng giải thích là có liên quan tới vụ án tham ô tài sản của một giám đốc ngân hàng là không hợp lý. Nếu nhân viên của ngân hàng có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt tiền của ngân hàng thì đó là trách nhiệm của ngân hàng, là việc nội bộ, không liên quan đến trách nhiệm của khách hàng.

Hồng Tú / SBTN

Dê được coi là linh vật của năm Ất mùi nên thời điểm này, các sản phẩm như tiền in hình dê, linh vật dê đã được nhiều người “săn” tìm làm quà lì xì, biếu Tết.
Tiền in hình dê
Anh Hùng, chủ một cửa hàng kinh doanh tiền độc tại Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, dù 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng thời điểm này anh đã nhận được rất nhiều đơn hàng đặt mua tiền có in hình con dê. Không nhớ chính xác đã bán ra bao nhiêu tờ in hình dê nhưng anh Hùng cho hay, anh bán cho cả khách mua lẻ và mua buôn, mỗi lần giao hàng từ vài chục đến cả trăm tờ.

Tiền in hình dê 50 ruppe Nepal giá 80.000 đồng/tờ

Anh Hùng cho biết năm nay là năm con dê nên nhiều người săn tiền có hình con vật này. Mang ý nghĩa may mắn, nhiều người chọn tiền in hình dê để làm quà tặng, lì xì trong dịp Tết sắp tới.

Tiền in hình dê, tiền mạ vàng có giá từ trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng. Có nhiều tờ tiền in hình dê như đồng 50 ruppessn Nepal tương đương 10 nghìn đồng được rao bán 80.000 đồng/tờ. Hay 1000 sillings của Uganda năm 2010 là một trong những tờ tiền hiếm hoi có hình ảnh con dê, giá bán 60.000 đồng/tờ. Tiền Úc in hình dê giá 250 nghìn đồng/tờ. Đắt nhất là sản phẩm tờ tiền thật 2 USD in màu hình con dê. Mặt trước của tờ tiền có hình hai con dê chụp nghiêng, đi kèm là một phong bao và chứng nhận của Bộ Tài chính Mỹ. Tờ tiền này được rao bán 600.000 đồng/tờ.

Theo anh Hùng, toàn bộ số tiền này đều được nhập từ nước ngoài về. Do chi phí vận chuyển đắt nên phải bán đắt. Tuy nhiên anh Hùng cũng cho biết, gần đến Tết sẽ khó nhập hàng hơn, tiền khan hiếm hơn nên có khả năng giá cả các loại tiền này sẽ còn tăng nữa.

Tiền Úc in hình dê được bán với giá 250.000 đồng/tờ

Bên cạnh đó, tiền 2USD cũng được xem là đồng tiền may mắn, bán chạy vào mỗi dịp Tết. Năm nay ngoài tờ 2USD Plastic mạ vàng loại một mặt và hai mặt giá từ 15.000- 20.000 đồng/tờ còn có tiền 2 USD mạ vàng 24k giá 80.000 đồng/tờ hay tiền 100 USD bằng vàng 9999 giá gần 4 triệu đồng/tờ. Theo người bán, loại tiền này được thiết kế cả 2 mặt giống hệt tờ tiền thật và được mạ bằng vàng. Mang ý nghĩa may mắn cộng thêm vẻ đẹp của nó khiến lượng người mua loại quà tặng này càng tăng.

Ngoài ra còn có một số tờ tiền hình con trâu, con ngựa, hổ...để mừng cho người cùng tuối. Giá mỗi tờ tiền cũng dao động từ 60.000- 80.000 đồng.

Linh vật dê

Theo chủ cửa hàng phong thủy trên đường Hoàng Hoa Thám, trong quan niệm phong thủy dê được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần nên khi bài trí dê trên bàn làm việc sẽ giúp chủ nhân luôn giữ được sự điềm đạm, tốt cho các mối quan hệ giao tiếp. Hơn nữa năm nay là năm con dê vàng, mọi việc đều do ông Dê cai quản nên việc sử dụng vật phẩm phong thủy dê để trưng bày sẽ giúp chủ nhân càng thêm may mắn.

Được quảng cáo làm bằng đá tự nhiên, sản phẩm này có giá khoảng 3 triệu đồng

“Mặc dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2015 nhưng thị trường quà tặng phong thủy dịp Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng trong năm Ất Mùi, niện nay tại kho xưởng các nhân công đang tích cực chế tác, cho nhiều mẫu dê đẹp. Trong các vật phẩm phong thủy thì sản phẩm “Tam dương khai thái” bằng đá được nhiều người lựa chọn nhất. Mỗi sản phẩm dao động từ 2,5- 3 triệu đồng, loại bằng bột đá giá từ 600 nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Giá tiền của mỗi sản phẩm phụ thuộc vào chất liệu, khối lượng. Song chỉ có sản phẩm bằng đá tự nhiên mới có tác dụng phong thủy vượt trội, còn đá nhân tạo hoặc bột đá chỉ có tác dụng trang trí là chính”, chủ cửa hàng này chia sẻ.

Tại cửa hàng phong thủy ở Xã Đàn có rất nhiều mẫu dê được chế tác từ chất liệu đá thạch anh. Mỗi sản phẩm tại đây dao động từ 3- 5 triệu đồng.

Dê phong thủy tạc từ đá thạch anh trắng

Nhân viên cửa hàng cho biết, do năm nay là năm dê nên đa số khách hàng đều chọn linh vật dê. Hiện tại cửa hàng có nhiều mẫu dê làm bằng đá tự nhiên, sắp tới sẽ về thêm các sản phẩm bằng bột đá. Ngoài ra khách hàng có thể đặt cửa hàng chế tác hình dáng linh vật theo ý muốn.

Theo tư vấn của người bán, Từ đầu năm 2014 đến giờ cửa hàng đã bán được rất nhiều linh vật dê vì theo quan niệm dê có thể trấn sao cho những người có sao xấu. Có các mẫu dê được nhiều người lựa chọn như dê đứng trên đồng tiền có ý nghĩa đem đến tiền bạc; dê đứng trên cây tùng nhằm đem đến sức khỏe. Để hút khách nhiều cửa hàng còn giúp khách chọn giờ đẹp hợp tuổi để khai quang vật phẩm phong thủy để lấy may và cấp giấy chứng nhận, kiểm định cho mỗi sản phẩm để tạo lòng tin cho khách hàng.

Diệu Thùy

Dân Nga ồ ạt đổi tiền, ngân hàng cạn ngoại tệ

BizLIVE - Các quầy giao dịch nhiều nơi trên nước Nga đã cạn kiệt USD và euro vào thứ Tư, trong khi người dân đổ xô đi đổi ruble sang ngoại tệ, Thời báo Moscow đưa tin.
Tính từ đầu năm tới nay, nội tệ Nga mất giá hơn 40% so với đồng bạc xanh. Ảnh: Bloomberg

Sau hai ngày ruble sa sút hơn 20% giá trị, các phòng giao dịch trên khắp nước Nga đã thông báo cạn sạch ngoại tệ để đổi cho người dân.

"Chúng tôi không còn một đồng ngoại tệ nào. Ngân hàng đang đặt thêm để phục vụ cho ngày mai, nhưng tôi chưa thể khẳng định sẽ được bán khoản tiền này", một giao dịch viên tại Moscow trả lời phỏng vấn hãng RIA Novosti.

Nhiều ngân hàng địa phương tại Rostov-on-Don, Chelyabinsk, Khanty-Mansiisk và Tyumen cũng trong tình trạng "khát" ngoại tệ, Interfax ghi nhận.

"Giờ có khách bán ngoại tệ cho ngân hàng thì chúng tôi mới có tiền để đổi", giao dịch viên tại ngân hàng Credit ở Rostov-on-Don cho hay.

Thậm chí nhiều "ông lớn" trong ngành như Sberbank cũng bị ảnh hưởng, một số chi nhánh nhà băng đã báo cáo hết USD và euro vì nhu cầu đổi tiền trong dân tăng vọt.

Tính từ đầu năm tới nay, nội tệ Nga mất giá hơn 50% so với đồng bạc xanh. USD hiếm hàng đồng nghĩa sẽ càng đắt đỏ.

Vào thứ Tư, một số ngân hàng ở Moscow chào giá hoán đổi tại mốc 77 ruble đổi 1 USD và 100 ruble đổi 1 euro. Con số này cao hơn hẳn so với tỷ giá hối đoái chính thức của Ngân hàng Trung ương niêm yết, tại 61,15 ruble đổi 1 USD và 76,15 ruble đổi 1 euro.
Với những người không đổi được tiền tại ngân hàng, họ đổ xô đi mua đồ điện tử hoặc các mặt hàng đắt tiền, sau đó thanh toán bằng thẻ ATM để “xả” đồng ruble khỏi tài khoản. 

Dù vậy, nhiều người dân Nga vẫn muốn giữ lại ruble. "Mọi người kháo nhau rằng sau dịp Năm mới, USD sẽ rẻ hơn", một phụ nữ tại Uzbekistan cho biết.

LỀ PHƯƠNG


Trích Sách Những Sự Thật Cần Biết:

CHỦ ĐỀ 2: ẤN THỨ 2 LÀ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 3

> KHẢI HUYÊN 6:3-4: “Khi Con Chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe Con Vật thứ hai hô: "Hãy đến!" Một con ngựa khác đi ra, đỏ như lửa, người cỡi ngựa nhận được quyền cất hòa bình khỏi mặt đất, để cho người ta giết nhau; người ấy được ban một thanh gươm lớn”.

> CHIA SẺ: Trong Sách Sự Thât Chúa giải thích Ấn thứ 2 như sau:

TĐ-16/5/2012: //+ Ấn thứ hai sắp được mở ra như đã được tỏ ra cho thánh Gioan thấy - như đã ghi trong Sách Khải Huyền.

+ Nó sẽ bắt đầu bên Âu Châu. Hệ thống ngân hàng của các con sẽ là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này và nước Đức, một lần nữa sẽ nhúng tay vào thảm họa này như hai lần trước.

THỰC TẾ: EU bàn cách đóng cửa các ngân hàng thua lỗ.

- Việt Nam: Hết chịu nổi, ngân hàng phơi ra bộ mặt thật

Chủ nhật, 2013-11-17 12:48:11 - Nguồn: Trithucthoidai.vn.

TĐ-16/5/2012: Khi mới bắt đầu thì chỉ là một sự cứu vãn tình hình kinh tế và thảm họa này sẽ ảnh hưởng đến Hy Lạp rồi sẽ lan sang Pháp.

THỰC TẾ: Kế hoạch cứu nguy tài chính Hy Lạp sắp được đưa ra 

biểu quyết.- Kinh tế Pháp có rơi vào vòng suy thoái? (VOV) – Số liệu thống kê của INSEE kinhh tế Pháp sẽ tăng trưởng ở mức 0% năm 2013.

TĐ-16/5/2012: Bên Trung Đông, chiến tranh giữa Do Thái và Iran cũng sẽ bùng nổ và Syria sẽ là nguyên nhân chính cho sự sụp đổ của Ai Cập.

THỰC TẾ: 1. Israel có thể đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá?

2. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh Israel – Iran: Xin xem tại: http://www.tinmoi.vn/nguy-co-bung-no-chien-tranh-israel-iran

3. Chiến sự tại Syria: Cục diện mới và những hệ lụy.> http://dantri.com.vn

-"Nền kinh tế Ai Cập chỉ còn tồn tại trong sáu tháng?". 06/07/2013 

TĐ-16/5/2012: + Hỡi con, Ta đánh thức con dậy để nói cho con biết điều này, không phải để làm cho con sợ hãi nhưng để kêu gọi các con phải cầu nguyện nhiều cho Châu Âu. Vì chiến tranh và vì thiếu thốn tài chánh, phần lớn thu hoạch sẽ bị thất thu và điều này sẽ dẫn đến việc ấn thứ ba được mở ra tức sanh ra nạn đói.

(Trích Sách Khải Huyền chương 6: Khi Con Chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Con Vật thứ ba hô: "Hãy đến!" Tôi thấy: kìa một con ngựa ô, và người cỡi ngựa cầm cân trong tay. Tôi lại nghe như có tiếng nói từ giữa bốn Con Vật vang lên: "Một cân lúa mì, một quan tiền! Ba cân lúa mạch, một quan tiền! Còn dầu và rượu, thì chớ đụng đến!).

> TĐ-13/10/2012: Các con Mẹ phải chuẩn bị thực phẩm không dễ hư và thật nhiều nước uống, vì thời gian của sự khan hiếm và hạn hán sắp xảy ra. Đừng bướng bỉnh, hãy nhìn xem NẠN ĐÓI đang đến mà nhiều người vẫn còn tản bộ để thư giãn, như không có gì sẽ xảy ra. Tất cả mọi điều mà Mẹ và Thiên Chúa đã tuyên bố chắc chắn sẽ ứng nghiệm đến từng chữ. HÃY TÍCH TRỮ THỨC ĂN VÀ NƯỚC DỰ TRỮ, VÌ NHỮNG NGÀY ĐÓI KÉM KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI ĐANG ĐẾN, nhiều người sẽ hối tiếc, vì không chú ý đến các lời kêu gọi của Mẹ và Thiên Chúa, ĐỂ ĐẾN MAI KIA SẼ MUỐN CÓ CHÚT THỰC PHẨM VÀ NƯỚC, MÀ CÁC CON SẼ CHẲNG TÌM THẤY.

TĐ-16/5/2012: Chính vì thế mà giờ đây Ta kêu gọi các con, con cái Thiên Chúa hãy tích trữ lương khô và những thức ăn không bị thiu rữa để cứu đói gia đình các con. Quan trọng là các con có thể tự trồng lấy thức ăn cho chính các con. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, cầu nguyện có thể giảm bớt những đau khổ này. Vì ảnh hưởng của cuộc chiến tranh này mà Giáo Hội Ta sẽ phải bị hút vào “một giáo hội toàn cầu”, dưới danh nghĩa là hiệp nhất.

THỰC TẾ: Ý CẦU NGUYỆN CỦA Đức PhanxicoNĂM 2014. THÁNG GIÊNG– Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau có thể tiến tới sự hiệp nhất theo ý muốn của Chúa Kitô.

TĐ-16/5/2012: Sự hiệp nhất, hay hòa bình giả tạo này sẽ trở thành hiện thực sau khi tên phản Kitô xuất hiện để dàn xếp một hòa bình giả tạo và được coi như là chiến tranh chấm dứt.

Hiệp ước hòa bình này sẽ chỉ liên quan đến thế giới tây phương cho đến khi Trung Quốc và Nga nhúng tay vào vấn đề của thế giới.

THỰC TẾ: 1. Trung Quốc, Nga sắp tập trận hải quân chung lớn nhất lịch sử. > 2. Nga, Trung tăng chi quốc phòng, dù thế giới giảm. 

> 3. Nga - Trung hợp tác sản xuất vũ khí 'chống' Mỹ (3/12/2013)

> http://infonet.vn

TĐ-16/5/2012:+ Họ sẽ là mối nguy cho “Con Thú Mười Sừng”, Âu Châu, và họ sẽ chiến thắng và cộng sản hóa Châu Âu.

THỰC TẾ: LIÊN MINH CHÂU ÂU gọi tắt là EU gồm 27 nước thành viên.

TĐ-16/5/2012: Con “Rồng Đỏ”, Trung Quốc, đang là một cường quốc đứng đầu về kinh tế và đang làm chủ tài chánh thế giới.

Thực tế: Mỹ nợ Trung Quốc 1,3 nghìn tỷ USD.

http://vietnamese.ruvr.ru

TĐ-16/5/2012: Con Rồng Đỏ và “Con Gấu” tức là Nga Xô vốn không yêu mến Thiên Chúa. Họ được điều khiển bởi tên phản Kitô hiện ở đông phương và hắn đang nép mình sau những cánh cửa 

đóng kín, chưa lộ diện.

THỰC TẾ: Quỷ Vương đã ra đời

Theo Thánh Phao-lô (2 Thess.2:3), Quỷ Vương sẽ đời sau khi xảy ra biến cố “Bỏ Đạo Tập Thể”. Và rồi, vào 11/6/1988 tại khuôn viên giáo đường Be-lem (Anh Giáo) ở vùng ngoại ô thủ đô Nairobi, xứ Kenya (Phi Châu), trước sự chứng kiến của chừng 6 ngàn người, NÓ đã hiện ra giữa đám đông. Từ thinh không, nó đã hiện ra như một loài ma quái. Nó mặc áo dài trắng chùng sát đất, đầu đội khăn trắng phủ xuống ngang lưng. Nó xưng mình là “CHÚA MAITREYA KI-TÔ”. Nó làm phép lạ chữa bệnh cho hàng trăm người mà không dùng thuốc men gì. Nó giảng lời Chúa, khuyên mọi người giữ vững giới răn của Thiên Chúa như đã ghi trong Kinh Thánh, rồi nó biến đi như một thần linh. Quần chúng đã tin rằng nó là Chúa Giê-su tái thế. Nhưng nó chính là Nguỵ-ki-tô thời thế mạt. Quỷ Vương sẽ vào để tiếp thu Vatican. Cho tới nay (tháng 3 năm 2007), Maitreya đã xây dựng hạ tầng cơ sở của vương quốc tương lai của nó trên khắp thế giới. Qua các ấn loát phẩm đã được ấn hành, được biết chương trình hành động của Quỷ Vương Maitreya hướng về những mục tiêu chính như sau:

1). Vào tiếp thu Vatican để xưng vương lên ngôi làm Vua Thế Giới.

2). Thết lập một Tôn Giáo Toàn Cầu (One World Religion).

3) Thiết lập một Chánh Phủ Toàn Cầu (One World Government).

4). Thiết lập một Trật Tự Mới cho Thế Giới gồm có:

a). Nguyên tắc chỉ đạo tối cao là CHIA SẺ: mọi sự là của chung.

b). Một Xã Hội không có tiền tệ (a cashless society)

c). Một Nền Kinh Tế Tài Chính Duy Nhất cho toàn thế giới.

d). Một Chế Độ Quản Trị và Phân Phối Thực Phẩm cho toàn dân địa cầu.

TĐ-16/5/2012: Khi những lời tiên báo này thành sự thật, toàn thế giới sẽ tin vào những thông điệp này. Lúc đó thì không còn hồ nghi nữa. Các con hãy cầu nguyện nhiều vì nó sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng của những biến cố này. Hỡi con, Cha nhận thấy thông tin này có thể gây sốc cho con nhưng hãy nhớ rằng nhờ vào lời cầu nguyện và qua chiến dịch cầu nguyện số 33 (Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống) thì những ai theo Ta sẽ được bảo vệ. Giáo Hội Tàn Dư của Ta, hỡi các con Ta, các con sẽ được sống còn mặc dù không dễ. Các con sẽ bị sỉ nhục vì là người Kitô Giáo nhưng các con sẽ không phản bội và từ khước Ta.Chính vì thế mà các con sẽ được ban nhiều ân sủng. Ân Huệ Ta ban là Ấn của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ che chở bảo bọc làm cho các con trở nên tàng hình trước kẻ thù. Hãy đọc lời nguyện này mỗi ngày kể từ hôm nay. Hãy để ở một nơi nào đó trong nhà và trước mắt các con và hãy xin một linh mục làm phép. Hãy bắt đầu lo chuẩn bị sớm đi vì ngày tàn của Châu Âu không còn xa nữa.
Tu Sĩ Hèn Mọn

SỨ ĐIỆP

complex{fbig2}/Su Diep,Su Diep Chua Cha,Su Diep Chua Giesu

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.