Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn phán xétHiển thị tất cả
Ta sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, và chỉ có những ai xứng đáng mới được vào Vương Quốc của Ta
Thiên Chúa sai con của Người đến không phải để lên án thế gian...
Sống Sứ Điệp 2: Đừng bao giờ phán xét, vì đó là một tội giả hình mà Ta ghê tởm
Xem Hỏa Ngục, Thiên Đàng và Ngày Phán Xét
Những Dấu Hiệu Báo Trước Ngày Phán Xét Chung
Ta không ban quyền cho ai để lên ái, nói xấu và phỉ báng người khác và phúc cho những ai Hiền Lành
Câu Chúa hỏi chúng ta vào ngày phán xét?
Không còn nhiều thời gian nữa để chuẩn bị cho ngày Phán Xét cuối cùng