Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin TứcHiển thị tất cả
Tình hình trong Giáo hội đang “Rất đáng báo động” - Hồng y Burke
Thật vô lý khi Chấm dứt 36 năm truyền thống rước Thánh Thể tại Rôma trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa
Các đức hồng y lên tiếng cảnh báo về sự bội giáo trong giáo hội đang diễn ra, và đó là dấu hiệu của thời kỳ cuối trước ngày Chúa Quang Lâm
Tin vui Nước Mỹ: Ông Trump chứng tỏ là tổng thống chống phá thai dũng cảm nhất trong lịch sử nước Mỹ
Trang tin thế tục: Giáo Hoàng Francis đang phá hoại giáo huấn công giáo về đồng tính luyến ái
Bãi bỏ độc thân tính: Là tách rời truyền thống tông đồ - Hồng y Sarah
Tam Điểm nhúng tay: Thiết bị “Google Home” từ chối trả lời câu hỏi “Chúa Giêsu là ai?”
 Đau buồn Thánh Thể bị mạo phạm
Giáo Xứ Quỳ Rước Lễ trên lưỡi cung kính tại Trà Vinh
Phép lạ kì diệu: Tượng Đức Mẹ còn nguyên vẹn sau sự phá hủy của cơn bão tố.
Mễ Du: “7 lần Đức Mẹ hiện ra đầu tiên có thể được Tòa Thánh công nhận trong năm”
Hình ảnh như ngày tận thế sau khi bão Harvey đổ bộ Texas (Mỹ)
Đức Hồng Y Burke nói “Lẫn lộn và sai lầm” từ các nhà lãnh đạo Công giáo có thể là dấu hiệu của thời cuối.
ĐỨC GIÁO HOÀNG BENEDICT VXI NÓI: "GIÁO HỘI ĐANG TRONG BỜ VỰC SỤP ĐỔ"
Linh Mục Tây Ban Nha chúc phúc cho cặp nữ đồng tính trong Thánh Lễ
Tiên Tri giả không quỳ gối trước Chúa Giê su Thánh Thể
Tiếm quyền tạo hóa: Người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Anh sinh con
Sứ Điệp Ứng Nghiệm: Bàn tay Chúa Cha giáng xuống Trung Quốc
"Hãy đến mà xem" (Ga 1,39): Tháng 6 mà tuyết lại rơi ở Matxcơva
Hai thủy thủ Việt Nam bị chặt đầu ở Philippines